Monday, October 20, 2014

Top banner

Top2

LOGO

Top logo

Top Ads

Ajira

Ajira (245)

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA

UMMA

 

Kumb. Na EA.7/96/01/H/11                             16 Oktoba, 2014

 

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa

mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa

na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo

hiki pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi

zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).

Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya

Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza Nafasi za kazi 21 kwa ajili ya Katibu Mkuu

Wizara ya Kazi na Ajira.

 

NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.

Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45

i. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.

ii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia

katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za

kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.

iii. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili

kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.

iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye

anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)

watatu wa kuaminika.

v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya

kidato cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya

2

kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho

hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka au kupotea.

- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.

- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI

- Computer Certificate

- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)

- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.

vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za

kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS)

HAVITAKUBALIWA.

vii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na

kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).

viii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba

isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.

ix. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko

katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo

yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.

x. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za

kisheria.

xi. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 31 Oktoba, 2014

xii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira

HAURUHUSIWI.

xiii. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe

kupitia posta kwa anuani ifuatayo.

 

Katibu,

Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma,

S.L.P 63100,

Dar es Salaam

 

Au

Secretary, Public Service Recruitment

Secretaiat,

P.O. Box 63100, Dar es Salaam.

 

1.1 AFISA KAZI II (LABOUR OFFICER II) – NAFASI 21

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Kazi na Ajira

1.1.1 MAJUKUMU YA KAZI

 • · Kupokea na kuchambua malalamiko mbalimbali yanayohusu Sheria za kazi
 • · Kufanya Ukaguzi wa Utekelezaji wa Sheria za Kazi.
 • · Kukusanya taarifa na takwimu za kazi kutoka sehemu za kazi.
 • · Kupokea na kuchambua taarifa za migogoro ya kazi.
 • · Kupokea na kuchambua maombi ya kuandikisha mikataba ya hiari.
 • · Kupokea na kuchambua madai ya fidia na kiinua mgongo
 • · Kuandikisha watafuta kazi (job Seekers)
 • · Kupokea na kuandikisha nafasi za kazi toka kwa waajiri.
 • · Kupokea na kuchambua maombi ya vibali vya ajira ya wageni na kutunza

kumbukumbu za ajira za wageni nchini

 • · Kukusanya taarifa na takwimu zinazohitajika kwa ajili ya kamusi ya Kazi

(Dictionary of Occupational Titles).

 

1.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI

 • · Kuajiriwa wenye Shahada ya Sheria au Sayansi ya Jamii (Sociology)

1.1.3 MSHAHARA

Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi

 

X.M. DAUDI

Katibu

Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

SLP.63100, Dar es Salaam.

 

Katibu, AU Secretary,

Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment

Utumishi wa Umma, Secretariat,

SLP.63100, P.O.Box 63100

Dar es Salaam. Dar es Salaam.

 

SOURCE: PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT.

Wednesday, 15 October 2014 23:31

NAFASI MPYA YA KAZI BBC, MWISHO OKTOBA 28, 2014

Written by
 
Senior Trainer, Tanzania

Location: Tanzania

Reports to: Project Manager, Governance

Contract duration: 12 months (with possible extension)

Salary: Highly competitive with Tanzanian NGO market rate

Application instructions:

Candidates should send their CV and a covering letter (PDF or Microsoft Word format) which outlines their experience and suitability for the role in English to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . The name of the position applied for should be included in the subject line of the email.

Please do not send certificates or other attachments. Applicants with no separate covering letter will not be considered. Please only apply if you meet the basic criteria under the person specification. This is a local post applicable to people who have the legal right to live and work in Tanzania. 'National terms and conditions will apply'.

Only shortlisted candidates will be notified.

Application deadline: Tuesday 28 October 2014


Job purpose

To lead the capacity-building of various local radio partners.

The Senior Trainer will be required to spend approximately 75% of their time visiting partner radio stations in Tanzania and 25% working with Dar es Salaam-based partners and project staff. The Senior Trainers time will be split between 50% media management and marketing and 50% on journalism.

The Senior Trainer will improve radio production skills as well as the sustainability of local community radio stations by:

• Advising and training local radio stations in how to realise long-term increases in revenue

• Supporting local radio stations to develop stronger internal systems and build management capacity

• Strengthening radio production skills of partner radio staff with a focus on elections

Main Duties

• Implementing a national conversation mentoring strategy to selected partner radio stations.

• Provide in-depth and on-going support to partner radio stations as per the objectives of the project.

• Identify training needs for existing and new partners in order to facilitate the design of suitable training and mentoring packages.

• Deliver training as necessary to support station development, and oversee, where needed, the delivery of training packages and other formats to other media organisations.

• Conduct private sector mapping exercises and determine how the private sector can be used for reinforcing a national conversation radio programme and training goals.

• Spot check and analyse the partner radio programme in order to provide feedback to production teams

• Deliver marketing training to key radio station staff

• Deliver management training to key radio station staff

• Support the development of a marketing and revenue strategy

• Deliver training in sales and marketing techniques

• Work with key radio station staff to execute medial sales

• Lead the development of a marketing and management training approach for local radio stations incorporating existing BBC Media Action strategies and approaches

• Deliver management and marketing training to BBC Media Action internal staff

• Deliver any other tasks related to this role as required by the line manager

• Contribute to narrative and financial reports on project implementation.

• Deliver internal training to BBC Media Action staff when needed

• Contribute to the general development of BBC Media Action training manuals and curricular.

• Deliver any other tasks related to this role as required by the line manager

Required skills, knowledge and experience:

• Minimum Bachelor’s degree in Journalism, Mass Communication and/or Marketing

• Experience of working on media for development

• Significant experience of planning training courses and implementing training to journalists in Tanzania/Africa

• Minimum five years’ experience as a trainer

• Experience working in marketing

• Experience of operating effectively in difficult, highly politically sensitive and often fluid environments

• Strong editorial judgment

• Strong skills in radio production

• Excellent interpersonal, communication and influencing skills.

• Good working knowledge of computer packages

• Technical knowledge on radio programme editing.

• Must be fluent in both written and spoken Kiswahili and English

• Ready and able to take the initiative, originate action and be responsible for the consequences of decisions made

Desirable experience and skills:

• Experience of working in the media sector, especially local media houses, governance radio programming/ marketing roles

• Experience working with an international organisation

• Experience working with a media organisation

• Knowledge of BBC Editorial Guidelines (Radio). Demonstrable interest in governance issues in Tanzania

• Ability to present sound and well-reasoned arguments to convince others. Can draw from a range of strategies to persuade people in a way that results in agreement or change

Key competencies

The following competencies (behaviours and characteristics) have been identified as key to success in the job. Successful candidates are expected to demonstrate these competencies.

Analytical Thinking – Able to simplify complex problems, processes or projects into component parts, explore and evaluate them systematically. Able to identify causal relationships, and construct frameworks, for problem-solving and/or development.

Decision Making – Is ready and able to take the initiative, originate action and be responsible for the consequences of decisions made.

Planning and Organisation – Is able to think ahead in order to establish an efficient and appropriate course of action for self and others. Prioritises and plans activities taking into account all the relevant issues and factors such as deadlines, staffing and resources requirements.

Resilience – Can maintain personal effectiveness by managing own emotions in the face of pressure, set-backs or when dealing with provocative situations. Can demonstrate an approach to work that is characterised by commitment, motivation and energy.

Influencing and Persuading – Ability to present sound and well-reasoned arguments to convince others. Can draw from a range of strategies to persuade people in a way that results in agreement or behaviour change.

Communication – The ability to get one’s message understood clearly by adopting a range of styles, tools and techniques appropriate to the audience and the nature of the information.

Managing relationships – Able to build and maintain effective working relationships with a range of people.

Self-Development – Is able to identify and apply opportunities for learning and development.

Source: The Guardian, Wednesday October 15, 2014.

PPF

PENSIONS FUND

VACANCY ANNOUNCEMENTS

1.0 NATURE AND SCOPE

The PPF Pensions Fund was established by the PPF Pesions Fund Act (Cap 372 R.E 2002) as amended time to time with the objective of providing pensions and other related terminal benefits to all employees in the formal and informal sectors.

Our commitment is to deliver both effective and efficient services which recognizes and value the importance of our customers. We are dedicated to continue developing and improving our customer services by focusing on keeping our customers at the centre of all fund activities.

Fund Vision is to be a model provider of comprehensive Social Security Services and its mission is to provide quality pensions and allied benefits to members through utilization of dedicated human capital and modern technology with high degree of accuracy and promptness.

We are seeking to fill the position of Security Office Grade II -01 Post on contract basis, with the specific requirements as follows:

2.0 SECURITY OFFICER GRADE II (01 POST)

2.1 Duties and Responsibilities

i) Responsible for reporting occurrences and other matters relating to security and advise on how to improve.

ii) Take preventive measures against possible theft and insecurity

iii) Supervise and guide on recruitment of service provider who deals with building security.

iv) Assist on training of security guides within the Fund.

v) To carry out any other lawful work related duties as assigned by supervisor.

3.2 Qualifications

The ideal candidate should be a holder of Diploma in Police Science from Police Academies plus Bachelor in Law or equivalent from a recognized institution and must be computer literate coupled with at least six years work experience in relevant field.

3.0 REMUNERATION

The successful candidates will be offered attractive and competitive remuneration packages consistent with PPF Pensions Fund Remuneration Scheme.

4.0 APPLICATIONS DETAILS

Candidates are advised to provide their detailed curriculum vitae by including copies of academic certificates, three works related referees and apply for the job in the system the following website: www.ppftz.org

Application should be submitted before 21st October 2014.

Only shortlisted candidates will be contacted.

Source: MTANZANIA (Jumatano, Oktoba 15,2014)

THE NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION (NDC)

 

VACANCY

The National Development Corporation (NDC) is Public Corporation owned by the Government of the United Republic of Tanzania, which was established in 1962 by an Act of Parliament. Currently, NDC exists under the Public Corporations Act of 1992 as an industrial development organization with a mission to implement strategic industrial development projects in partnership with the private sector.

NDC is seeking to recruit a highly competent, proactive, committed and self-driven individual to the following position:-

JOB TITLE: HEAD OF INDUSTRIAL ESTATES

Qualifications and Experience

A holder of a Master’s degree in Civil Engineering, Economics, Business Administration or equivalent qualification, with proven record of experience in the Business Administration or equivalent qualification, with proven record of experience in the business development for at least eight (8) years with knowledge of ICT applications and should be registered with  a relevant Professional Board.

Duties and Responsibilities

(i)                  To carry out preliminary project investigations to assess technical viability of the proposed project.

(ii)                To carry out project proposals pre-feasibility studies.

(iii)               To review project designs, layouts designs and analyse financial matter to ensure that they comply with the corporate mission, desired specifications, standards and budget in order to meet the project objectives.

(iv)              To study and analyse technical requirements for proposed industrial projects and provide as need be.

(v)                To supervise and facilitate implementation of construction works

(vi)              To identify new relevant development issues in the industry based on the market and environmental matters.

(vii)             To perform any other duties as may be assigned from time to time.

Interested candidates should forward their application letters and detailed resume stating  age, qualifications, experience, e-mail address, daytime telephone contact and names and addresses of three referees to reach the below mentioned address on or before 25th October, 2014.

MANAGING DIRECTOR, DEVELOPMENT HOUSE,

KIVUKONI FRONT/OHIO STREET

P. O BOX 2669

DAR ES SALAAM.

Source: MTANZANIA (JUMATANO, OKTOBA 15, 2014)

Wednesday, 15 October 2014 22:38

NAFASI MPYA ZA UALIMU, MWISHO OKTOBA 30, MWAKA HUU

Written by

Thomas More, Machrina High School, Reg. No S. 1440

P.O.Box 35162, Tel: 0713- 518380/0784-934979/0713-772288, Dar es Salaam

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

Shule ya Sekondari- Thomas More Machrina inatangaza nafasi kazi ya ualimu kwa walimu weledi katika fani ya Sayansi, masomo ya Fizikia- Hisabati na kemia kutoka Chuo Kikuu kinachotambulika.

WAJIBU NA MAJUKUMU YA MWOMBAJI

 • Kuzingatia mfumo wa kanuni na taratibu za taaluma ya ualimu kadri ya taratibu za shule na sharia za Wizara ya Ualimu na Mafunzo ya Ufundi.
 • Kufundisha na kusimamia wanafunzi kwa muda wote katika vipindi watakavyopangiwa.
 • Kusimamia na kutathimini maendeleo ya wanafunzi kadri ya mpango shule.
 • Kusimamia maabara ya Fizikia/ Kemia katika ngazi y azote za “O” Level na “A” Level.
 • Kutekeleza majukumu ya kutawala na uendeshaji kadri ya maelekezo kutoka Menejimenti na Uongozi wa juu wa shule.

SIFA ZA MWOMBAJI

 • Mwombaji awe na angalau Shahada ya kwanza (Bachelor Degree in Education (Science) katika fani ya Sayansi kutoka chuo kikuu kinachotambulika katika masomo ya Fizikia-Hisabati/ Kemia.
 • Mwombaji awe na uwezo wa kutumia kwa ufasaha lugha ya Kingereza na Kiswahili katika mazungumzo na maandishi.
 • Pia awe na uzoefu wa kufundisha masomo ya Fizikia-Hisabati/kemia katika ngazi zote yaani “O” Level na “A” Level.
 • Mwombaji awe na uelewa na ufahamu mzuri wa mtaala na miongozo mbalimbali ya Baraza la Mitihani la Tanzania kwa ngazi zote za “O” Level na “A” Level.
 • Mwombaji awe na uadilifu, shauku na moyo wa kujituma mwenyewe katika kutekeleza majukumu yake bila kusukumwa.
 • Aoneshe uwezo katika kuchangia na hatimaye kuleta matokeo makubwa katika shughuli za kila siku shuleni.

MSHAHARA/UJIRA

Kiwango bora cha mshahara kitatolewa kutegemea ufanisi kazini na viwango vya mshahara vya shule za Serikali.

JINSI KUTUMA MAOMBI

 • Maombi yaambatanishwe na vivuli vya CV; Namba ya simu na anwani ya mwombaji; barua pepe; vyeti vya elimu ngazi zote alizopitia mwombaji; majina, anwani na namba za simu za wadhamini wasiopungua watatu.
 • Maombi yatumwe kwa kutumia anwani hiyo hapo juu kwa njia ya posta.
 • Mwombaji anaweza kuleta maombi shukeni kwa mkono. Shule ipo Dar es Salaam, nje kidogo ya Barabara ya Morogoro, eneo la Mbezi Temboni kwa msuguri, Kitalu: MB/TEMB/443, geti namba 1.
 • Tarehe ya mwisho ya kupokea maombi itakuwa 30-Oktoba- 2014.

KWA MAWASILIANO NA TAARIFA ZAIDI, NAMBA ZETU NI:

O713-772288, 0712-639050, 0713-518380

 

 Chanzo: MTANZANIA. (Jumatano, Oktoba 15, 2014)

Wednesday, 15 October 2014 04:51

NAFASI MPYA ZA KAZI, MWISHO OKTOBA 29, MWAKA HUU

Written by

FINANCE AND ACCOUNTS
MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree in Accounting, Finance or related field and Master’s degree/Post graduate diploma in Accounting, Finance with a CPA (T) /ACCA or related fields from any recognized university/institution
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
October 01,2014
Deadline: October  14,  2014

HUMAN RESOURCE MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree and Master’s degree/Postgraduate Public Administration, Manpower Planning, Human Resource Management or any other related fields from a recognized university/institution
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
October 01 ,2014
Deadline: October 14,  2014

INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION AND MARKETING MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree and Master’s degree/Postgraduate Mass Communication, Public Relations, Marketing or any other related fields from a recognized university/institution
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
October 01,2014
Deadline: October  14,  2014

SENIOR INVESTMENT PROMOTION
/FACILITATION OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree in either Economics, Statistics, Marketing or Business Administration from recognized institutions
Apply: Secretary Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
October 03, 2014
Deadline: October  17,  2014

WEIGHBRIDGE SHIFT IN CHARGE - 2 POSITIONS
Qualifications: Minimum holder of Bachelor’s degree in any profession, High qualification will be advantageous and must be computer literate at least with certificate in computer applications
Apply: Regional Manager
TANROADS
Box 62 ,Mwanza Road,Ushirika Area Shinyanga
Details: Daily News Oct  08, 2014
Deadline: October 29,  2014

PROCUREMENT OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree in Procurement/Supplies or Materials management or equivalent standards from recognized higher learning institutions with CSP
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz October 03 ,2014
Deadline: October  17,  2014

ACCOUNTANT I
Qualifications: Bachelor’s degree in Accounting. CPA holder or equivalent standards and must be registered with NBAA
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
October 03 ,2014
Deadline: October  17,  2014

PERSONAL SECRETARY GRADE II
Qualifications: Advanced Secondary School Certificate and Certificate in Secretarial duties from recognized institutions. A
Diploma in Secretarial qualification will be an added advantage
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz October 03 ,2014
Deadline: October  17,  2014

TELEPHONE OPERATOR GRADE II
Qualifications: Certificate of Secondary Education with a one year certificate in telephone operation or advanced passes with a certificate in telephone operation or front desk/reception administration from recognized institutions
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz  October  o3 ,2014
Deadline: October  17,  2014

SENIOR ELECTRICITY INSPECTOR
Qualifications: Bachelor’s degree in electrical Engineering from a recognized university
Apply: Director General Energy and Water Utilities Regulatory Authority
Box 72175 ,Dar es Salaam
Details: Daily News Oct  10, 2014
Deadline: October 24,  2014

ACCOUNTANT
Qualifications: Bachelor’s degree in  Commerce, Accounting or equivalent qualifications in related fields
Apply: Managing Director MGSL
Box 71162 ,Dar es Salaam
Details: Daily News Oct  08, 2014
Deadline: October 18,  2014

SENIOR  ADMINISTRATOR
Qualifications: Bachelor’s degree or Advanced diploma in Public Administration,Human Resources Management or Accountancy
Apply: The Resident Representative,Konoike Construction Company Ltd Tanzania Branch Office
Box 31224 ,Dar es Salaam
Details: Daily News
October  10, 2014
Deadline: October 22  2014

FLIGHT OPERATIONS DEVELOPMENTAL INSPECTOR PERSONNEL LICENSING
Qualifications: A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot licence ATPL) with total flying hours of not less than 1,500 hours with instrument rating for multi -engine turbo engine aircraft with at least three years experience as a pilot and ability to get along well with people and must be computer literate
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

CIRCULATION MANAGER
Qualifications: At least a university degree in Business Administration (BBA Marketing) or Commerce,or Economics
Apply: Human Resources Manager, The Guardian Ltd
Box 31042 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian
October  10, 2014
Deadline: October 31,  2014

TECHNICAL DIRECTOR
Qualifications: A Master’s degree in Agricultural Economics,Agri
business, Business Administration or related fields,or equivalent with private sector experience
Apply: Executive Selection Division,Deloitte Consulting LTD
Box 1559 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian
October  10, 2014
Deadline: October 29,  2014

FLIGHT OPERATIONS DEVELOPMENTAL INSPECTOR GENERAL AVIATION
Qualifications: A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot licence ATPL) with instrument rating for multi engine turbo engine aircraft with at least 3,000 hours and at least five years experience as a Pilot
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

SENIOR CANTEEN MANAGER
Qualifications: Diploma in Hotel Management or equivalent qualifications; Possession of Business Administration qualification is an added advantage
Apply: Managing Director MGSL
Box 71162 ,Dar es Salaam
Details: Daily News Oct  08, 2014
Deadline: October 18,  2014

CASHIER - 3 POSITIONS
Qualifications: Minimum holder
of Ordinary Secondary School
 and ATEC,NABE III /equivalent,
High qualifications will be advantageous and must be computer literate with at least a certificate in computer applications
Apply: Regional Manager
TANROADS
Box 62 ,Mwanza Road,Ushirika Area Shinyanga
Details: Daily News Oct  08, 2014
Deadline: October 29,  2014

WEIGHBRIDGE OFFICE ATTENDANT/ASSISTANT
Qualifications: Minimum holder of Secondary School Certificate passed in any divisions
Apply: Regional Manager
TANROADS
Box 62 ,Mwanza Road,Ushirika Area Shinyanga
Details: Daily News Oct  08, 2014
Deadline: October 29,  2014

DRIVER III - 11  POSITIONS
Qualifications: Ordinary Secondary Education (F  IV ) Certificate or Advanced Secondary Education (F  VI) Certificate
Apply: The Post Master General,
Tanzania Posts Corporation
Box 9551 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 24, 2014
Deadline: October  10,  2014

AERONAUTICAL METEOROLOGICAL SERVICES DEVELOPMENT INSPECTOR
Qualifications: Bachelor of Science degree in Meteorology with specialization in aeronautical meteorology
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

BUSINESS ANALYSIS AND FORECASTING OFFICER GRADE II
Qualifications: A Bachelor’s degree in Commerce,Business Administration or Finance from a recognized university
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

CIVIL AVIATION SECURITY DEVELOPMENT INSPECTOR
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree in any field with background in security,military or aviation security related training and tasks
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

CHIEF FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR
Qualifications: A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot licence ATPL) with total flying hours of not less than 3,000,and type rating on at least two aircraft types above 5,700 kg in the Tanzania CAA register one of which must be a heavy aircraft type
Apply: The Director General,
Tanzania Civil Aviation Authority
Box 2819, Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 25, 2014
Deadline: October  15,  2014

OFFICE MANAGEMENT ASSISTANT
Qualifications: Diploma in Office Management and Information Technology,typing speed of 50 w.p.m, short hand speed 100 w.p.m)
Apply: The Post Master General,
Tanzania Posts Corporation
Box 9551 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 24, 2014
Deadline: October  ,  2014

POSTAL CONTROLLERS- 3 POSTS
Qualifications: Holder of university degree or Advanced Diploma in Business Administration,Commerce,Statistics,Public Administration,Sociology,Procurement and Logistics,Information Technology or Social Science
Apply: The Post Master General,
Tanzania Posts Corporation
Box 9551 ,
Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 24, 2014
Deadline: October  ,  2014

SENIOR ACCOUNTS ASSISTANT II - 6  POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree in Commerce with Accounting or Advanced Diploma in Accountancy professional level II intermediate stage
Module C and D
Apply: The Post Master General,
Tanzania Posts Corporation
Box 9551 ,
Dar es Salaam
Details: The Guardian
September 24 2014
Deadline: October  ,  2014

SENIOR SAMPLE CLERK
Qualifications: Holder of Certificate of Secondary Education with at least one principal pass in Science subjects
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II
Qualifications: Holder of Certificate of Secondary Education plus Certificate in Records Management from any recognized College /institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

OFFICE ASSISTANT II - 2 POSTS
Qualifications: Holder of Form IV Certificate with passes in English and Kiswahili
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

DRIVER I
Qualifications: Holder of Certificate of Secondary Education with passess in Kiswahili and English, must have a valid class “C”of not less than three years without causing accidents
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

SENIOR DRIVER
Qualifications: Holder of Certificate of Secondary Education with class “C” valid driving licence,of not less than three years without causing an accident and must possess Trade Test Grade II
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News
Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

HUMAN RESOURCE OFFICER I
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree/Advanced
 Diploma in Public Administration,Business Administration, Law,Human ResourcesManagement or its equivalent from a recognized university/institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

PERSONAL SECRETARY I
Qualifications: Holder of Form Four Certificate with a certificate in secretarial services from Public Services College with a pass of 100 w.p.m short hand in either Kiswahili or English 
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

COTTON CLASSER II - 2 POSTS
Qualifications: Holder of  a Diploma in and /or Bachelor’s degree in Agricultural Science or its equivalent from a recognized institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

COTTON INSPECTOR II- 19 POSTS
Qualifications: Holder of Agricultural Diploma and or Bachelor’s degree in Agricultural Science or equivalent qualification from a recognized institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

COTTON INSPECTOR I
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree in Agricultural Science or equivalent qualification from a recognized institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News
October 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

COTTON DEVELOPMENT AND PROMOTION OFFICER - 2 POSTS
Qualifications: Bachelor’s degree in Agricultural Science (Crops) or equivalent qualification from a recognized institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News
Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

LEGAL OFFICER II
Qualifications: Holder of a degree in Law (LLB) from any recognized university/institution who has passed a recognized practical legal training or undergone internship programme and must be computer literate
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News
Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

INTERNAL AUDITOR II
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Accounting,Finance,Commerce or Equivalent qualification from a recognized institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

PROCUREMENT AND SUPPLIES OFFICER  I
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree/Advanced
Diploma in Materials Management,Supplies, Procurement or its equivalent from a recognized institution and must be registered by a recognized Procurement and Supplies Professional Board and possess a CSP
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

PLANNING OFFICER I
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree/Advanced Diploma in Economics,Educational Planning,Statistics,Planning or equivalent from a recognized university/institution
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News Oct 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

SENIOR ACCOUNTANT II
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree in Accounting/Finance or Commerce from a recognized university/institution with CPA (T),ACCA and other recognized professional qualifications
Apply: The Director General Tanzania Cotton Board
Box 9161, Dar es Salaam
Details: Daily News
October 03, 2014
Deadline: October  14,  2014

CONSULTANCY AND ADVISORY SERVICES MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications. Master’s or Postgraduate Diploma or equivalent qualifications in similar fields will be an added advantage
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 , Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  08,  2014

PRINCIPAL OFFICE ATTENDANT GRADE I
Qualifications: Holder of Secondary School Certificate who has attended Militia Course with relevant working experience of at least three years
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
September 25 ,2014
Deadline: October  ,  2014

SENIOR HUMAN RESOURCES
OFFICER GRADE I
Qualifications: Master’s degree in Public Administration or Human Resources Management with at least five years of relevant work experience
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  ,  2014

TUTORIAL ASSISTANT (MATHEMATICS AND STATISTICS
Qualifications: Bachelor’s degree in Mathematics and Statistics with a GPA of 3.8 and above specializing in the following field
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  ,  2014

ASSISTANT LECTURER - 4 POSTS
Qualifications: Master’s degree with a GPA of 3.8 and above at undergraduate level specializing in the following fields  Master’s Degree with a GPA of 3.8 and above at undergraduate level specializing in the following fields: Communication Skills – 1 Post Mathematics and Statistics – 2 PostsInformation Communication Technology
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100,
Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  ,  2014

FRAMEWORK CONTRACT MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications.
Master’s or Postgraduate Diploma or equivalent qualifications in similar fields will be an added advantage
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  ,  2014

DIRECTOR OF NUTRITION POLICY AND PLANNING
Qualifications: Post Graduate degree in Economics/Agricultural Economics/Statistics. He/she should have work experience of not less than eight (8) years in planning of which the last five (5) should be in senior managerial positions.
Training in management is an added advantage
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: October  ,  2014

DEPUTY RECTOR ACADEMIC, RESEARCH & CONSULTANCY
Qualifications: Doctorate (PhD) degree in a relevant field who is eligible for registration as technical teacher with a working experience in teaching, research and consultancy of at least three years in a lectureship position or equivalent in a related or allied institution and has published at least three reviewed papers
Apply: Secretary, Public Service Recruitment Secretariat,
Box 63100 ,
Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
September 25 ,2014
Deadline: October  ,  2014

INVENTORY  ANALYST 
Qualifications: Advanced Diploma in Stores Management is minimum requirement or the equivalent can also be considered
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
September 19,2014
Deadline: October  26,  2014

ASSISTANT MEDICAL OFFICER
Qualifications: Holder of higher Diploma (NTA)or equivalent in Clinical Medicine and must have been registered with Tanganyika Medical Board
Apply: The Vice Chancellor
Mbeya University of Science Technology
Box 131 Mbeya
Details: Mwananchi
September 19,2014
Deadline: October  ,  2014

ASSISTANT LECTURER IN COM
LONG HOLE DRILLER - 6 POSTS
Qualifications: Certificate of Secondary Education Examination is a minimum requirement, Underground mine Certificate of Competency
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details:Mwananchi
September 19,2014
Deadline: October  26,  2014

RECONCILIATION OFFICER
Qualifications: Minimum qualification Advanced Diploma in stores or equivalent,Certificate in warehousing or Materials Management would be preferable
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi Sep19,2014
Deadline: October  26,  2014

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

MINISTRY OF TRANSPORT

TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY

The Tanzania Civil Aviation Authority, (TCAA) was established by the enactment of the Tanzania Civil Aviation Authority Act 2003 Cap 80 (R.E 2006) to regulate the civil aviation industry in the United Republic of Tanzania in order to ensure effective implementation of Standards and Recommended Practices (SARPs) as provided in the Annexes of the International Civil Aviation Organization (ICAO). The Authority is also responsible for economic regulation of the activities of persons and institutions providing air transport services and aeronautical airport services. In addition the Authority provides air navigation services in Tanzania.

To meet this mandate of regulating and overseeing the functions of the aviation industry in an efficient, sustainable and cost-effective manner, TCAA invites applications from suitably qualified Tanzanian Citizens to fill in the following positions in the Divisions of Safety Regulation, Economic Regulation and Corporate Services.

A.           DIVISION OF SAFETY REGULATION.

A1. CHIEF FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR (I POST)

Reports to: Director Safety Regulation

Major function of the job

To manage the Flight Operations section and to provide efficient and effective safety oversight activities of aircraft operators, flight crew and approved training organizations in compliance with national and international standards.

Duties and Responsibilities

 1. To advise the Director Safety Regulation on all matters relating to flight operations activities and regulations enforcement
 2. To develop annual budgets for the flight operations section and ensure effective utilization of allocated resources
 3. To determine  training requirements of flight operations inspectors
 4. To ensure development and amendment of operating regulations and technical guidance material in the field of flight operations
 5. To develop schedules of safety oversight inspections for the section
 6. To conduct inspections, certifications, surveillance and updating of air operators’ certificate register.
 7. To conduct adhoc inspections of air operators, proficiency checks of flight crew and approval of flight simulators.
 8. To conduct station facility, apron, and en-route base inspections
 9. To perform any other duties as assigned by the supervisor from time to time.

Required Qualifications and Experience:

A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot License (ATPL) with total flying hours of not less than 3000 , and type rating on at least two aircraft types above 5,700 kg in the Tanzania CAA register one of which must be a heavy aircraft type. ATPL holders, who have attended at least one formal course under the Instructor Training System (ITS) protocol or an equivalent system, will have an added advantage.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

A.2     FLIGHT OPERATIONS DEVELOPMENTAL INSPECTOR – GENERAL AVIATION (1 Post)

Reporting to: Chief Flight Operations Inspector

Major function of the job

Conduct safety oversight of air operators in accordance with the Tanzania Civil Aviation (Aircraft Operations) Regulations under supervision of qualified Flight Operations Inspector. The successful applicant will undergo training for inspectorate functions under the ITS protocol or equivalent system.

Duties and Responsibilities:

 1. To discharge inspectorate duties for efficient and effective safety oversight
 2. To inspect and regulate General Aviation operations and ensure compliance with Civil Aviation Regulations and the operations manual on continuous basis.
 3. Site and operator inspections.

Required Qualifications and Experience:

A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot License (ATPL) with instrument rating for multi-engine turbo engine aircraft at least 3000 hours and at least five (5) years experience as a Pilot and must be computer literate.

 Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

Age: Not more than 45 years

A.3:     FLIGHT OPERATIONS DEVELOPMENTAL INSPECTOR – PERSONNEL

 LICENSING (1 Post)

 Reports to: Chief Personnel Licensing

 Main function of the job:

 Conduct examination for licensed personnel in accordance with the Civil Aviation (Personnel Licensing) Regulations under the supervision of a qualified Flight Operations Inspector. The successful candidate will undergo training for inspectorate functions under the ITS protocol or equivalent system

 Duties and Responsibilities:

 1. To ensure efficient and effective safety oversight of licensed personnel in accordance with the Civil Aviation (Personnel Licensing) Regulations under supervision.
 2. To conduct examinations to aviation licensed personnel and certification
 1. To review and update examination questions in the data bank depending on the changing requirements.
 2. To conduct surveys, audits, inspections and tests to assess the effectiveness of examinations practices and procedures and provide guidance examinees.

 Required Qualifications and Experience:

A formal academic qualification and holder of Airline Transport Pilot License (ATPL) with total flying hours of not less than 1500 hours with instrument rating for multi-engine turbo engine aircraft with at least three (3) years experience as a Pilot and ability to get along well with people and must be computer literate.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

Age Limit: Not more than 45 years

A4:      CIVIL AVIATION SECURITY DEVELOPMENTAL INSPECTOR (1 Post)

Reports to: Principal Aviation Security Inspector

Main function of the job

To provide safety oversight of civil aviation security systems and programs in the air transport industry under the supervision of a qualified Inspector.  The successful candidate will undergo training for inspectorate functions under the ITS protocol or equivalent system

Duties and Responsibilities:

 

 • To assess airport, aircraft operators, and airline caterers and air cargo handling security programs.
 • To initiate prescription of security requirements including assisting in drafting of security manuals, policies and procedures and or review and amendments to the existing ones.
  • To enforce regulation through monitoring the compliance by airport operators, aircraft operators, airline caterers and air cargo handling agents with the aviation security programs.
  • To ensure systems deficiencies are rectified with the objective of protecting the civil aviation against acts of unlawful interference.
  • To review regulations depending on the changing environment
  • To conduct surveys, audits, inspections and tests to assess the effectiveness of security practices and procedures and provide guidance, inspect aircrafts facility within the airports

 

Required Qualifications and Experience:

Holder of a Bachelor degree in any field with background in security, military or aviation security related training and tasks. Holder of current aviation security screener certificate or other recognized trainings in security will be an added advantage. Must be computer literate and proficient in English language.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

 Age Limit: Not more than 35 years

A.5:     AERONAUTICAL METEOROLOGICAL SERVICES DEVELOPMENTAL INSPECTOR (1 Post)

 Reports to: Chief Air Navigation Inspector

 Major function of the job

 Conduct safety oversight of aeronautical meteorology services and reviewing of manuals and associated documents under the supervision of a qualified Inspector. The successful candidate will undergo training for inspectorate functions under the ITS protocol or equivalent system

Duties and Responsibilities

 1. To conduct safety oversight of aeronautical meteorology services and associated systems under supervision.
 2. To update manuals and regulatory documents including aeronautical meteorology MANSOPS on an ongoing basis.
 3. To develop technical guidance material and updating of records.
 4. To perform any other related duties for efficient and effective safety oversight activities of aeronautical meteorology services as will be assigned by the supervisor.

Required Qualifications and Experience:

 Bachelor of Science degree in Meteorology with specialization in aeronautical meteorology from a recognized Institution. Must have a relevant working experience of at least five (5) years in a reputable meteorological organisation with proven quality management and computer skills.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

Age: Not more than 45 years

B: DIVISION OF ECONOMIC REGULATION

B1: BUSINESS ANALYSIS AND FORECASTING OFFICER GRADE II (I Post)

Reports to: Chief Business Analysis and Forecasting

Main function of the job

Conduct business analysis of the air transport industry and ensure continued investment, service availability and safeguard both consumers’ and investors’ interests.

Duties and Responsibilities:

 • To monitor and evaluate business performance of air service providers (i.e. air service, ground handlers etc),
 • To conduct business analysis for the air transport industry, analyze and determine reasonable rates/charges for services and related activities,
 • To review and analyze business plans submitted by operators and to undertake financial analysis of financial statements and various reports submitted to the Authority
 • To ensure sustained and orderly provision of services

Required Qualifications and Experience:

A Bachelor Degree in Commerce, Business Administration or Finance from a recognized University. Applicant must have a working experience of at least three (3) years, with proven communication and computer skills.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.

Age limit:  Not Above 45 years.

C:        DIVISION OF CORPORATE SERVICE

C1: DIRECTOR CORPORATE SERVICES (1 Post)

Reports to:   Director General

Main function of the job

Manage financial resources, human resources, office equipment and facilities of the Authority and the competences of all personnel in order to enhance efficiency and effectiveness of the TCAA.

Duties and Responsibilities:         

 1. To manage financial and human resources of the Authority
 2. To advise the Executive Management on all matters relating to finance and human resources
 3. To oversee the development, implementation and review of policies with  respect to financial, human resources management and information and communication technologies
 4. To coordinate all management reports on internal services status for submission to the Management.
 5. Oversee the Corporate Planning function of the Authority and ensure all required corporate and strategic plans and periodic reports are prepared in time.
 6. To manage implementation of action plans and facilitate resource requirements.
 7. To manage the annual staff performance appraisal in the Authority and undertake the same for the Division and oversee staff development therein.
 8. To develop individual objectives/targets and performance standards as part of the individual performance agreements in consultation with the immediate supervisors.
 9. To perform any other related duties as may be assigned by the Director General from time to time.

 Required Qualifications and Experience:

Masters Degree in any of the following disciplines; Management, Human Resource, Public Administration or Finance. Must have a relevant working experience of at least ten (10) years, five (5) of which should be at managerial position in a reputable institution with proven HR management, finance management and administration skills.

Remuneration:

An attractive package as per TCAA scheme of service and salary structure

Mode of employment:

A successful applicant shall be employed on a term of five (5) years contract and may be reappointed for such term(s) as the Authority deems fit as per the Civil Aviation Act section 35(3).

Age limit:  Above 45 years.

 GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ALL THE POSITIONS:

 

 • Successful candidates in all Inspectorate posts will initially be appointed as Developmental Inspectors and will be required to undergo inspectorate training (formal courses with on job training) before confirmation to full Inspectors.
 • Successful applicants shall be employed on contractual terms or on permanent and pensionable terms.
 • All officers are required to observe the TCAA Code of Conduct.
 • Other terms and conditions of service are according to the TCAA Staff Rules.
 • TCAA is an equal opportunity employer. Eligible candidates are encouraged to apply.
 • Only successful candidates will be contacted.
 • This advert is also found in www.tcaa.go.tz.

 MODE OF APPLICATION:

Application letters accompanied with certificates, Curriculum Vitae and recommendations from at least two referees; one of whom should be from the current employer. Applicants must provide contact addresses including telephone number(s) and email addresses.

Application letters should clearly be marked on top of the envelope, “APPLICATION FOR THE POST OF (post applied for)” and be sent to the address below not later than 15 October, 2014.

 

Director General,

Tanzania Civil Aviation Authority,

Nyerere/Kitunda Road Junction,

Banana Area,

P.O. Box 2819,

DAR ES SALAAM

 

 

 

TANZANIA ELECTRIC SUPPLY COMPANY

INTERNAL & EXTERNAL ADVERTISEMENT

http://www.tanesco.co.tz

Background – TANESCO  

Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) is focusing on increasing the outreach and service quality of its Energy products for Tanzanians. Next to its current passion as a leading provider of electricity is to be more efficient, customer focused utility for Tanzania and beyond. The Company has the largest electricity generation, transmission and distribution network in Tanzania. In order to reach its goals, the Company is investing heavily in its generation, transmission and distribution network, its business systems and human capital. TANESCO now invites applicants who are self-motivated, honest, hardworking and committed individuals to fill the under-mentioned posts.

Specific attributes for the Positions to be filled:

All Candidates must:

    Demonstrate impeccable performance track record;
    Demonstrate highest degree of integrity;
    Possess good communication and interpersonal skills;
    Be self-driven and capable of working with minimal supervision;
    Be capable of delivering excellent results while working under pressure with tight deadlines;
Possess knowledge and competency in Information and Communication Technology (ICT) application.
Professional skills in distribution management system.
Problem solving skills.


ELECTRICAL TECHNICIANS - 3 POSTS

Reports To: Mains Supervisor- Bukoba

Reporting Office: Bukoba

POSITION OBJECTIVE:

Implements construction and maintenance of distribution networks as per regional plans in order to meet set targets

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

Implements and supervises construction of approved distribution lines extension to ensure that more customers are connected as per targets.

Implements distribution system maintenance plans and supervises all maintenance works to ensure power reliability and distribution losses reduction.

Implement maintenance of distribution substations to ensure reliability of supply.

Proposes preventive maintenance plans to improve distribution system performance.

Monitoring and control the activities of members of section to ensure the most effective utilization of resources.

Any other official duties as may be assigned by the Mains engineer or senior engineer.

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Holder of FTC or Diploma in Electrical Engineering.

DRAUGHTSMAN/TRACER - 1 POST

Reports To: Mains Supervisor –S/Line

Reporting Office: Bukoba

POSITION OBJECTIVE:

Responsible for drawings and traces distribution networks maps.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

    Prepare drawings and traces distribution networks maps
    Prepares clear and traceable maps of the distribution networks
    Keeps drawing equipments under his/her section

Perform any other tasks related to this role as assigned by his/her supervisor

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Form IV/VI  with certificate in draughtsman ship

INSPECTOR - 1 POST

Reports To: Mains Supervisor-S/Line

Reporting Office: Bukoba

POSITION OBJECTIVE:

To ensure that installation done to customer premises conform to the required standards for safety of customer premises and their properties.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

Conduct intensive and accurate inspection of installations to customer premises for observation of safety and their properties.

To inspect and report any illegal power connection, tempering attempts and other malpractices.

Preparation of preparation periodic reports.

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Form IV /VI with Trade Test Grade II/I certificate in Electrical Installation.

System Operator - 2 POSTS

Reports To: System Control Supervisor

Reporting Office: Missenyi –Kyaka Substation & Bukoba Kibeta Substation
POSITION OBJECTIVE:

Grid System monitoring to ensure that a continuous and reliable flow of electric power supply from generating plants to various places of grid destination and distribution points are maintained.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

Collect all necessary initial technical data in the daily log sheets and defect register book.

Issue permits to work, limitation of access, sanction of test after proper Isolation of equipment at switch yard before people start working to ensure highest safety standards are observed and maintained all the times in order to preserve life and property.

Maintain close liaison with Grid Control centre (SCADA), Generating plants stations and other grid substation Operators to ensure smooth restoration of power supply in case of System power failure.

Report a day recorded shift events to System control Supervisor to ensure the higher authority get informed for record and action.

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Form IV/VI with Electrical installation trade test.

Switchboard Operator - 1 POSTS

Reports To: Station Supervisor

Reporting Office: Ngara Power Station

POSITION OBJECTIVE:

Responsible in starting engine, automatically from the engine room, monitor operation and attend control room instruments.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

Responsible in automatic starting of engine and auxiliary system and stopping it on time.

    Responsible in paralleling the electric generator.

    Close and open feeders.

    Ensure that readings are recorded in the control room.

    Ensure that readings are recorded in the log sheet.

    Responsible in identifying abnormal alarm.

    Ensure the abnormalities in the readings are recorded promptly.

    Responsible in observing power stations safety rules and regulations

    Performing any other duties assigned by his/her supervisor.

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Form IV/VI with Trade Test Grade II/I certificate in electrical installation.

Mechanical- 2 POSTS

Reports To: Station Supervisor

Reporting Office: Biharamulo & Ngara Power Station

POSITION OBJECTIVE:

Responsible for efficient running of engine and his auxiliaries at the plant

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:

Responsible for safe and economic of the plant during working shift.

To ensure company security, safety regulations are being observed all the time.
Responsible in preparing and managing all schedule preventive maintenance.

Responsible in managing plant and equipment safety systems.

Responsible in making sure that discipline is always maintained at work places.

Write a report regard to plant operations on daily basis.

Responsible on sagest of tools and equipment assets of the company.


ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Ordinary Diploma in Mechanical Engineering.

REMUNERATION AND BENEFITS:

Competitive remuneration package shall be offered commensurate with skills and experience.

HOW TO APPLY:

Applicants should send a written application giving full details of previous work life history, qualifications and include two work references Application closing date: 14th October, 2014. Applications should be marked “Private and confidential” and addressed to:

Senior Zonal Manager Lake Zone,

TANESCO

P. O. Box 812

Mwanza, Tanzania

BBC WORLD SERVICE

 

JOB DESCRIPTION

 

 

JOB TITLE                               Multi-Media Journalist

DEPARTMENT              BBC Swahili Service

DIVISION                                  World Service Group
REPORTS TO                           Senior Broadcast Journalist, BBC Swahili Service

LOCATION                               Nairobi, Kenya

GRADE                                     Kenyan Terms & Conditions

 

CONTEXT

 

The BBC Swahili Service is a flagship language service of the BBC World Service, part of the world’s largest broadcaster.   

 

The BBC Swahili Service broadcasts the award-winning Dira ya Dunia television and radio programmes, Amka radio breakfast show and English Premier League commentaries, all watched and heard by audiences across East Africa and beyond.  Our editorial teams are located in London, Nairobi, Dar es Salaam and in other countries in Africa.

 

At the heart of the service’s exciting output is our hugely successful mobile and desk website, bbcswahili.com, offering video, interactive and audio content together with links to our Facebook and Twitter accounts.  

 

Our output aims to make international news relevant to an East African audience, and bring international perspectives to bear on East African developments.  Reporting in a dynamic and compelling fashion is important and interactivity forms a critical part of our content across all platforms.

 

ORGANISATION  

 

Working in a multi-media team of journalists, the post holder will report to a Senior Broadcast Journalist, BBC Swahili Service. On a daily basis, you will be under the supervision of a Duty Editor as appropriateShift work will be required which will include nights, weekends and public holidays.

 

JOB PURPOSE

 

To originate, research, prepare, produce and present items, packages, interviews, discussions, complete programmes, background, analysis and features, for radio, TV, online, mobile and social media.  To ensure that any programme material for which the post holder is responsible meets the standards required by the BBC.  To work as Duty Editor for specific broadcasts or periods of time, as required.

 

DUTIES

 

 1. To research, report, write, translate, edit, reversion or adapt stories or programme material for broadcasting and online publication. To find contributors and interviewees as well as other sources of material and/or actuality, as appropriate and to the required specification whilst maintaining professional journalistic standards of accuracy, impartiality and fair dealing and adhering to the BBC Editorial Guidelines. To ensure the availability of required production facilities.

 

 1. To perform at the microphone with or without a script, edit and voice packages, conduct interviews and chair discussions and act as a participant in other productions, whether live, pre-recorded or on location. 

 

 1. To offer ideas for items, programmes/series and online output and to actively contribute to the editorial planning process. To suggest new angles on existing stories, means of moving the story on, and to put forward stories not yet covered.

 

 1. To be responsible for a moving story, amending and updating material as required. To be able to freshen, and reversion a story. To be responsible for thinking through and around editorial problems, developing realistic alternative strategies and approaches.

 

 1. To understand the department’s strategy and to suggest ideas appropriate to its distinctive style and content.

 

 1. To liaise closely with other team members and with contributors, reporters and stringers. To advise other parts of the BBC on issues and themes in our area.

 

 1. To be responsible for studio production of live and pre-recorded programmes. To respond to breaking stories whilst on air and to resolve technical difficulties.

 

 1. After appropriate training, to be able to use a range of audio & digital equipment and information technology software to research, write, assemble, edit and deliver programmes in the appropriate medium, to the highest professional standards.

 

 1. To build and maintain links with BBC News Online, to enable the efficient production of online content.

 

 1. To be responsible for efficient use of allocated resources.

 

 1. All Multi-Media Journalists may be required to travel outside Kenya on short reporting trips and assignments and to spend longer periods of time in the target area.

 

 1. All Multi-Media Journalists may be required to work with or move to other programme teams on a multi-media basis and to have the ability to work across a range of skills and in a flexible manner, and to carry out these responsibilities in accordance with the BBC’s overall standards and values.       

 

KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND SKILLS

 

Essential

 

Recent and relevant experience as a multi-media broadcast journalist.

 

A full command and up to date knowledge of Kiswahili (first or equivalent language).

 

A good knowledge of English including complete comprehension of written and spoken English and the ability to communicate effectively.

 

Wide and up to date familiarity with East Africa and an in-depth understanding of the areas’ history, politics, social issues and culture as well as the changing needs of the audience.  An extensive knowledge of the media situation in the target area and the way it is developing.

 

A good knowledge of, and interest in British and international current affairs, particularly insofar as they affect the target areas.

 

An excellent broadcasting voice and strong presentation skills with the ability to perform at the microphone with flair.  Good interviewing skills.

 

Ability to write, adapt and translate with accuracy, clarity and style appropriate to differing audiences and forms of media.

 

Good keyboard/computer skills and the ability to acquire technical skills and to operate technical equipment.  A demonstrable interest in social media and an understanding of the potential of new technology are essential.

 

 

 

Desirable

 

Knowledge of the aims, objectives and standards of the BBC World Service.

 

Knowledge of any of Somali, Arabic, French, Hausa, Kirundi or Kinyarwanda.

 

COMPETENCIES

The following competencies (behaviours and characteristics) have been identified as key to success in the job. Successful candidates are expected to demonstrate these competencies.

 

Editorial Judgement - demonstrates balanced and objective judgement based on a thorough understanding of the BBC Editorial Guidelines, target audience, programme and department objectives. Makes the right editorial decisions, taking account of conflicting views where necessary.


Creative Thinking -
able to transform creative ideas into practical reality. Can look at existing situations and problems in novel ways and come up with creative solutions.


Planning and organisation -
able to think ahead in order to establish an efficient and appropriate course of action for self and others. Prioritises and plans activities taking into account all the relevant issues and factors such as deadlines, staffing and resources.

 

Communication - able to get one’s message understood clearly by adopting a range of styles, tools and techniques appropriate to the audience and the nature of the information.

 

Influencing and persuading - able to present sound and well reasoned arguments to convince others. Can draw from a range of strategies to persuade people in a way that results in agreement or behaviour change.


Managing relationships and team working -
able to build and maintain effective working relationships with a range of people. Works co-operatively with others to be part of a team, as opposed to working separately or competitively.


Resilience -
manages personal effectiveness by managing emotions in the face of pressure, set backs or when dealing with provocative situations. Demonstrates an approach to work that is characterised by commitment, motivation and energy.


Flexibility -
adapts and works effectively with a variety of situations, individuals or groups. Able to understand and appreciate different and opposing perspectives on an issue, to adapt an approach as the requirements of a situation change, and to change or easily accept changes in one’s own organisation or job requirements.

DATE OF ISSUE: September 2014

(A job specification is a written statement of the essential characteristics of the job, with its principal accountabilities, incorporating a note of the skills, knowledge and experience required for a satisfactory level of performance. This is not intended to be a complete, detailed account of all aspects of the duties involved.)

Please Click Here for more Information: http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Multimedia-Broadcast-Journalist-Swahili-Service/9546

 

 

                                                                                                                                  

Sunday, 28 September 2014 18:20

TANGAZO LA USAILI 20-SEPTEMBA-2014

Written by

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA

Kumb. Na EA.7/96/01/G/64 20 Septemba, 2014

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI

Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali (AG), Chuo cha Taifa cha Utalii (NCT), Wakala wa majengo Tanzania (TBA), Wizara, Idara zinazojitegemea, Wakala za Serikali na Mamlaka za Serikali za Mitaa (MDAs & LGAs) anatarajia kuendesha usaili na hatimae kuwapangia vituo vya kazi waombaji kazi watakaofaulu usaili.

Wasailiwa walioitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia yafuatayo:

1. Usaili utaanza saa moja kamili asubuhi (1:00) na utafanyika mahali na tarehe kama inavyoonesha katika nafasi husika.

2. Kuja na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi mfano: kitambulisho cha mkazi, kupigia kura, kazi, hati ya kusafiria n.k

3. Kuja na Vyeti Halisi (original certificates) vya kuanzia kidato cha nne, sita, Stashahada, Stashahada ya Juu, Shahada na kuendelea kutegemeana na sifa za mwombaji.

4. “Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.

6. Kila msailiwa atajigharamia kwa chakula, usafiri na malazi.

7. Kila msailiwa azingatie tarehe na eneo alilopangiwa kufanya usaili. 2

8. Kila msailiwa aje na cheti halisi cha kuzaliwa (Original Birth Certificate)

9. Kwa wale waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika (TCU & NECTA)

10. Wale ambao majina yao hayakuonekana katika tangazo hili watambue kuwa hawakukidhi vigezo, hivyo wasisite kuomba tena pindi nafasi za kazi zitakapotangazwa.

MWAJIRI

KADA

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO

 

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

(AG)

STATE ATTORNEY II

HAKUNA

29/09/2014

 

PERSONAL SECRETARY III

HAKUNA

29/09/2014

 

OFFICE ASSISTANT

HAKUNA

30/09/2014

 

TRANSPORT OFFICER II

27/09/2014

30/09/2014

 

LAW SECRETARY

27/09/2014

01/10/2014

 

COMPUTER SYSTTMS ANALYST

27/09/2014

01/10/2014

 

NATIONAL COLLEGE OF TOURISM

(NCT)

TUTOR II (FRANCH LANGUAGE)

HAKUNA

29/09/2014

 

SUPPLIES OFFICER II

27/09/2014

29/09/2014

 

TUTOR (TRAVEL & TOURISM)

27/09/2014

29/09/2014

 

OFFICE SECRETARY II

HAKUNA

29/09/2014

 

TANZANIA BUILDING AGENCY

(TBA)

SENIOR QUANTITY SURVEYORS

HAKUNA

01/10/2014

 

SENIOR QUANTITY SURVEYOR (PROJECT MANAGEMENT)

HAKUNA

01/10/2014

 

QUANTITY SURVEYOR II

HAKUNA

01/10/2014

 

ENGINEER II (ELECTRICAL)

HAKUNA

01/10/2014

 

ENGINEER II ICT

27/09/2014

01/10/2014

 

ENGINEER II (MECHANICAL) HVAC

HAKUNA

01/10/2014

 

ENGINEER II (MECHANICAL)

HAKUNA

01/10/2014

 

ENVIRONMENTAL ENGINEER II

27/09/2014

01/10/2014

 

MWAJIRI

KADA

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO

 

ENGINEER II - STRUCTURE

27/09/2014

01/10/2014

ARCHITECT II

HAKUNA

01/10/2014

ARCHITECT II – (INTERIOR DESIGN)

HAKUNA

01/10/2014

ARCHITECT II – (LANDSCAPE)

HAKUNA

01/10/2014

VALUER II – (PROPERTY AND FACILITIES MANAGMENT OFFICER)

HAKUNA

01/10/2014

PRINCIPAL ECONOMIST II

HAKUNA

01/10/2014

SENIOR FINANCE MANAGEMENT OFFICER

HAKUNA

01/10/2014

FINANCE MANAGEMENT OFFICER II

27/09/2014

01/10/2014

TOWN PLANNER II

27/09/2014

01/10/2014

WIZARA, IDARA ZINAZOJITEGEMEA, WAKALA ZA SERIKALI NA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA (MDAS & LGAS)

TECHNICIAN II MECHANICS

HAKUNA

29/09/2014

AFISA USHIRIKA II

HAKUNA

29/09/2014

DRIVER II

HAKUNA

29/09/2014

VETERINARY OFFICER II

HAKUNA

30/09/2014

TUTOR II - VETERINARY

HAKUNA

30/09/2014

TUTOR II - LIVESTOCK

HAKUNA

30/09/2014

LIVESTOCK RESEARCH OFFICER II

HAKUNA

30/09/2014

LIVESTOCK OFFICER II

HAKUNA

30/09/2014

VETERINARY RESEARCH OFFICER II

HAKUNA

30/09/2014

FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (UMEME)

HAKUNA

30/09/2014

FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (PAMPU)

HAKUNA

30/09/2014

FUNDI SANIFU MSADIZI (WELDING)

HAKUNA

30/09/2014

MECHANICAL ENGINEER

HAKUNA

30/09/2014

MWAJIRI

KADA

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO

 

MHANDISI II HYDROGEOLOGIST

27/09/2014

30/09/2014

 

TOURISM OFFICER II

27/09/2014

30/09/2014

 

ASSISTANT LAND OFFICER II

27/09/2014

30/09/2014

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OFFICER (ENGINEER)

27/09/2014

30/09/2014

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OFFICER (SCIENCE)

27/09/2014

30/09/2014

 

AFISA SERIKALI ZA MITAA II

27/09/2014

30/09/2014

 

                                   

 

KADA: STATE ATTORNEY

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 29/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBI TITI MOHAMED Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

1

ADOLF FESTO KASSIMA

P.O BOX 25175 DAR ES SALAAM

2

JUKAEL REUBEN JAIRO

P.O BOX 45796 DAR ES SALAAM

3

ADRIAN JONATHAN MHINA

P.O BOX 35028 DAR ES SALAAM

4

JULIANA LIBERATUS MUSHI

P.O BOX 3101 DAR ES SALAAM

5

AGATHA F.LUMATO

P.O BOX 12275 DAR ES SALAAM

6

JULIETH N MUHANIKA

P.O BOX 25165 DAR ES SALAAM

7

AGATHA PIMA

P.O BOX 95 LUSHOTO TANGA

8

KABYEMELA S.LUSHAGARA

P.O BOX 11980 DAR ES SALAAM

9

AGNES REVOCATUS MTAKI

P.O BOX 12460 DAR ES SALAAM

10

KAJIRU BARAKA ELIAMAS

P.O BOX 920 MWANZA

11

ALEX BEYANGA

℅ GRACE NGALULA P.O BOX 2825 MWANZA

12

KAZUNGU ABDALLAH

P.O BOX 105403 DAR ES SALAAM

13

ALFRED AMOS

P.O BOX 42334 TEMEKE DAR ES SALAAM

14

KENETH A. MGINA

P.O BOX 624 NJOMBE

15

AMGROS JESTON NTAHONDI

P.O BOX 4756 DAR ES SALAAM

16

KERITHA C MAKWASA

P.O BOX 110153 DAR ES SALAAM

17

AMINA KIANGO

P.O BOX 1514 ARUSHA

18

KIKA ALI MZIGE

P.O BOX 65040 DAR ES SALAAM

19

AMONA KASSOM

P.O BOX 50 KYAKA MISENYI KAGERA

20

KUSILA MTATIFIKOLO

P.O BOX 97 MAZOMBE IRINGA

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

21

ANGELA MAKOMBE

P.O BOX 75923 DAR ES SALAAM

22

LEORNARD A PIGANGOMA

P.O BOX 1088 DAR ES SALAAM

23

ASHURA IBRAHIM

P.O BOX 9460 TAWLA DAR ES SALAAM

24

LILIAN A.MACHAGGE

P.O BOX 7144 DAR ES SALAAM

25

AUGUSTINO ENIHATH MTAKI

P.O BOX 78220 DAR ES SALAAM

26

LILIAN LWANGA

P.O BOX 13755 DAR ES SALAAM

27

AVELINE OMBOCK

P.O BOX 70280 DAR ES SALAAM

28

LUCKY MGIMBA

P.O BOX 562 MAKAMBAKO

29

AZIZA MHINA

P.O BOX 35694 DAR ES SALAAM

30

LUCY KYUSA

P.,O BOX 1934 MBEYA

31

BARAKA SAMSON MGAYA

P.O BOX 5129 DAR ES SALAAM

32

LUKA ELIEHO SHISHIRA

P.O BOX 35688 DAR ES SALAAM

33

BARNABA MWASHAMBWA

P.O BOX 11317 MWANZA

34

LUSIA CRISUNTUS

P.O BOX 716 MWANZA

35

BATILDA STEPHEN M.

P.O BOX 20766 DAR ES SALAAM

36

LYDIA KOKUSIIMA

P.O BOX 76911 DAR ES SALAAM

37

BEATRICE JOSEPH CYRIL

P.O BOX 10412 ARUSHA

38

MACKPHASON BUBERWA

P.O BOX 996 ARUSHA

39

BEATUS KALUMUNA

P.O BOX 39912 DAR ES SALAAM

40

MAFURU MOSES

P.O BOX 8093 MWANZA

41

BENARD ALOYCE

P.O BOX 18058 DAR ES SALAAM

42

MAGRETHY ANTHONY

P.O BOX 2908 MBEYA

43

BENEDICT KIVUMA

P.O BOX 2385 DODOMA

44

MAISARA KONDO

P.O BOX 71828 DAR ES SALAAM

45

BOAZ MOSES

P.O BOX 38214 DAR ES SALAAM

46

MARIA MATILDA GEORGE

P.O BOX 1299 IRINGA

47

CANDID JOSEPH NASUA

P.O BOX 75286 DAR ES SALAAM

48

MARIAM A HUSSEIN

P.O BOX 15629 DAR ES SALAAM

49

CATHERINE JOHN CHILEWA

P.O BOX DAR ES SALAAM

50

MARIAM RAJABU

P.O BOX 14896 DAR ES SALAAM

51

CHARLES P MTAE

P.O BOX 76109 DAR ES SALAAM

52

MASANJA EMMANUEL

P.O BOX 2746 MWANZA

53

CHESENSI AWENE GAVYOLE

P.O BOX 10805 DAR ES SALAAM

54

MATATIZO THOMAS

P.O BOX 448 KIGOMA

55

CHRISTINA CHACHA

P.O BOX 2489 MWANZA

56

MATEMU CAROLINE

P.O BOX 24096 DAR ES SALAAM

57

CLAUDIA A. TAMAMU

℅ TUFINGENE KAJAKELU P.O BOX 55658 DAR ES SALAAM

58

MAZENGO JOSEPH MHWAJI

P.O BOX 21301 DAR ES SALAAM

59

CLEMENCE RUTA KATO

DAR ES SALAAM

60

MBUKI ALLEN

P.O BOX 6418 MBEYA

61

CONRAD KATO

P.O BOX 9441 DAR ES SALAAM

62

MGENI HUSSEIN ABDALLAH

P.O BOX 50053 DAR ES SALAAM

63

CONSOLATA JOSEPH

P.O BOX 21686 DAR ES SALAAM

64

MICHAEL CHARLES MANJALE

P.O BOX 20676 DAR ES SALAAM

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

65

COSTANTINE KAKULA

℅ DENIS KAKULA P.O BOX 791 DAR ES SALAAM

66

MIGIRE MIGIRE

P.O BOX 46487 DAR ES SALAAM

67

DAISY CHARLES MAKAKALA

P.O BOX 9460 DAR ES SALAAM

68

MNYIRA MNIRA ABDILAH

P.O BOX 5225 DAR ES SALAAM

69

DANIEL NYAKIHA

P.O BOX 22764 DAR ES SALAAM

70

MOHAMED BURHANI

P.O BOX 71474 DAR ES SALAAM

71

DAVID ELIAS SINDILA

P.O BOX 35949 DAR ES SALAAM

72

MONICA MUHANDIKILA

PLO BOX 11955 MWANZA

73

DEBORAH RABIEL MUSHI

P.O BOX 34360 DAR ES SALAAM

74

MONICA STEVEN MBENA

P.O BOX 19068 DAR ES SALAAM

75

DHAMIRI MASINDE

P.O BOX 11491 DAR ES SALAAM

76

MONICA THOBIAS NDAKINDEMI

P.O BOX 10118 DAR ES SALAAM

77

DISMAS RAPHAEL

P.O BOX 35845 DAR ES SALAAM

78

MOSSIE KAIMA

℅ NICODEMUS MOREMBWA P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

79

EDITH MAUYA

P.O BOX 2663 DAR ES SALAAM

80

MOURICE EGBERT SEKABILA

P.O BOX 103 KARAGWE KAGERA

81

EDNA ISRAELMWANGULUMBA

P.O BOX 6191 DA R ES SALAAM

82

MPWAGA BERNARD

P.O BOX 75111 DAR ES SALAAM

83

EDNA MAKALA

P.O BOX 271 DAR ES SALAAM

84

MUCHUNGUZI MUJUNI

P.O BOX 24408 DAR ES SALAAM

85

EDWARD BENSON

P.O BOX 3180 DAR ES SALAAM

86

MWAIKUGILE GWAMAKA

P.O BOX 105069 DAR ES SALAAM

87

EDWARD GASPAR MAGAYANE

P.O BOX 17588 DAR ES SALAAM

88

MWANAHAMIISI M. PAZI

P.O BOX 12974 DAR ES SALAAM

89

EDWIN JOSHUA WEBIRO

P.O BOX 11133 DAR ES SALAAM

90

MWANAHAMIS JUMA ADDAM

P.O BOX 4156 DAR ES SALAAM

91

ELIZABERTH BRYSON LUKWARO

P.O BOX 13341 DAR ES SALAAM

92

NANCY M MSHUMBUSI

P.O BOX 294835 DAR ES SALAAM

93

ELIZABETH KANIKE MUHANGWA

P.O BOX 62746 DAR ES SALAAM

94

NDIMYAKE LAUDEN MWABEZ

P.O BOX 33 NGARA KAGERA

95

ELLEN MASULULI

P.O BOX 119 MWANZA

96

NEEMA BONIFACE MOSHI

P.O BOX 24533 DAR ES SALAAM

97

EMELDA THADEI MUSHI

P.O BOX 71724 DAR ES SALAAM

98

NEEMA GEORGE MBWANA

P.O BOX 75504 DAR ES SALAAM

99

EMMANUEL JOHN

P.O BOX 10176 DAR ES SALAAM

100

NEEMA JOHN TAJI

P.O BOX31063 DAR ES SALAAM

101

ERIC SHIJA

P.OBOX 104924 DAR ES SALAAM

102

NEEMA SCAUS UISSO

P.O BOX 70897 DAR ES SALAAM

103

ERICK E MBEYA

P.O BOX 648 SONGEA

104

NELSON SAMSON MWITA

℅ SAMSON P.O BOX 559 DODOMA

 

7

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

105

ERICK G.MHIMBA

P.O BOX 80496 DAR ES SALAAM

106

NURU CHIWALO

℅ WINSTON CHIWALO P.O BOX 801 SONGEA-RUVUMA

107

ESPERANCE MUTASI

P.O BOX 3046 MWANZA

108

NYAMANDE THOMAS KAZIMINI

P.O BOX 725655 DAR ES SALAAM

109

ESTAZIA O.WILSON

P.O BOX 800113 DAR ES SALAAM

110

NYANGI GEORGIA WAMBURA

P.O BOX 14491 DAR ES SALAAM

111

EUNICE LEMA

P.O BOX 76043 DAR ES SALAAM

112

PATRICIA THOMAS MKINA

P.O BOX 2121 DODOMA

113

EUNICE ROBSON LAITA

P.O BOX 12482 DAR ES SALAAM

114

PATRICK ANTONY

P.O BOX 33305 DAR ES SALAAM

115

FATMA SEIF

P.O BOX 22262 DAR ES SALAAM

116

PAULINA GERVAS

P.O BOX 830 CHEMBA-DODOMA

117

FATMA YAHYA

P.O BOX 1051 TANGA

118

PAULINE MDENDEMI

P.O BOX 72346 DAR ES SALAAM

119

FELISTA J CHUMBA

P.O BOX 11243 DAR ES SALAAM

120

PERPETUA CHARD

P.O BOX 2755 MBEYA

121

FELIX GOOLUCK CHAKILA

℅ LAURENCIA T.MLAWA P.O BOX 9144 DAR ES SALAAM

122

PHILIBERT P GWAGILO

P.O BOX 78997 DAR ES SALAAM

123

FLAVIA FRACIS SHIYO

P.O BOX 216 MPANDA-KATAVI

124

PHOIBE C.MAGILI

P.O BOX 2315 DODOMA

125

FORTUNATHA FESTO MUZEE

P.O BOX 71452 DAR ES SALAAM

126

PRAISEGOD LUKIO

P.O BOX 10686 DAR ES SALAAM

127

FRANK TAWALE

P.O BOX 41457 DAR ES SALAAM

128

QUEEN AUGUSTINO

P.O BOX 400 MBEYA

129

GABRIEL MAREGELI

P.O BOX 55136 DAR ES SALAAM

130

RABIA S. RAMADHAN

P.O BOX 35770 DAR ES SALAAM

131

GABRIEL MICHAEL KAMUGISHA

P.O BOX 16610 DAR ES SALAAM

132

RADHIA NJOVU

P.O BOX 41583 DAR ES SALAAM

133

GEERALD MZIRAY GEORGE

P.O BOX 77596 DAR ES SALAAM

134

RAJABU MWINYI

P.O BOX 72269 DAR ES SALAAM

135

GEORGE MOHAMED GERALD

P.O BOX 90068 DAR ES SALAAM

136

REGINA CHARLES KAYUNI

P.O BOX 21816 DAR ES SALAAM

137

GERALD FELIX NJOKA

P.O BOX 5211 DAR ES SALAAM

138

REHEMA H MTULYA

℅ DIAMOND ADVOCATE P.O BOX 2494 DAR ES SALAAM

139

GHATI WILLIAMU

P.O BOX 11004 MWANZA

140

REHEMA SAKAFU

P.O BOX 409 MBEYA

141

GLOTY BALTAZARY KILANE

P.O BOX 6531 DAR ES SALAAM

142

REHEMA WILLIAM

P.O BOX 14737 DAR ES SALAAM

143

GODLUCK WALTER

P.O BOX 8805 DAR ES SALAAM

144

REMIDIUS G. MBEKOMIZE

P.O BOX 33542 DAR ES SALAAM

145

GOODCHANCE RAYMOND LYIMO

P.O BOX 70954 DAR S SALAAM

146

REVOCATUS THADEO MATHEW

P.O BOX 79065 DAR ES SALAAM

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

147

GRACE BRUNO MATHEW

P.O BOX 1000178 DAR ES SALAAM

148

RICHARD KIRI

P.OI BOX 12519 DAR ES SALAAM

149

GRACE LUPONDO

P.O BOX 13711 DAR ES SALAAM

150

RICHARD RHOBI NKAINA

P.O BOX 72872 DAR ES SALAAM

151

GRACE LWILA

P.O BOX 16270 DAR ES SALAAM

152

ROSE SHUBI GODFREY MUTAKYAHWA

P.O BOX 23144 DAR ES SALAAM

153

GRACE NICHOLAUS MPATILI

P.O BOX 42293 DAR ES SALAAM

154

RUGANO BARNABAS MWASUBILA

P.O BOX 2159 MBEYA

155

GRACE SAMSON

P.O BOX 13542 ARUSHA

156

SAADA ALI MOHAMED

P.O BOX 33568 DAR ES SALAAM

157

GREGORY J.CHISAUCHE

℅ BERTHA KASOGA P.O BOX 7825 DAR ES SALAAM

158

SABINA ISSA

P.O BOX 11982 MWANZA

159

GREGORY JOHN MUHANGWA

P.O BOX 70241 DAR ES SALAAM

160

SAFI KASHINDI

P.O BOX 12122 DAR ES SALAAM

161

GRINA ADEN

P.O BOX 45673 DAR ES SALAAM

162

SALMA BARNAS MAJOCK

P.O BOX 3803 DAR ES SALAAM

163

HADIJA MILULU

P.O BOX 9132 DAR ES SALAAM

164

SALOME ASSEY

P.O BOX 72681 DAR ES SALAAM

165

HALIMA ABDALAMANI TESHA

P.O BOX 14799 ILALA - DAR ES SALAAM

166

SAMEERA SULEIMA

P.O BOX 106233 DAR ES SALAAM

167

HANNAROSE KASAMBALA

P.O BOX 23143 DAR ES SALAAM

168

SAPHIRE D'SOUZA

P.O BOX 12516 ARUSHA

169

HAPPINESS B.FLAVIAN

P.O BOX 70335 DAR ES SALAAM

170

SARAH JOHN MKENDA

P.O BOX 35486 DAR ES SALAAM

171

HAPPY AMOS

P.O BOX 65597 DAR ES SALAAM

172

SAUDA KAZINDOGO MBILINYI

P.O BOX 76440 DAR ES SALAAM

173

HELLEN ABEL MREMA

P.O BOX 7318 DAR ES SALAAM

174

SHOMARI HARUNA

P.O BOX 88 SHINYANGA

175

HILDEGARD HERMAN MSINA

P.O BOX 18066 DAR ES SALAAM

176

SHUNGUDU K MVUNGI

P.O BOX 7702 DAR ES SALAAM

177

HOJA MIHAYO

P.O BOX 77150 DAR ES SALAAM

178

SIMONA D.MAPUNDA

℅ F.D.MAPUNDA P.O BOX 787 MBEYA

179

HONGERA MALIFIMBO

P.O BOX 390 MWANZA

180

SLVIA JOSEPH KADEHA

P.O BOX 79490 DAR ES SALAAM

181

HOSANA MGENI

P.O BOX 79212 DAR ES SALAAM

182

SOFA P.BIMBIGA

P.O BOX 75602 DAR ES SALAAM

183

HUSSEIN HAMZA NKYA

P.O BOX 2401 MWANZA

184

STELLA THOMAS NYAKYI

P.O BOX 86 TABORA

185

INNOCENT P. KYARA

P.O BOX 5480 DAR ES SALAAM

186

TERESIA FABIAN

℅ T.M. PATRICK P.O BOX 1309 TABORA

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

187

IPYANA MODESTUS JENGELA

℅ WILLIAM ANDINDILILE P.O BOX 35049 DAR ES SALAAM

188

THEODORA MLELWA

P.O BOX 6463 MADARAKA - MOROGORO

189

IRENE GODWIN

P.O BOX 14232 DAR ES SALAAM

190

THOMAS AUGUSTINE SHAWA

P.O BOX 21197 DAR ES SALAAM

191

IRENE MUGANYIZI

P.O BOX 90393 DAR ES SALAAM

192

TUMAINI AKIMU MWALUKOSYA

P.O BOX 3011 ARUSHA

193

JACQUELINE THADEUS MASSAWE

P.O BOX 67600 DAR ES SALAAM

194

TUMAINI OIUS

P.O BOX 7609 MWANZA

195

JAMILA ABTWALB

P.O BOX 78415 DAR ES SALAAM

196

UPENDO PAUL MONO

P.O BOX 13266 DAR ES SALAAM

197

JANETH A.MASONU

P.O BOX 27 MOSHI KILIMANJARO

198

VEDASTUS PETER MWARIA

P.O BOX 4748 DAR ES SALAAM

199

JANETH MGOMA

P.O BOX 13341 DAR ES SALAAM

200

VENANCE KARIM MWAIKAMBO

P.O BOX 455 KYELA MBEYA

201

JOB JOHN MREMA

P.O BOX 34304 DAR ES SALAAM

202

VERONICA JACKSON CHACHA

℅ RENATA A MWITA P. OBOX 9182 DAR ES SALAAM

203

JORAM A. MWAKANSOPE

P.O BOX 11696 DAR ES SALAAM

204

VERONICA ROBINS HOLLELA

P.O BOX 25335 DAR ES SALAAM

205

JOSAPHINA DANIEL

P.O BOX 68 IRINGA

206

VIOLETH DAVID

P.O BOX 34092 DAR ES SALAAM

207

JOSEPH MHERE

P.O BOX 1214 MWANZA

208

WAMPUMBUYA SHANI

P.O BOX 1568 TABORA

209

JOSEPHAT KASAGERO

P.O BOX 18127 DAR ES SALAAM

210

XAVERIA MAKONDE

P.O BOX 77487 DAR ES SALAAM

211

JOVINE MAJURA

P.O BOX 10938 DAR ES SALAAM

212

YAHYA SHABAN MASAKILIJA

P.O BOX 943 ARUSHA

213

JOYCE ANDREW NYUMAYO

P.O BOX 25331 DAR ES SALAAM

214

YESE TEMBA

℅ FELIX M TEMBA P.O BOX 104 KAHAMA SHINYANGA

215

JOYCE CYRIL MWACHA

P.O BOX 71860 DAR ES SALAAM

216

               

 

KADA: PERSONAL SECRETARY

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 29/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBITITI MOHAMED Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

1

ABELA JOHN

P.O BOX 79093 DAR ES SALAAM

2

LETICIA KASWAHILI

P. O. BOX 20798 DAR ES SALAAM

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

3

AGNES MMBAJI

P. O. BOX 138 SAME KILIMANJARO

4

LETICIA WAMARA

P. O. BOX 1368 MBEYA

5

AGNES STEVEN BARUWA

℅EMMANUEL SIYENGU P.O.BOX 30356 KIBAHA

6

LILIAN A.KASEMBE

P.O BOX 450 MASASI MTWARA

7

ALICE EXAUD MUSHI

P. O. BOX 6784 MOROGORO

8

LILIAN J. GEORGE

P. O. BOX 1923 DODOMA

9

ALLICE KAMBONA

P.O BOX 39 IFAKARA MOROGORO

10

LILIAN KANSAMBU

P.O.BOX 47 BIHARAMULO KAGERA

11

AMINA MSONGE GOLDEN

P.O BOX 637 NJOMBE

12

LILIAN MAKONO

P.O BOX 119 MWANZA

13

ANGELINA FRANCIS

P.O.BOX 3 KALAMBO

14

LUCY HIZA

P. O. BOX 78488 DAR ES SALAAM

15

ANITA BROWN

P.O BOX 68902 DAR ES SALAAM

16

LUCY JUMA

P. O. BOX 4018 MWANZA

17

ANNA MADAFARI

P. O. BOX 15 MISUNGWI MWANZA

18

LYDIA A. MKWEJI

P.O BOX 1140 DAR ES SALAAM

19

ARAFA H.ABEID

P. O. BOX 77179 DAR ES SALAAM

20

LYDIA ZAKAYO

P.O.BOX 76501 DAR ES SALAAM

21

ARISTIDIS ALOYCE TARIMO

℅SOSTENES S. SILAYO P. O. BOX 78227 DAR ES SALAAM

22

MAGDALENA BENJAMIN

P.O.BOX 10 MKURANGA PWANI

23

ASHA HASHIMU MAKWARUZO

℅HALIMA A.MSAMBA P. O. BOX 61233 DAR ES SALAAM

24

MAGDALENA WILLIAM

P.O BOX 12289 DAR ES SALAAM

25

ASHA I. BAKARI

P. O. BOX 77870 DAR ES SALAAM

26

MAGENI JOHN

P. O. BOX 333 GEITA

27

ASHA J. KITENGE

℅SAFINA NAMANGA P.O.BOX 507 MTWARA

28

MAHUTO CHOGONGWE

P.O.BOX 1918 DAR ES SALAAM

29

ASHA MUSSA

P. O. BOX 77690 DAR ES SALAAM

30

MARY K. KIBONA

P. O. BOX 9094 DAR ES SALAAM

31

ASHURA HAMADI ALLY

P.O.BOX 71282 DAR ES SALAAM

32

MELANIA Z. KISENGI

P. O. BOX 54860 DAR ES SALAAM

33

ASIA SHABAN

P.O BOX 61277 DAR ES SALAAM

34

MKIMBA KINAMHALA

P.O.BOX 9484 DAR ES SALAAM

35

AURELIA LUCAS

P.O BOX 3 SHINYANGA

36

MONICA D. MATHIAS

P.O.BOX 75694 DAR ES SALAAM

37

BATSEBA E. MWAKALOBO

HAJI MBARUKU P.O.BOX 9280 DAR ES SALAAM

38

MONICA SANGA

P. O. BOX 45 MAFINGA

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

39

BEATHA C. RWEYENDELA

P.O.BOX 1863 DAR ES SALAAM

40

MWANAHAWA ALLY

P. O. BOX 76068 DAR ES SALAAM

41

BEATRICE GEORGE BIKONGOLO

P.O BOX 62524 DAR ES SALAAM

42

MWANAHAWA ALLY SALIM

P.O BOX 76068 DAR ES SALAAM

43

BEATRICE GEORGE BIKONGOLO

P.O.BOX62524 DAR ES SALAAM

44

NAIMA MSOKE

P.O.BOX 77080 DAR ES SALAAM

45

BEATRICE S. FELIX

P.O.BOX 9681 DAR ES SALAAM

46

NANTALESYA ERICK NYAYAMBA

P.O.BOX 10000 DAR ES SALAAM

47

BETTY SEPETU

P.O.BOX 1276 SHINYANGA

48

NAOMI T. ISUMO

P.O.BOX 1928 TANGA

49

CATHERINE ISSA

P.O BOX 1241 TABORA

50

NASRA MOHAMED YAHYA

P. O. BOX 20515 DAR ES SALAAM

51

CHANOA K,MWANGA

P.O BOX 2574 DAR ES SALAAM

52

NAUMI KAJELA

P.O BOX 149 MBEYA

53

CHRISTA NDONDE

℅JOHN P. O. BOX 75329 DAR ES SALAAM

54

NAVONE MWETA

P. O. BOX 22 DAR ES SALAAM

55

COMFORT PETER

P.O.BOX 22721 DAR ES SALAAM

56

NDAMILA MBAGA

P.O.BOX 1599 DAR ES SALAAM

57

DEOGRASIA DONICE

℅H.J.COSMAS P. O. BOX 1421 DODOMA

58

NEEMA KIMBWEREZA

P.O.BOX 166 MOROGORO

 

59

DORIS FREDRICK KUOKO

P.O BOX 10498 ARUSHA

60

NEEMA MADUSA

P.O.BOX 44 SUMBAWANGA

61

EDDA NCHIMBI

P.O.BOX 30153 KIBAHA - PWANI

62

NEEMA MHIDZE

P. O. BOX 95084 DAR ES SALAAM

63

EDDINA BONIFACE

P.O.BOX 1433 MWANZA

64

NEEMA NYAMBO

P.O.BOX 9503 DAR ES SALAAM

65

EDITH V. LUNYUMBU

P. O. BOX 746 KIGOMA

66

NEEMA P. MALIGANA

℅JOSEPHINE S. MALIGANA P. O. BOX 3021 DAR ES SALAAM

67

EDITHA EMMANUEL

P.O BOX 320 SHINYANGA

68

NEEMA SAMSON

P. O. BOX 174 MWANZA

69

EDITHA V. LUNYUMBU

P.O.BOX 1109 BARIADI SHINYANGA

70

NJITI NUSURA MFAEKA

DAR ES SALAAM

71

ELIZABETH HENERICO

P.O.BOX 1213 MWANZA

72

NYANSO RAMADHANI KAPONGO

P.O.BOX 43 KIBONDO KIGOMA

73

ELIZABETH MALEMBEKA

P.O.BOX 81 CHUNYA

74

PAMELA SAMWEL

℅SCORPION MWANGA P. O. BOX 11715 DAR ES SALAAM

75

ELIZABETH P.LYIMO

℅THECKLA KAJERI P. O. BOX 2645 DAR ES SALAAM

76

PERPETUA DOGANI

P. O. BOX 6529 DAR ES SALAAM

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

77

ELIZERBERTH NGIJO

P.O BOX 62 PANGANI

78

PETRONILA KALISTI DALLEI

P. O. BOX 826040 DAR ES SALAAM

79

ENESI JOSEPH

P.O BOX 1572 DAR ES SALAAM

80

PHIBE THOBIAS BWIRE

P.O.BOX 269 MBEYA

81

ENID GEOFREY MWABULAMBO

P.O.BOX 1 MAHENGE ULANGA

82

PRICILA NAHUM KAAYA

P. O. BOX 31603 DAR ES SALAAM

83

ESTER JOSEPHAT

P.O.BOX 84 NACHINGWEA LINDI

84

PRISCA D.MUSHI

P.O BOX 1967 MOSHI-KILIMANJARO

85

ESTHER NAMPESYA

P.O BOX 512 KOROGWE TANGA

86

PRISCA P.MLAKI

P. O. BOX DAR ES SALAAM

87

EVA PROSPER MSOFE

P.O BOX 90113 DAR ES SALAAM

88

RAFAELA WILLIAM

P.O.BOX35091 DAR ES SALAAM

89

EVER D.SIMTWA

P. O. BOX 92 MTWARA

90

REGINA ELIAS MAKANYAGA

℅CELINA MAKANYAGA P.O.BOX

91

FADHILA A. MACHELA

P.O.BOX 8997 DAR ES SALAA

92

REGINA L. KILIAN

PRIVATE BAG NYUMBU-KIBAHA

93

FARIDA ADAM KIBORE

P.O BOX 9 KIGOMA

94

REGINA YONA

P. O. BOX 14545 ARUSHA

95

FATMA J.MLALY

P.O BOX 32272 DAR ES SALAAM

96

REHEMA DIWANI

P.O BOX 9524 DAR ES SALAAM

97

FATMA K. MOHAMED

P.O BOX 76413 DAR ES SALAAM

98

RHODA KASONGWA

P.O BOX 45941 DAR ES SALAAM

99

FATUMA MWINYI SHAHA

P.O.BOX 6057 MOROGORO

100

RITHA NAMAJOJO

℅JOYCE NAMAJOJO P.O BOX 03 MTWARA

101

FAUDHIA JANI

P.O BOX 7416 DAR ES SALAAM

102

ROKOLA M. MZUNGU

P.O.BOX 202 NGARA

103

FLAVIA CRONELY

P. O. BOX 329 TABORA

104

ROSE E. MALUBI

P.O.BOX 36174 DAR ES SALAAM

105

FLORA DANIEL

P.O BOX 46 MLANDIZI-PWANI

106

ROSE MUNDIA

P.O BOX 511 DAR ES SALAAM

107

FLORA NGONDO

P.O BOX 3315 DAR ES SALAAM

108

ROSEMARY R.E. NTANGEKI

P.O BOX 13049 DAR ES SALAAM

109

FLORENCE G. LYIMO

P.O.BOX 80 KOROGWE TANGA

110

ROZALIA SIMON

P.O.BOX 88 CHEMBA

111

FREITEA BETUEL

P.O BOX 371 MTWARA

112

SAFINA MBWELEI

P.O.BOX 3070 MOSHI

113

FRIDA F. KABENDWE

P.O BOX 79 KARAGWE-KAGERA

114

SAIRIS M MHAGAMA

P.O BOX 6813 DAR ES SALAAM

115

GATTY CHANDY

P.O.BOX 62343 DAR ES SALAAM

116

SALIMA ISSA

P.O.BOX426 NEWALA

 

 

 

13

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

117

GEORGINA MCHOMVU

P. O. BOX 5149 DAR ES SALAAM

118

SALOME JERMIA

P. O. BOX 17 NZEGA TABORA

119

GETRUDA TABU

P. O. BOX 10795 MWANZA

120

SARA DANIEL

P.O.BOX 1455 MBEYA

121

GRACE DICKSON

P. O. BOX 4080 NYEGEZI MWANZA

122

SARAH DANIEL MAKALA

P.O.BOX 71658 DAR ES SALAAM

123

GRACE L. SEVERE

P.O.BOX 31906 DAR ES SALAAM

124

SARAH G.MANDAMO

P.O BOX 619 MTWARA

125

GRACE T. MUSHY

DAR ES SALAAM

126

SAUMU AMRI MASHANGO

P. O. BOX 34160 DAR ES SALAAM

127

HADIJA AHMAD

P. O. BOX 328 TANGA

128

SECILIA CHRISTOPHER CHINYAMA

P. O. BOX 6 MTWARA

129

HADIJA MSEMO

P.O.BOX 50169 DAR ES SALAAM

130

SEMENI ABDALLAH

P.O BOX 530 MTWARA

131

HAFSA HUSSEIN

P.O.BOX 11441 DAR ES SALAAM

132

SHAKIRA BAKARI

P. O. BOX 03 TANDAHIMBA MTWARA

133

HALIMA S. ELIAKUNDA

P.O.BOX MOSHI

134

SHAKIRA S.NATOSA

P.O.BOX 9144 DAR ES SALAAM

135

HANIFA T. BATENGA

P. O. BOX 211 TABORA

136

SHAMIRA ALI

℅MR.LIHIPUKA P.O BOX 92 MTWARA

137

HAPPINESS BONAVENTURE

P.O.BOX

138

SHANI ALLY

℅GIFT MKISI P. O. BOX DAR ES SALAAM

139

HAPPINESS R.NDOSA

P. O. BOX 144 HAI KILIMANJARO

140

SIAMOO JOSEPH MALEWO

P.O BOX 36 LEMBENI KILIMAJARO

141

HAPPINESS S. BONAVENTURE

P.O BOX 183 BUNDA MARA

142

SITI MAHINGIKA

P.O BOX 94 MTWARA

143

HASINATH HARUNA MCHELE

P. O. BOX 76 DAR ES SALAAM

144

SOPHIA KAEGELE

P.O.BOX 612 SUMBAWANGA

145

HAWA ABDU

P. O. BOX 772 KIGOMA

146

STELLAH ISARAEL MAKALA

P. O. BOX 10 PWANI

147

HAWA F. NYAMAYABHO

P.O BOX 644 MOROGORO

148

SUBIRA A.MLWILO

P.O BOX 29 MAZOMBE-IRINGA

149

HERIETH NGONYANI

P.O.BOX 262 SONGEA

150

SUBIRA ANDONGOLILE

℅GODSON D.MAGUMLA P. O. BOX 266 KILOMBERO MOROGORO

151

JANE H. MLAY

P. O. BOX 11680 DAR ES SALAAM

152

SUBIRA HAMISI LUPANDA

P.O.BOX 1051 MTWARA

153

JANE O. CHIAMBO

P.O BOX 260 IRINGA

154

SYLINA A.KAPUFI

P. O. BOX 29099 DAR ES SALAAM

 

 

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

155

JANE U. MSAMATI

℅MR. PATRICK J. ALMAS P. O. BOX 528 MTWARA

156

TABU ISSA

P.O BOX 35047 DAR ES SALAAM

157

JANETH CHIGUMILA

P.O.BOX 520 MTWARA

158

THECLA DEDU

P.O.BOX 9190 DAR ES SALAAM

159

JANETH KATULE

℅SAID ABDALLAH P.O.BOX 9083 DAR ES SALAAM

160

THEODOSIA THEONEST

P. O. BOX 840 DODOMA

161

JANETH S.MBAGA

P.O BOX 30156 KIBAHA

162

THERESIA P. MUSHI

P.O. BOX 2241 DAR ES SALAAM

163

JAQUELINE JULIUS

P.O BOX 117 BARIADI SIMIYU

164

TUMPE A. MWAKAJE

P.O.BOX 22503 DAR ES SALAA

165

JESCA JULIUS NYANG'ERA

℅PILLY TIMOTHY MUNEMA P. O. BOX 30278 MKUZA-KIBAHA

166

TUTINDAGA MWAISAKA

P.O.BOX 153 LINDI

167

JOSAH N. MILINGA

P.O BOX 2676 DODOMA

168

TWAIBA TOGOLO

P.O BOX 478 SHINYANGA

169

JOSEPHINE A. LUSAMBO

P.O.BOX DAR ES SALAAM

170

UNISTAR K. CELESTINE

P. O. BOX 1329 DAR ES SALAAM

171

JOVITHA PONSIAN MUGOLOZI

PETER CHRISTOPHER P.O.BOX 0 KONDOA

172

UPENDO SIMBAUTOO MWANGA

P. O. BOX 10216 DAR ES SALAAM

173

JOYCE GERALD MGOLI

P.O.BOX 164 DAR ES SALAAM

174

VERDIANA ANTHONY

P.O BOX 11091 MWANZA

175

JOYCE HITTU

P.O.BOX 715 MTWARA

176

VERDIANA F. AMUKO

P.O BOX 2126 TABORA

177

JOYCE PONERA

P.O BOX 1038 SONGEA

178

WANKYO MATHIAS

℅SOPHY KANYEGELE P.O.BOX 13 MWANZA

179

JOYCE RAPHAEL

P.O BOX 2508 MWANZA

180

WINFRIDA KIPUSSI

P.O.BOX 83 TABORA

181

JUDITH E. MARICK

P.O.BOX 7472 DAR ES SALAAM

182

YASINTA MENDEMI

P. O. BOX 54 IWUNGILO NJOMBE

183

KANDITA SAMWEL

P. O. BOX 9004 DAR ES SALAAM

184

ZAINABU HAMIDU

P.O.BOX 3612 DAR ES SALAAM

185

KESIA S. PETRO

P.O.BOX 2814 DODOMA

186

ZAINABU YAHAYA

P.O.BOX 1432 MWANZA

187

KURUTHUM MAKWAIYA

P. O. BOX 836 SHINYANGA

 

 

 

KADA: OFFICE ASSISTANT

 

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

 

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 30/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

 

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBITITI MOHAMED NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

1

HAMZA H. LIMBALA

P.O.BOX

2

LAMECK S MAKOYE

℅EDITH WILLIUM P.O BOX 63154 DAR ES SALAAM

3

CONSTANTINE MWAKALUKWA

P. O. BOX 2321 MBEYA

4

BARIKI ANANGISYE

P.O BOX 543 TUKUYU

5

SAFARI MAGESE SIMBI

℅MAGESE SIMBI P. O. BOX 797 MBEYA

6

SAMUEL CHUHILA

P.O.BOX 901 IRINGA

7

NOAH C. NYUNDO

P. O. BOX 1489 DODOMA

8

TATU ALBU

P.O.BOX 30104 DAR ES SALAAM

9

CHRIZO MWAMSELO

℅STELA NGOSI P. O. BOX 465 KYELA MBEYA

10

DOROTH HOGORA

C/0 TEGEMEO TITTO P.O.BOX 629 NJOMBE

11

ONESMO KISINDA

P. O. BOX 66722 DAR ES SALAAM

12

WINFRIDA C. MDUDA

℅CHIRIAKUS S. MDUDA P.O BOX 1992 DAR ES SALAAM

13

BUPE ATUPELE JAPHET

P. O. BOX 63110 DAR ES SALAAM

14

SANTIEL MICHILU

P.O BOX 1087 MWANZA

15

JAMES KOMEKA

P. O. BOX 22450 DAR ES SALAAM

16

NEMAGLORY JOSEPH KISOLI

P.O BOX 914 DODOMA

17

CHIREZO BUNGULIITO

P. O. BOX 9 KIBONDO KIGOMA

18

JOSEPH W.B. KAWIA

P.O BOX 1267 IRINGA

19

MWASHI N. DEUS

P.O.BOX

20

HADIJA JUMBE

P.O.BOX

21

HAJIRI B. HASSANI

P. O. BOX 33 LUSHOTO TANGA

22

IBRAHIM NASSORO MAWAZO

P.O BOX 9004 DAR ES SALAAM

23

SELESTINE S. EUGEN

P.O.BOX

24

OSCAR JOSEPH MGEMBE

℅STELLA V. MKUDE P.O BOX 9280 DAR ES SALAAM

25

PAUL MGUZU KANZA

℅SALAMA A. MMWINDI P. O. BOX 82 PANGANI -TANGA

26

MERCY S. KIHALILE

P.O.BOX

27

LINA S. MAWOLE

P. O. BOX 33145 DAR ES SALAAM

28

MWAHITA O MSWAKI

PO BOX 139 GEITA

29

AMOS G. MAHERA

P. O. BOX 208 BUNDA-MARA

30

SAID J MCHOKITA

P.OBOX 328 LINDI

31

LAZIMA JOHN

P.O. BOX 770 MBEYA

32

KUDRA SAID MBAROUCK

P.O BOX DARES SALAAM

 

 

 

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

33

FLORA FUNDISHA

P. O. BOX 30220 KIBAHA PWANI

34

QUEEN RAYMOND MUNISI

℅TANZANIA LIBRARY SERVICE BOARD P.O BOX 9283

35

NUNU HAMIS MAKUNJA

P. O. BOX NIL DAR ES SALAAM

36

MARIAM M KAMBWI

P.O BOX 83 SONGEA

37

ESTHER SAPANJO

P. O. BOX 59 BAGAMOYO PWANI

38

AGNES S BHEBE

P.O BOX 1351 MISUNGWI

39

GULILA NZOWA

℅MUSTAFA LUSIGI P. O. BOX 71372 DAR ES SALAAM

40

TUKUGEWA NGOLWISE

P.O BOX 206 SUMBAWANGA

41

ABDALLAH HUSSEN

P. O. BOX NIL DAR ES SALAAM

42

JAMES GASPER ANFERW

P.O BOX 5008 DAR ES SALAAM

43

JOYCE KIBANDILE

P. O. BOX 472 KAHAMA SHINYANGA

44

MONICA AUGUSTINO

℅BAHATI KINEMNYA P.O BOX 6559 MZUMBE-MBEYA

45

NAIMA MOHAMEDI TEMBA

P. O. BOX 1709 ARUSHA

46

EVALINE SHAFRAEL

P.O BOX 32 DODOMA SECONDARY DODOMA

47

JOSEPH SAMWEL MUSSA

P. O. BOX NIL DAR ES SALAAM

48

LUCY LOUIS MSESEMYA

P.O BOX 52 KILOSA

49

SALUM HEMA MOHAMED

P.O.BOX 7 LIWALE LINDI

50

LETICIA NYAMBUKA

℅FLORENTINA NYAMBUKA P.O BOX 2207 TABORA

51

LUKIKO YOHANA MAIILA

P.O.BOX 11970 MWANZA

52

JULIANA BONIVENTURE MARWA

P.O BOX 16496 DAR ES SALAAM

53

WILLIAM M.TIMOTH

P.O.BOX 60 TUKUYU MBEYA

54

JULIUS O MIRIMBO

P.O BOX 6645 DAR ES SALAAM

55

ELIVANUS HAMIS

P.O.BOX 20679 DAR ES SALAAM

56

RAHEL M SIRARI

P.O BOX 147 TABORA

57

SELEMAN ABBAS

P.O.BOX 74 MBULU

58

JOANES ISISHA SILVERY

P.O BOX 205 MOROGORO

59

NYABWIRE MASINDE

P.O.BOX 626 DODOMA

60

HUSSEIN H MAIGE

P.O BOX 1073 LINDI

61

JAIVIN EDWARD

P.O.BOX 95703 DAR ES SALAAM

62

MBOKA RICHARD

P.O BOX 6158 MBEYA

63

JUDITH K.DUSTAN

P.O.BOX 3335 DAR ES SALAAM

64

JOSEPH D MAHUNDI

℅YUSTINA J NGATUNA

65

DORAH SAMSON BOMOLA

P.O.BOX 62769 DAR ES SALAAM

66

DEVOTHA PIUS SULUNGERA

P.O BOX 8125 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

67

PROTAS B.JONAS

P.O.BOX 612 KIGOMA

68

FATUMA AHMED MAHMOUD

℅RAHMA S UBUGUYU WIZARA YA KATIBA NA SHARIAH P.O BOX 70069 DAR ES SALAAM

69

ABRAHAM ISMAIL ALLI

P.O.BOX KIBAHA

70

EVA SIGARETI

P.O BOX 622 SUMAWANGA

71

MTUNDI C.RUKWI

P.O.BOX 202 MPWAPWA

72

PUDENSIANA PAUL

P. O BOX 3 KOKONKO KIGOMA

73

SUTAYI N.KAZUNGU

P.O.BOX 1329 SHINYANGA

74

JACKSON ZEPHANIA LUDIGIJA

P.O BOX 5929 DAR ES SALAAM

75

MANYIKA G.HONGOLE

P.O.BOX 57 KONGWA

76

PATRICIA BENEDICTTHO

P.O BOX 382 KARAGWE KAGERA

77

BONEVENTURA SALUM

P.O.BOX 125 SHIRATI RORYA

78

FATINA MARTIN KIGWAMPI

P.O BOX 206 SUMBAWANGA

79

HALIFA SEMGUTU

P.OBOX 950 ℅HASSAN CHUMA

80

NASSORO RAJABU MBENA

P.O BOX 76704 DAR ES SALAAM

81

GAGELELA KAGIYE

P.OBOX 3655 DAR ES SALAAM

82

MWANAISHA MLELELA

P.O BOX 77490 DAR ES SALAAM

83

OLIMPIA FREDRICK

P.OBOX NOT GIVEN

84

SIKUZANI MTWANGE

℅ATNOLD MTWANGE P.O BOX 9161 DAR ES SALAAM

85

ISAYA KAPUSHI

P.OBOX 543 TUKUYU MBEYA

86

CHARLES H KYEJO

P.O BOX 92 MTWARA

87

KHAMIS S. KABINYA

P.OBOX 10 ℅SALEH MZAMILU MKURANGA PWANI

88

AGNESS C BOMBA

P.O BOX 40 MUGUMU SERENGETI MARA

89

ERASTO KIHWILI

P.OBOX 1470 IRINGA

90

KARAMA OMARY RIZEG

P.O BOX 25053 DAR ES SALAAM

91

JOSEPH ALEX

P.OBOX 677 DAR ES SALAAM

 

 

 

KADA: TRANSPORT OFFICER II

 

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

 

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 27/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

 

MAHALI: MWALIMU NYERERE MEMORIAL ACADEMY

 

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 30/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

 

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBI TITI MOHAMED Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

1

EDINA HEZRON CHIKOJO

P. O. BOX 3687 DAR ES SALAAM

2

JULIUS JOHN

P. O. BOX DAR ES SALAAM

 

 

 

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

3

HEZBON O. MAGESI

P. O. BOX 95049 DAR ES SALAAM

4

ELIZABETH KAVALAMBI

P. O. BOX 7725 DAR ES SALAAM

5

RUTHGARDA MBANO

P. O. BOX 807 DAR ES SALAAM

6

VINCENT WILLY MIRAMBO

P. O. BOX 1694 DAR ES SALAAM

7

LEAH FRANK

P. O. BOX 212 DAR ES SALAAM

8

MICHAEL NGUSSA

P. O. BOX 12767 DAR ES SALAAM

9

MOSES KWAYA

P. O. BOX 25599 DAR ES SALAAM

10

NGUNO MTENDE

P. O. BOX DAR ES SALAAM

11

EZBON SIMON

P. O. BOX 34050 DAR ES SALAAM

12

AGNES KILOVELE

P. O. BOX 35040 DAR ES SALAAM

13

NIFURAHA ALLEN

℅AGGREY G. MWAKABULI P. O. BOX 3374 DAR ES SALAAM

14

EDWIN MREMI

P. O. BOX 44 MARANGU KILIMANJARO

15

FARAJA MATHIAS

P. O. BOX 66789 DAR ES SALAAM

16

ALLY HASHIMU MAVURA

P. O. BOX 1616 MOROGORO

17

OLIVA SAFARI

P. O. BOX 169 MBULU MANYARA

18

NEEMA PETER

P. O. BOX 77190 DAR ES SALAAM

19

JULIETH L. KAROLI

P. O. BOX 6766 DAR ES SALAAM

20

JAPHET STEPHANO

P. O. BOX 2130 DODOMA

21

JONAS P. MWITA

P. O. BOX 32031 DAR ES SALAAM

22

BATILDA RAPHAEL MSOKA

P. O. BOX 32350 DAR ES SALAAM

23

FARAJI M. KIUKO

P. O. BOX 20106 DAR ES SALAAM

24

JOYCE GEOFREY MANGILIMA

P. O. BOX 21648 DAR ES SALAAM

25

EMMANUEL SIMON

P. O. BOX 818 DAR ES SALAAM

26

NICKSON DAVID MBWAMBO

P. O. BOX 2439 MWANZA

27

BAHATI NDOWEKA

P. O. BOX 69 KILOSA MOROGORO

28

NAOMI ASAJILE

P. O. BOX 4145 DAR ES SALAAM

29

LIBERATUS BRUNO

P. O. BOX 1159 TANGA

30

BARAKAEL UISSO

P. O. BOX 130 MARANGU KILIMANJARO

31

MANDE KAPAMA

P. O. BOX 41831 DAR ES SALAAM

32

JUMA NSANGALUFU

P. O. BOX 38340 DAR ES SALAAM

33

ADEODATHA G. JOSEPH

P. O. BOX 2446 DAR ES SALAAM

34

AJUAE H. MKUNGURA

P. O. BOX 726 LINDI

35

JOHN VICTORY LWEVE

P. O. BOX 2749 DAR ES SALAAM

36

SARAH ZACHARIA

P. O. BOX 393 NANSIO -UKEREWE

37

LUDOVICK MATERU

P. O. BOX 930 MOSHI-KILIMANJARO

38

ESTARODA PREMMA MWANGA

P. O. BOX 501 DAR ES SALAAM

39

CHARLES PAUL

P. O. BOX 797 KAHAMA-SHINYANGA

40

EBENEZER HENRY MLAKI

P. O. BOX 7052 DAR ES SALAAM

41

DAUDI CHARLES NG'OSHA

P. O. BOX 79918 DAR ES SALAAM

42

NITIKE ALINANI

P. O. BOX 79460 DAR ES SALAAM

43

JUHUDI ANDREW

P. O. BOX 77082 DAR ES SALAAM

44

ERICK CHALAMANDA

P. O. BOX 104950 DAR ES SALAAM

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

45

BONIPHACE WAMBURA

P. O. BOX 116 NZEGA-TABORA

46

KULWA H. NAMKAA

P. O. BOX 1012 DAR ES SALAAM

47

HAPPY KYANDO

P. O. BOX 45375 DAR ES SALAAM

48

SANJAWA MWIRA

P. O. BOX 12856 DAR ES SALAAM

49

DICKSON E. MSOLINE

P. O. BOX 7 KARAGWE-KAGERA

50

SEKINA CHIMGENGE

℅JAMILA NYONI P. O. BOX 4845 DAR ES SALAAM

51

CATHBERT BENT DONGWE

P.O.BOX 25459 DAR ES SALAAM

52

REHEMA M. JOHN

P. O. BOX 9140 DAR ES SALAAM

53

AMBROSE A. ASENGA

P. O. BOX 8466 MOSHI-KILIMANJARO

54

JAPHET P. SALAKANA

P. O. BOX 2987 DAR ES SALAAM

55

FRANK FRANCIS MANGAPI

P. O. BOX 104 DAR ES SALAAM

56

LAZARO NYERERE

P. O. BOX 28 SHINYANGA

57

SARAH CHARLES

P. O. BOX 84 SUMBAWANGA

58

SHAIBU ZACHARIA NG'UMBI

P. O. BOX 60010 DAR ES SALAAM

59

JOSEPH MALUANDA

P. O. BOX 166 DAR ES SALAAM

60

ABRAHAM MICHAEL

P. O. BOX 6214 MBEYA

61

LUSAJO MWAMBONA

P. O. BOX DAR ES SALAAM

62

YUSUPH MUHIBU CHUMA

P.O BOX 22198 DAR ES SALAAM

63

MARIA B. MAGEMBE

P.O.BOX 1086 MWANZA

64

FELLISTER JOSEPH

P. O. BOX 19101 MWANZA

65

HUSSEIN S. KILIZA

P.O.BOX 46104 TEMEKE DAR ES SALAAM

66

NACKY ALLY MFANGAVO

P. O. BOX 75 DAR ES SALAAM

67

WARDA JUMA

P.O.BOX 90566 DAR ES SALAAM

68

IAN I. MALYA

P. O. BOX 605 MWANZA

69

SUNDAY DICKSON MERO

P. O. BOX 528 SINGIDA

70

FREDY MWANZI

P. O. BOX 9120 DAR ES SALAAM

71

ADBDULKADIR H. ISMAIL

P. O. BOX 7408 DAR ES SALAAM

72

JAZILA M. OMARY

P. O. BOX 139 GEITA

73

LATIFAH MOHAMEDY MNJEJA

P. O. BOX 118 DAR ES SALAAM

74

GEOPHREN DAUDANSI

P. O. BOX 106 TUKUYU-MBEYA

75

HAPPY TUMAI LUPENZA

P. O. BOX 3394 MBEYA

76

MARTINE MAILA JUSTINE

P. O. BOX 9002 DAR ES SALAAM

77

PENDO VENANCE NGATUNI

P. O. BOX 749 ARUSHA

78

KISA MOSES MWAMPETA

P. O. BOX 9503 DAR ES SALAAM

79

FLORIAN MICHAEL

P. O. BOX 162 DAR ES SALAAM

80

GRACE MWAMBULUMA

P. O. BOX 13965 DAR ES SALAAM

81

ELISANTE LUTULA

P. O. BOX 13186 DAR ES SALAAM

82

NEEMA NDEKIRWA

P. O. BOX 2139 ARUSHA

83

MICHAEL RICHARD

P. O. BOX 602 MBEYA

84

GERALD PHARES

P. O. BOX 16 MUSOMA

85

MWEZINE A. KANGILE

P. O. BOX 10410 DAR ES SALAAM

86

JANETH SAMSON

P. O. BOX 33337 DAR ES SALAAM

87

HILOLIMUS KIMWERI

P. O. BOX 96 KILOMBERO MOROGORO

88

MWINYI MOHAMED

P. O. BOX 80405 DAR ES SALAAM

89

COSTA AMBROCE MOSHA

P. O. BOX 7701 DAR ES SALAAM

90

AISHA JUMA

P. O. BOX 32811 DAR ES SALAAM

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

91

LIANDELI LEONIDAS

P. O. BOX 837 DAR ES SALAAM

92

PHILIP J. JAYUNGA

P. O. BOX 68269 DAR ES SALAAM

93

DAMARY J. YANGO

P. O. BOX 24 KIA-KILIMANJARO

94

MWANAIDI KASSIMU

P. O. BOX 47 MAZOMBE-IRINGA

95

BEATRICE E. MGANI

P. O. BOX 90740 DAR ES SALAAM

96

SHABAN IBRAHIM SHIWA

P. O. BOX 2541 MWANZA

97

JOHN C. NGALYA

P. O. BOX 668 ARUSHA

98

PAULINA LANDA

P. O. BOX 1543 MBEYA

99

NEMES FUNGAMEZA

CELESTINE BONIFACE P. O. BOX 9190 DAR ES SALAAM

100

MATHEW MASANJA KITAMBI

P. O. BOX 4080 DAR ES SALAAM

101

GINAWEDA NASHON

P. O. BOX 46322 DAR ES SALAAM

102

HABIBU HUSSEIN RUHOMBO

P. O. BOX 41224 DAR ES SALAAM

103

SALEHE CHIVANGA

P. O. BOX 60 IFAKARA MOROGORO

104

DANIEL ELIAS MWITA

P. O. BOX 234 NZEGA TABORA

105

RAILU RAMADHANI BONYA

℅OMARY SALUM KIMOLO P. O. BOX 5007 DAR ES SALAAM

106

CHRISTINA MVULA

P. O. BOX 10218 DAR ES SALAAM

107

LEAH FUMBO

P. O. BOX 3159 MWANZA

108

WAZIRI ABDALLAH BELEKO

P. O. BOX 13725 ARUSHA

109

MUHENGA RICHARD

P. O. BOX 112 TARIME MARA

110

ELIUTERI KULASARE MWORIA

P.O.BOX 3093 MOSHI

111

GWAKISA PHOLLD

P. O. BOX 35063 DAR ES SALAAM

112

MATARA MANYAMA

P. O. BOX 71557 DAR ES SALAAM

113

HAPPINES J. MSANGI

P. O. BOX 54276 DAR ES SALAAM

114

FREDRICK BENSON

P. O. BOX 6879 DAR ES SALAAM

115

REBECCA MAGOWA

P. O. BOX 40 DODOMA

116

SAID A. LUE

P. O. BOX 9140 DAR ES SALAAM

117

VICTOR RONALD

℅GODWIN NOAH P. O. BOX 31252 DAR ES SALAAM

118

FRANCIS SIMON SHIRIMA

P.O BOX 13723 ARUSHA

119

NAOMI SHASHI

P. O. BOX 3537 DODOMA

120

VIDA ESTOMIH

P.O BOX 62128 DAR ES SALAAM

121

ISAYA K. HEAVEN

℅MSAFIRI AKILIMALI P. O. BOX 15 MAGU-MWANZA

122

EDWARD MVUBU

P. O. BOX DAR ES SALAAM

123

XAVERY HAULE

℅MARY SAYULA P. O. BOX 90111 DAR ES SALAAM

124

FATUMA BOFFU

P. O. BOX 96200 DAR ES SALAAM

125

ALLY AHMED ISMAIL MSUYA

P. O. BOX 520 DAR ES SALAAM

126

HUSSEIN A. CHAMBA

P. O. BOX 6621 DAR ES SALAAM

127

ELIZABETH MITTI

P. O. BOX 119 KILIMANJARO

128

HAMISI ABDALA

P. O. BOX 79 MTWARA

129

LAZARO ERNEST

P. O. BOX 3113 DODOMA

130

ASANGALWISYE JUMA

P. O. BOX 71253 DAR ES SALAAM

Na.

NAME

ADDRESS

Na.

NAME

ADDRESS

131

BRUNO ALSON

P. O. BOX 1731 MBEYA

132

SILVESTER T. HAONGA

P. O. BOX 71253 DAR ES SALAAM

133

JUSTINE MANFRED KISAWIO

P. O. BOX 2259 DAR ES SALAAM

134

AGAI AMBONISYE

P.O BOX 4047 DAR ES SALAAM

135

REHEMA SAID UZI

P. O. BOX 32911 DAR ES SALAAM

136

CONSOLATHA VICENT SHAYO

P. O. BOX 35131 DAR ES SALAAM

137

ALLY SALUM NJAMA

P. O. BOX 78874 DAR ES SALAAM

138

CHARLES KAPONDO

P. O. BOX 316 MBOZI-MBEYA

139

SALAMA J. MINGE

P. O. BOX 6309 DAR ES SALAAM

140

SIMON KASAPIRA

P. O. BOX 50012 DAR ES SALAAM

141

AGNES FELSON

P. O. BOX 41 URAMBO-TABORA

142

ANJELA R. LYAMUYA

P. O. BOX 252 MRANGU KILIMANJARO

143

HEBRON MAKALULA YONA

P. O. BOX 7583 DAR ES SALAAM

144

ERIC T. SEZARY

P. O. BOX 3118 DAR ES SALAAM

145

JOHN KELLY

P. O. BOX 7366 DAR ES SALAAM

146

NICKSON MATEMBO

P. O. BOX 556 MBINGA-RUVUMA

147

RIZIKI MAHAMBI

P. O. BOX 1203 DAR ES SALAAM

148

GRACE G. NGALYOMA

P. O. BOX 78809 DAR ES SALAAM

149

MUSSA HAMZA

P. O. BOX DAR ES SALAAM

150

HAMIS RAJABU

℅MS. WEMA MAULID P. O. BOX 35091 DAR ES SALAAM

151

VIOLETH NYAMSEKERA

P. O. BOX 2129 TARIME-MARA

152

CLEMENT VALLEY KESSY

P. O. BOX 30408 KIBAHA

153

NYAMAMBARA SONGORWA

P. O. BOX DAR ES SALAAM

154

JOAN URIO

P.O BOX 36168 DAR ES SALAAM

155

EMMANUEL PHILIPO

P. O. BOX 806 MBEYA

156

               

 

 

 

KADA: LAW SECRETARY

 

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

 

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 27/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

 

MAHALI: MWALIMU NYERERE MEMORIAL ACADEMY

 

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 01/10/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

 

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBI TITI MOHAMED

 

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

1

ABDALLAH S. KHAMISI

P.O.BOX 20033 TEMEKE DAR ES SALAAM

2

JUNE M. MASHIMBA

P.O. BOX 8033 MWANZA

3

ABDULFADHIL H.ATHUMANI

P.O. BOX 76380 DAR ES SALAAM

4

JUSTINE MWALIKO

P.O. BOX 13164 DAR ES SALAAM

5

ABDULMAHAD ABEID

P. O. BOX 76205 DAR ES SALAAM

6

KASHINJE CONSTANTINE

P.O. BOX 8094 DAR ES SALAAM

7

AIBANUS NDUNGURU

P. O. BOX 8566 DAR ES SALAAM

8

KELVIN RAPHAEL SHIRIMA

P.O.BOX 4141 DAR ES SALAAM

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

9

AIDAN D. KUMBURU

P.O. BOX 72514 DAR ES SALAAM

10

KEPHER OKELLO

P.O. BOX 5034 DAR ES SALAAM

11

AIKA SAMUEL MALAI

P. O. BOX 15743 ARUSHA

12

KEZIA MKINGA

P.O.BOX 8088 MWANZA

13

ALETHA KOMBA

P.O.BOX 300 MBINGA-RUVUMA

14

KUNENGE ALEX

PO.BOX 2806 MWANZA

15

ALFRED NTATIRWA

P.O. BOX 372 BABATI, MANYARA

16

LAURENCIA MARCELY

P.O.BOX 41831 DAR ES SALAAM

17

ALLEN MAGESA

P. O. BOX 2577 DAR ES SALAAM

18

LAUTFRED G.JOHN

P.O. BOX 71069 DAR ES SALAAM

19

ALLY R.ALLY

P.O. BOX 21157 DAR ES SALAAM

20

LAVENDER NYAGORI

P.O. BOX 3413 DAR ES SALAAM

21

ANAMARY ALBERT RUNYORO

P.O.BOX 34626 KINONDONI DAR ES SALAAM

22

LUCY MALYEMA

P.O. BOX 136 SUMBAWANGA

23

ANDERSONI KALUSE

P.O.BOX 41228 DAR ES SALAAM

24

LUKINDO J. NGODA

P.O. BOX 531 MOROGORO

25

ANDREW EDWARD

P.O.BOX 47 IFAKARA MOROGORO

26

LULU MHAGAMA

P.O.BOX 77455 DAR ES SALAAM

27

ANTELUS M. KUSALIKA

P.O.BOX 764 DAR ES SALAAM

28

LUSAJO JOHN

C/0 JOHN ANANIA MLAWA PO.BOX 3165 DAR ES SALAAM

29

ATIKA MIRAJI

P.O. BOX 6364 DAR ES SALAAM

30

MAGRETH FAUSTINE

PO.BOX 911 DAR ES SALAAM

31

BAHATI MANONGI

P.O.BOX 383 DAR ES SALAAM

32

MAGRETH BILALI

P.O.BOX 9081 DAR ES SALAAM

33

BALTAZARY MITTI

P.O. BOX 32347 DAR ES SALAAM

34

MALIMA E. NYEURA

P.O.BOX 462 BUNDA-MARA

35

BRAHANI M. ILOKO

P.O.BOX 1865 DAR ES SALAAM

36

MANYAKI SHUSHUU MAGUYA

P.O.BOX 14599 DAR ES SALAAM

37

BURTON SICHIZYA

P. O. BOX 172 TUNDUMA-MBEYA

38

MARIANE ALIGAWESA

P.O.BOX 305 KARAGWE-KAGERA

39

CHEKA MASONDOMOHA

P.O. BOX 2366 DAR ES SALAAM

40

MARIDHIA A. KISILI

P.O.BOX 102 BIHARAMURO KAGERA

41

CHIKIRA MAUGIRA GAMBA

P.O. BOX 72757 DAR ES SALAAM

42

MASAMBE JAMES MWIKABE

P.O.BOX 15596 DAR ES SALAAM

43

CHRISPIN ANGELUS

P.O.BOX 218 KILOMBERO

44

MATOYO NGABO

P.O.BOX 443 TANGA

45

CHRISTINA J. MWAKATAGE

℅E. KAYETA P.O. BOX 2451 MBEYA

46

MBONY MBELWA

P. O. BOX 19807 DAR ES SALAAM

47

CLARENCE J. MHOJA

P.O. BOX 93 SINGIDA

48

METHUSELA MLINGA

P.O. BOX 277 GEITA.

49

CLEMENT PETRO

P.O.BOX 551 KOROGWE TANGA

50

MICHAEL MIHAYO

P. O. BOX 67 KYELA, MBEYA

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

51

COSMA PAMELLA MASSELLE

P.O. BOX 75008 DAR ES SALAAM

52

MOHAMED K. MNYAZI

P.O. BOX 11075 DAR ES SALAAM

53

DANIEL DUNCAN

P.O. BOX 3 KATESH HANANG`

54

MOSES S. MANDE

P.O.BOX 18043 DAR ES SALAAM

55

DAUD J.MWAKAGILE

P.O.BOX 31 MPANDA KATAVI

56

MOSES S.MARWA

P.O. BOX 30310 KIBAHA PWANI.

57

DENNIS KIDOLA

℅STANSLAUS MABULA P. O. BOX 9193 DAR ES SALAAM

58

MRUMA SHABIRU

PO.BOX 70 MWANGA -KILIMANJARO

59

DENNIS LEONARD

P. O. BOX 22638 DAR ES SALAAM

60

MUNISI , ARNOLD

PO.BOX 20165 DAR ES SALAAM

61

DEVOTA T. MRUMA

P.O.BOX DAR ES SALAAM

62

MUSLIM S. NABABU

P.O.BOX 67595 DAR ES SALAAM

63

DIANA PARMENA

P.O. BOX 110099 DAR ES SALAAM

64

MWAJABU SAIDI DASSA

℅ASHA J. MVULLA P.O. BOX 5680 DAR ES SALAAM

65

DICKSON KATUNZI ISHENGOMA

℅SAMSON ISHENGOMA P.O.BOX 1578 BUKOBA KAGERA

66

NAIKE FRANK MMARI

P.O. BOX 30366 KIBAHA, PWANI

67

DIDACE GOZEBERI

NYAKASIMBI P. O. BOX 337 KARAGWE

68

NAIMA MDEGELA

P.O.BOX 9004 DAR ES SALAAM

69

DOMINICK PAUL MUSHI.

P.O. BOX 5855 TANGA.

70

NASSIR A.MSAFIRI

P. O. BOX 6559 MBEYA

71

EDWARD MHANDO

P.O. BOX 90488 DAR ES SALAAM

72

NDEKA RICHARD

P.O. BOX 2070 DAR ES SALAAM

73

EDWIN KULWA MISANA

P.O. BOX 36554 DAR ES SALAAM

74

NDIMBENYA MBONEKE.

P.O. BOX 109 MOROGORO.

75

ELISIPHA LEPILAL LAIZER

PO.BOX3007 MOROGORO

76

NDUMULA MPANJE

P.O. BOX 19 HANDENI, TANGA

77

EMILIANA KONE

P.O.BOX 1066 SINGIDA

78

NEEMA J. MUNUO

P.O.BOX 41228 DAR ES SALAAM

79

EMMANUEL A. SHISHIRA

℅GODFREY A. MGONJA P.O. BOX 9 KIRINJIKO - SAME, KILIMANJARO

80

NEHEMIA JOHN

P.O.BOX MUHEZA TANGA

 

81

EMMANUEL MWITA

P.O.BOX 10553 DAR ES SALAAM

82

NESKARI ZAKARIA MOLLEL

P.O. BOX 10225 ARUSHA

83

ENEA LUSWEMA

P.O. BOX 1656 MBEYA.

84

NGALU KAPESA

P.O. BOX 3633 MBEYA.

85

ENEA MATHEW

P.O. BOX 695 MBEYA.

86

NICO PETER

P. O. BOX 579 MOROGORO

87

ENOCK YOHANA NDEKEJA

P.O.BOX 473 KAHAMA SHINYANGA

88

NIKODEMUS YANGAYANGA

P. O. BOX 42912 DAR ES SALAAM

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

89

ERASTO O. NJELEKELA

P.O. BOX 76 LUDEWA, NJOMBE

90

NIKUSEKELA MWAKANOSYA

P.O. BOX 39 SONGEA, RUVUMA

91

ERICK CHIZA

P.O. BOX 131 BARIADI SIMIYU

92

OBADIA W. MWANSASU

P. O. BOX 663 DAR ES SALAAM

93

ERICK MAHUJILO

P.O. BOX 72877 DAR ES SALAAM

94

ODHIAMBO MOSES YOGO

P.O. BOX 46343 DAR ES SALAAM

95

ESHA MSAFIRI

P.O.BOX M32479 DAR ES SALAAM

96

OLIVER BURTON

P.O.BOX 54454 DAR ES SALAAM

97

ESTER SAFARI

P.O.BOX 116 CHATO- GEITA

98

OSCA R. MSAKI

P.O.BOX 2329 DAR ES SALAAM

99

ESTHER E. NCHIMBI

P.O.BOX 81 BAGAMOYO

100

PASCALIA GASPER

P. O. BOX 385 LINDI

101

ESTHER SAPANJO

P.O. BOX 59 BAGAMOYO.

102

PASCHAL JACKSON

P.O.BOX 97 GEITA

103

EVEN KOMBE

P.O. BOX 7440 MOSHI.

104

PAULO UROMI

℅SABBATH UROMI PO.BOX 329 TABORA

105

EZEKIEL NYUNDURWA

PO.BOX 1004 IRINGA

106

PENINA ABEL MBOGOYE

P.O. BOX 71 MOROGORO

107

FADHILI MWAIPASI

P.O.BOX 72X KYELA MBEYA

108

PETER JOPSEPH NYAGONDE

P.O.BOX 14059 DAR ES SALAAM

109

FADHILI T. BUZEBUZE

P.O. BOX 5079 TANGA

110

PETER LAURIAN

P.O. BOX 382 MUHEZA, TANGA

111

FARAJA AHMEDI

P.O.BOX 19601 DAR ES SALAAM

112

PETER MASWE

P.O. BOX 928 PANGAWE MOROGORO

113

FARAJA CHOGGA

P.O. BOX 14 TURIANI, MOROGORO

114

PETRO MANGULA

P.O.BOX 214 MAKAMBAKO

115

FATMA S. SAADALLAH

P.O.BOX 328 MOROGORO

116

PHILIMON WAISIKO

P.O.BOX 77941 DAR ES SALAAM

117

FELISTER KISUKA

P. O. BOX 19192 DAR ES SALAAM

118

PILLY SALUMU

P.O.BOX 1205 TANGA

119

FILBETHA R. MPAGIKE

P.O. BOX 67347

DAR ES SALAAM

120

PIUS JOHN

P.O.BOX 88 HAI KILIMANJARO

121

FORTUNATA A. GUVETTE

P.O.BOX66567 DAR ES SALAAM

122

PRINCE BUBERWA HEVARIST

PO.BOX 20 LUSHOTO -TANGA

123

FRANK M. MASEGESE

P.O.BOX 29 SHINYANGA

124

RAJABU SAIDI MWAIFUMILA

P.O. BOX 32122 DAR ES SALAAM

125

FRANK ONG'ENG'A

P.O. BOX 12190 DAR ES SALAAM

126

RAJABU UKWAJU.

P.O. BOX 10420 DAR ES SALAAM

127

FRIDA MTUNZI

P.O.BOX 71047 DAR ES SALAAM

128

RAYMOND EDMUND

P.O. BOX 24071 DAR ES SALAAM

129

FROLA M.FREDY

P. O. BOX 3377 DAR ES SALAAM

130

REHAMA P. SINJE

P.O. BOX 3375 DAR ES SALAAM

 

25

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

131

GABRIEL SOME

PO.BOX376 MBOZI -MBEYA

132

REHEMA SAKAFU

P.O. BOX 407 MBEYA.

133

GASPER JACOB MSEMWA

P. O. BOX 2661 MBEYA

134

ROBBY S. MATIKO

℅ADAM KIGOCHA P.O.

BOX 11225 MWANZA

135

GETRUDE KINYUNYI

P.O.BOX 65000 DAR ES SALAAM

136

ROSE K. WILBARD

P.O.BOX 3053 MOSHI KILIMANJARO

137

GLORY S.S SHAYO

P.O.BOX 679 DODOMA

138

RUGABA LAURENT

P.O.BOX 23409 DAR ES SALAAM

139

GODFREY A. MPOGOLE

℅HIGH COURT OF TANZANIA

P. O. BOX 221

IRINGA

140

SALIM B.MKOCHENI

P.O. BOX 2245 DAR ES SALAAM

141

GODWIN PAYOWELA

P.O.BOX 100284 DAR ES SALAAM

142

SALMIN MRISHO

P.O. BOX 3355 MBEYA.

143

GRACE EDSON

P.O.BOX 338 CHANKAMBA NANSIO- UKEREWE

144

SALOME A. SUMARI

P.O. BOX 127 MWANZA

145

HAIDARY MARICK

℅AZZA MNETE P.O.BOX 9004 DAR ES SALAAM

146

SALUM A.JUMA

P.O. BOX 25008 DAR ES SALAAM

147

HALIFA O. SEMGUTU

℅HASSAN CHUMA P.O.BOX 950 MOROGORO

148

SARAH O.ASPENAS

P.O. BOX 344 MUSOMA

149

HAMISI Y. MATTAKA

℅MRS. MATTAKA P.O. BOX 275 TUNDURU, RUVUMA

150

SEBASTIAN MKOMAGI

℅ILVIN C. MUGETA

P.O. BOX 1167

DAR ES SALAAM

151

HAPPY KICHELE

PO.BOX 8MUSOMA -MARA

152

SELEMANI NASSORO

PO.BOX11400 DAR ES SALAAM

153

HAPPY ILOMO

℅TIMOTHY MWAVIKA P.O.BOX 200 IRINGA

154

SELEMANI D. NYASAI

P.O.BOX 3040 MOSHI KILIMANJARO

155

HAPPY SANGA

P.O. BOX 41 DAR ES SALAAM

156

SHAMIMU S. MNZAVA

P.O.BOX 40391 DAR ES SALAAM

157

HAPPYNESS JOHNSON

P.O.BOX 1544 TANGA

158

SHAMSUDINI A. AHMEDI

P.O. BOX 139 SHINYANGA

159

HAPPYNESS MUSHEMA

P.O.BOX 1493 DAR ES SALAAM

160

SHARIFA A. MATITU

P.O.BOX 624831 DAR ES SALAAM

161

HASSAN JUMA SEMBOJA

℅SAYANA SEMBOJA P.O. BOX 31902

DAR ES SALAAM

162

SHARIFA RAJABU AMULIKE

P.O. BOX 65397 DAR ES SALAAM

163

HASSANI S.ALLY

P.O. BOX 683 TANGA

164

SOPHIA A. ABDALLAH

P. O. BOX 5308 DAR ES SALAAM

165

HELLEN BUPOLIPILI

P.O. BOX 35046 DAR ES SALAAM

166

STELLA STEPHANO

P.O.BOX 233 SINGIDA

167

HURUMA SELANYIKA

P.O.BOX 77366 DAR ES SALAAM

168

STEPHANIA V.T. MAPANDA

P. O. BOX 10923 DAR ES SALAAM

 

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

169

IBRAHIM P.M KUBOJA

P. O. BOX 408 GEITA

170

STEPHEN I. NYAGALU

PO.BOX79 IGUNGA -TABORA

171

IBRAHIMU AHMADI

℅NICANILEKA MGONDA P.O.BOX 35045 DAR ES SALAAM

172

STEPHEN GAMAYA

P.O.BOX 9004 DAR ES SALAAM

173

INNOCENT KANSHA

P.O. BOX 11142 MWANZA.

174

STEPHEN MAGORI

P.O. BOX 5004 DAR ES SALAAM

175

ISACK ARDEN

P.O. BOX 10463 DAR ES SALAAM

176

SUZAN PASCAL

℅ESTHER NDOMO

P.O. BOX 9050

DAR ES SALAAM

177

ISAYA NGWALANJE

P.O.BOX 316 MBOZI-MBEYA

178

SUZAN WILLIAM SHOO

P.O.BOX 602 DAR ES SALAAM

179

ISMAIL A. NGAEJE

P.O. BOX 75601

DAR ES SALAAM

180

TELEZIA M. MICHAEL

P. O. BOX 148 BUNDA-MARA

181

JACKLINE LINUS

℅ABDALAH MWANDU P.O.BOX 3050 ARUSHA

182

THEODORA JOSEPH.

P.O. BOX 72586 DAR ES SALAAM

183

JANE LIBERATI NYAMBO

P.O.BOX 88 HAI KILIMANJARO

184

THERESIA SOKORO

P.O.BOX 9132 DAR ES SALAAM

185

JAPHET THOMAS

P.O.BOX 408 GETA

186

THOMAS RAYMOND THOMAS

P.O. BOX 10317 DAR ES SALAAM

187

JENIFER LUCAS

P.O. BOX 45565 DAR ES SALAAM

188

TIMOTHEO A. NGOLE

P.O.BOX 6378 DAR ES SALAAM

189

JESCA JAMES KIGGUNDU

P.O. BOX 2458 DAR ES SALAAM

190

TITUS M. KANYABUHINYA

℅BARAKA F. KANYABUHIMWA P.O.BOX 35093 DAR ES SALAAM

191

JESCA MDOE

P.O. BOX 20005 DAR ES SALAAM

192

TUNTUFYE ABRAHAM MBUJA

P. O. BOX 110 MBEYA

193

JOACHIM ABEL

P.O.BOX 595 SUMBAWANGA RUKWA

194

UPENDO M. ISMAIL

℅MARIA MSEMO P.O. BOX 22 LUSHOTO, TANGA

195

JOACHIM RICHARD NIGANYA

PO.BOX11502 MWANZA

196

UPENDO MUMBA

℅YOVINA MHOWELA P.O.BOX 02 ILEJE-MBEYA

197

JOHN REMMY

P.O.BOX 58 MTWARA

198

VALECIA JOHN

PO.BOX 222SHINYANGA

199

JOHNSTONE JOAS

P.O. BOX 9004 DAR ES SALAAM

200

VENANCE R. MKONONGO

℅BEDA KIHINDO P.O. BOX 16097 DAR ES SALAAM

201

JOSEPH KISAKA

P.O.BOX 2272 KINONDONI

202

VERONICA KABOYA PAUL

P. O. BOX 16 KAYANGA KARAGWE

Na

NAME

ADDRESS

Na

NAME

ADDRESS

203

JOSEPH MWAKASEGE

P.O. BOX 114 MBARALI

204

VERONICA T. MABEBE

P. O. BOX 1151 MAKAMBAKO

205

JUDITH P. NJUU

P.O. BOX 9053 DAR ES SALAAM

206

WEREMA RWABUHANGA

P.O. BOX 198 KASULU, KIGOMA

207

JULIANA FRANCIS

P.O.BOX 1708 DAR ES SALAAM

208

WILLIAM DASTAN

P.O. BOX 6559 MBEYA.

209

JULIETH D TERRY

P. O. BOX 87 MARAMBA/TANGA

210

WILLIAM FELIX

P.O. BOX 22149 DAR ES SALAAM

211

JULIETH L. SWAI

P.O.BOX 10282 DAR ES SALAAM

212

WITNESS Z MICHAEL

P. O. BOX 54449 DAR ES SALAAM

213

JUMA ALLY SINGANO

P.O.BOX 9004 DAR ES SALAAM

214

YOHANE SHILOGILE

P.O. BOX 35964 DAR ES SALAAM

215

JUMA BASHIR MSANGI

P. O. BOX 72 PERAMIHO-SONGEA

216

YONAS JOHN ASSEY

P.O. BOX 202 MKUU - ROMBO, KILIMANJARO

217

JUMA MUHIDIN ALLI

P.O. BOX 869 MTWARA.

218

YOVINIOR C. KISANGA

P. O. BOX 12882 DAR ES SALAAM

219

JUMA MUHIDINI

P.O.BOX 196 LINDI

220

ZABRON DAUDI

P.O.BOX 21582 DAR ES SALAAM

 

KADA: COMPUTER SYSTEMS ANALYST

MWAJIRI: ATTORNEY GENERAL’S CHAMBER (AG)

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 27/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: MWALIMU NYERERE MEMORIAL ACADEMY

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 01/10/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA BARABARA YA BIBITITI MOHAMED NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

1

ABBAS J.WANDELLA

P.O BOX 79414 DAR ES SALAAM

2

JIMMY PETER ASEKILE

P.O BOX 8999 DAR ES SALAAM

3

ABBAS NYONI

℅HATUNA NYONI P.O BOX 05 SONGEA

4

JISENDI GWISU

P.O BOX 334 MWADUI MINE-SHINYANGA

5

ABDALA FUNDI

P.O BOX 5032 TANGA

6

JOACHIM C LUVUNZU

P.O BOX 1937 MOROGORO

7

ABDALLAH A. NAMWITIKA

P.O BOX 42792 DAR ES SALAAM

8

JOACHIM NCHIMBI KIMISHA

P.O BOX 244 ,MASWASIMIYU

9

ABOUD ABUBAKARI

P.O BOX 15345 DAR ES SALAAM

10

JOEL MMARI

P.O BOX 30023 DAR ES SALAAM

11

ABUBAKARI SHOMARI

P.O.BOX (NOT GIVEN ) DAR ES SALAAM

12

JOFREY DAVID

P.OBOX 35052 DAR ES SALAAM ℅JUSTINA SARONI

13

ABUBAKARI CHANAFI

P.O BOX 45225 DAR ES SALAAM

14

JOHN CHARLES

P.O BOX 1203 MBEYA

15

ADA BWITUNGA

P.O BOX 355561 DAR ES SALAAM

16

JOHN LESKARY MOLLEL

P.O BOX 13503 ARUSHA

17

ADAM CHARLES

P.O BOX 116 DAR ES SALAAM

18

JOHN MASANGULA

P.O BOX 10016 DAR ES SALAAM

 

28

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

19

ADAM KIUNSI

P.OBOX 18005 DAR ES SALAAM

20

JOHN MOSES NYAHENGE

P.O BOX 104451 DAR ES SALAAM

21

ADELINE MIBAZI

℅MARIETHA MIBAZI P.O.BOX 9133 DA ES SALAAM

22

JOHN RICHARD

P.O BOX 35062 DAR ES SALAAM

23

ADVENTINA LAMBERT

P.O BOX 97778 DAR ES SALAAM

24

JOHNSON MAKENYA

P.O BOX 77624 DAR ES SALAAM

25

AGREY KIGULA

P.O BOX 862 IRINGA

26

JONJA MASINDE

P.O BOX 42885 DAR ES SALAAM

27

AHOBOKILE ANYIMIKO

P.OBOX 771 MBEYA

28

JOSEPH ANDREW CHAKUMBA

P.O BOX 61912 DAR ES SALAAM

29

AIROD W.TARIMO

P.O BOX 385 MOSHI-KILIMANJARO

30

JOSEPH CHIGONGO KHAMIS

P.OBOX 9173 DAR ES SALAAM

31

ALBERT KAUDE

℅EDWARD MWELA P.O.BOX 580 DAR ES SALAAM

32

JOSEPH FADHILI

P.O BOX 41024 DAR ES SALAAM

33

ALBERT MULAKI

P.O BOX 568 BUKOBA

34

JOSEPH GREGORY

P.O BOX 10016 DAR ES SALAAM

35

ALEX A.MWENDA

P.O BOX 13083 DAR ES SALAAM

36

JOSEPH J.KHAMSINI

P.O BOX 28004 DAR ES SALAAM

37

ALEX GODFREY DUDU

P.O BOX 108 MLANDIZI PWANI

38

JOSEPH KIDIFU

P.O BOX 70447 DAR ES SALAAM

39

ALEX ROGATTE KIMARO

P.O BOX 61083 DAR ES SALAAM

40

JOSEPH M. SHIRIMA

P.O.BOX 15241 DAR ES SALAALM

41

ALFRED DAVID MWAKASALA

P.O BOX 121 KYELA-MBEYA

42

JOSEPH MARCEL

P.O BOX 65394 DAR ES SALAAM

43

ALFRED KAJUNA

P.O BOX 40832 DAR ES SALAAM

44

JOSEPHINE NGONYANI

P.O BOX 750 TANGA

45

ALFRED MIMATA

P.OBOX 4404 DAR ES SALAAM

46

JOSHUA EDGAR NDEMENGE

P.O BOX 4684 DAR ES SALAAM

47

ALFRED NIXON

P.O BOX 575 NJOMBE

48

JOSHUA LUCAS SENGEREMA

P.O BOX 6745 DAR ES SALAAM

49

ALFRESD MAZENGO

P.OBOX 10956 DAR ES SALAAM

50

JOVIN ZOLO

P.O BOX DAR ES SALAAM

51

ALI SALEH KOMBO

P.O BOX WETE-PEMBA

52

JOYCE A.RUTAHINDURWA

P.O BOX 8078 DAR ES SALAAM

53

ALLY KANJI

P.OBOX 7566 DR ES SALAAM

54

JOYCE NDAUKA

℅KALISTUS NDAUKA P.O BOX 9140 DAR ES SALAAM

55

ALLY NYIRENDA

P.OBOX 90898 DAR ES SALAAM

56

JOYCE P.MNUNGULI

P.O BOX 9524 DAR ES SALAAM

57

ALLY SAID

P.O BOX 8822 DAR ES SALAAM

58

JULIUS EDMUND

P.O BOX 4258 DAR ES SALAAM

59

AMANI SADIKI

P.O BOX DAR ES SALAAM

60

JULIUS RICHARD

P.O BOX 104491 DAR ES SALAAM

 

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

61

AMEDEUS G. MOSHA

FRANCISCAN MAUA SEMINARY P.O BOX 3093 MOSHI

62

JUMA HALFANI

℅HALIMA MRUTU P.O BOX 1914 TANGA

63

AMEDEUS NICHOLAUS

℅SIXBERT AMSI P.O BOX 35084 DAR ES SALAAM

64

JUMA KIMARO

P.O BOX 201 TABORA

65

AMIELY C KIRIMBAI

P.O BOX 14206 ARUSHA

66

JUMA MKANGARA

P.O BOX 72095 DAR ES SALAAM

67

AMINA B.MTEGETA

P.O BOX 275 MKUU ROMBO-KILIMANJARO

68

JUMA SINGANO

P.O BOX 33411 DAR ES SALAAM

69

AMINA HABIBU MHEZI

P.O BOX 20640 DAR ES SALAAM

70

JUMANNE SALUM

P.O BOX 9283 DAR ES SALAAM

71

AMINA JUMA MKANYA

℅P.O BOX 53873 T DAR ES SALAAM

72

JUSTINA A.KIVUYO

P.O BOX 14223 ARUSHA

73

AMOS M. MBEKENGA

P.O.BOX 1022 TANGA

74

JUVENALIS A. TUMAINIMUNGU

P.O.BOX 21251 DAR ES SALAAM

75

AMOUR S.MOHAMMED

P.O BOX 1814 ZANZIBAR

76

KAHANDA DAGOBERT

P.O BOX 218 KATRAGWE-KAGERA

77

ANANIA PETRO

P.O BOX 1893 ARUSHA

78

KAJIRU MSANGI

P.OBOX 697 DODOMA

79

ANDREW LASTON MWAIPOPO

P.O BOX 33049 DAR ES SALAAM

80

KALEBU M. KASAGARA

P.O BOX 1273 DAR ES SALAAM

81

ANNA ANTONY MTUI

P.O BOX DAR ES SALAAM

82

KARAMA A.S. FITINA

P.O BOX 55746 DAR ES SALAAM

83

ANNA W.MUBEZI

P.O BOX 10103 DAR ES SALAAM

84

KASHINDI SADIKI

P.O.BOX 24411 DAR ES SALAAM

85

ANNAMARY BANYENZA

P.O.BOX 8033 DAR ES SALAAM

86

KEITH R. MMARI

P.O.BOX 3010 MOSHI KILIMANJARO

87

ANNUARY ISSA

P.O BOX 25696 DAR ES SALAAM

88

KHADIJA KHALID

P.O BOX 5248 DAR ES SALAAM

89

ANTHONY JOHN KAALI

P.O BOX 50 KIDATU-MOROGORO

90

KIANDA JONATHAN

P.O BOX 24781 DAR ES SALAAM

91

ANTIDIUS R. MWEHOZI

P.O.BOX 11208 MWANZA

92

KIJA JOSEPH

P.OBOX 35176 DAR ES SALAAM

93

ARGENTINA KIDINDA

P.O BOX 35749 DAR ES SALAAM

94

KINOCK ONYANGO

P.O BOX 45195 DAR ES SALAAM

95

ARON MABALA

P.OBOX 55730 DAR ES SALAAM

96

LADISLAUS FRANCIS SIJE

P.O BOX 16223 DAR ES SALAAM

97

ASTARINA G. KIHIMBI

P.O.BOX 1876, DAR ES SALAAM

98

LAMECK ELIAS

P.O BOX 86 SHINYANGA

99

ATHMAN SHARADI

P.O BOX 22441 DAR ES SALAAM

100

LAWRENCE YOHANES NYALUSI

P.O BOX 3041 ARUSHA

101

ATHUMANI ALFANI

P.O BOX 46277 DAR ES SALAAM

102

LEAH KAWISHE

P.OBOX 35097 ℅ANNA MUSHI DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

103

ATHUMANI JUMA KANYEGEZI

P.O BOX DAR ES SALAAM

104

LENATUS E.NG'HONOLI

P.O BOX 116 SENGEREMA MARA

105

ATHUMANI R. MUSSA

P.O.BOX 546 KOROGWE, TANGA

106

LEONARD CHISOKOLE

P.O BOX 419 MBEYA

107

ATUWENE KAYOMBO

P.O BOX 79362 DAR ES SALAAM

108

LEONARD MALLYA JOSEPH

P.O.BOX 11925 ARUSHA

109

ATWIDIHIDZE MSESE

P.O BOX 15 MAFINGA IRINGA

110

LEONARD MWANJISI

P.O BOX 3011 MBEYA

111

AUGUSTINO MATESO

P.O BOX 35062 DAR ES SALAAM

112

LEONARD SENGO

P.O BOX 78593 DAR ES SALAAM

113

AVELINA F.LUKANAZYA

P.O BOX 6193 MWANZA

114

LEONNARD W.MUSHI

P.O BOX DAR ES SALAAM

115

AWADH K.MNYIKA

P.O BOX 77837 DAR ES SALAAM

116

LIGHTNESS P. TEMU

P.OBOX 3043 ℅GODFREY NDOSHI ARUSHA

117

AWESO HAMIDU

P.O BOX 750 TANGA

118

LINUS SUMUNI

P.OBOX 30335 KIBAHA PWANI

119

AWSON MAMUYA

P.OBOX 54684 DAR ES SALAAM

120

LOISHIYE SUMAYANI

P.O BOX 14152 ARUSHA

121

AZIZI S. RAJABU

P.O BOX 14275 DAR ES SALAAM

122

LUCAS KISINGA

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

123

BAHATI JACOB SUBE

P.O BOX 4551 DAR ES SALAAM

124

LUCKSON SANGA

P.O BOX 2393 MWANZA

125

BAHATI KAJIA

P.O BOX 696 DAR ES SALAAM

126

LUCY SHIRIMA

P.O BOX 76310 DAR ES SALAAM

127

BAHATI KAMWELA

P.O BOX 296 ARUSHA

128

LUDOVICK MALEKO

P.O.BOX 76111 DAR ES SALAAM

129

BAHATI SAMBAYUKA

P.O BOX 11873 DAR ES SALAAM

130

LULU ADAM

P.O BOX 285 DAR ES SALAAM

131

BAKARI M. MAKONO

P.O BOX 90400 DAR ES SALAAM

132

MADATTA MASUHA

P.O BOX 65000 DAR ES SALAAM

133

BAKARI ZUBERI

P.OBOX 788 DAR ES SALAAM

134

MAEMBA K. FUNGA

P.OBOX 3038 MOROGORO

135

BALDWIN JUSTO

P.O BOX 13538 ARUSHA

136

MAGNUS IMBELE

P.O BOX 471 MBINGA-RUVUMA

137

BARAKA MBESA

P.OBOX 3016 MOROGORO

138

MAHENGE SHADRACK

P.O BOX 275 TUNDURU

139

BARAKA MGORI

P.O BOX 3093 MOROGORO

140

MAIGE J.MAGOTI

P.O BOX 2958 DAR ES SALAAM

141

BARIKI ULOTU

P.OBOX 1490 ARUSHA

142

MAIMUNA ALLY

P.OBOX 78522 DAR ES SALAAM

143

BASSO SUMAWE

P.O BOX 1258 IRINGA

144

MAJALIWA AMOS

P.O BOX 1460 BUKOBA-KAGERA

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

145

BEATRICE CLEMENCE

P.O BOX 4256 DAR ES SALAAM

146

MAKENE MGENI

P.O BOX 12963 DAR ES SALAAM

147

BEATRICE DICKSON

P.O BOX 1007 DAR ES SALAAM

148

MALEKELA PERES MAINGU

℅SEMBA P.O BOX 10724 DAR ES SALAAM

149

BEATRICE KILEO

P.O BOX 211 KILIMANJARO

150

MANYAMA MAFURU

BUIRA PRIMARY SCHOOL P.O BOX 136 MUSOMA

151

BEATUS W.MBUNDA

P.O BOX 815 BUKOBA-KAGERA

152

MARTHA ZEPHANIA

P.O BOX 66348 DAR ES SALAAM

153

BENARD JACKSON MSUYA

P.O BOX 7298 MOSHI KILIMANJARO

154

MARTIN LUHANJO

P.O.BOX 78856 DAR ES SALAAM

155

BENARD K.MWAMPASHE

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

156

MARTINE MASWI

P.O BOX 7576 MWANZA

157

BENEDICTO SILLS BUSONGO

P.O BOX 963 KAHAMA-SHINYANGA

158

MARWA SAMSON

P.O BOX 722 DAR ES SALAAM

159

BENJAMIN BIKULAMCHI

P.O.BOX DAR ES SALAAM

160

MARWA WANKYO

P.OBOX 77555 DAR ES SALAAM

161

BENO VICTOR MATEMBO

P.O BOX 1701 DAR ES SALAAM

162

MARY MICHAEL

P.O BOX 25155 DAR ES SALAAM

163

BENSON MTURI

P.O BOX 16493 DAR ES SALAAM

164

MARYAM PONDA

P.O BOX 55105 DAR ES SALAAM

165

BERNARD EMILY BAKUZA

℅GAUDENTIA BAKUZA P.O BOX 24882 DAR ES SALAAM

166

MASELE MLEKWA

P.OBOX 3918 ℅SUSAN LUBINZA IFM DAR ES SALAAM

167

BERNARD LWESYA

P.O.BOX 24707 DAR ES SALAAM

168

MASINA S.M NYAMKINDA

℅DANIEL MUHOCHI P.O BOX 1162 ARUSHA

169

BONIFACE NJILE

℅GETRUDA NGUSA P.O BOX 4 NZEGA-TABORA

170

MASOUD HEMEDI

P.O BOX 45696 DAR ES SALAAM

171

BONIPHACE MODEST

P.O BOX 46031 DAR ES SALAAM

172

MASOUD ZAID KABOGO

P.OBOX 1019 DAR ES SALAAM

173

BRIAN MISANGO

P.O BOX 19962 DAR ES SALAAM

174

MASWE WAMBURA

P.O BOX 91 MOROGORO

175

BRITIGHT M.PROTAS

P.O BOX 6826 DAR ES SALAAM

176

MATEI Q. MGANI

P.O BOX 24262 DAR ES SALAAM

177

BRUNO MINJA

EUDORA MINJA P.O BOX 72757 DAR ES SALAAM

178

MATHEW FESTO

P.O BOX 1044 SINGIDA

179

BWASHEHEH ALLI

P.OBOX 30255 KIBAHA PWANI

180

MATHIAS ALLEX MONKO

P.O BOX 3250 DAR ES SALAAM

181

CANON NGIRWA

P.O.BOX 8098 DAR ES SALAAM

182

MATHIAS NGODE

℅MPONZI P.O BOX 11187 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

183

CARLOS GODFREY

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

184

MATIKO MAGESA

P.OBOX 1566 MWANZA

185

CAROLINE N. KIMARIO

P.O BOX 13356 DAR ES SALAAM

186

MAULIDI SHEHA

P.O BOX 2849 DAR ES SALAAM

187

CASMIR KIJANGWA

P.O BOX DAR ES SALAAM

188

MAYUMUNA ABDALAH

P.OBOX 12008 DAR ES SALAAM

189

CATHERINE C.NGIRWA

P.O BOX 4269 DAR ES SALAAM

190

MBARUKU JUMA

℅MWANAISHA SELEMANI P.O BOX 9054 DAR ES SALAAM

191

CATHERINE MAKUHANA

P.O BOX 10526 DAR ES SALAAM

192

MERY BITALIHO

℅BETRAM NCHANILA P.O BOX 9111 DAR ES SALAAM

193

CHACHA N.DAUDI

P.O BOX 20950 DAR ES SALAAM

194

METHOD HAMAD

P.O.BOX 79672 DAR ES SALAAM

195

CHARLES GELEGE

P.O BOX 42479 DAR ES SALAAM

196

MICHAEL J.MAHALA

℅RUSTIS KONG'OA P.O BOX 18005 DAR ES SALAAM

197

CHARLES MICHAEL NDESANJO

P.OBOX 106103 DAR ES SALAAM

198

MICHAEL JOHN

P.O BOX 14214 ARUSHA

199

CHARLES P.LWANGA

P.O BOX 271 DAR ES SALAAM

200

MICHAEL M.C.SITA

P.O BOX 2823 DAR ES SALAAM

201

CHIZA VINCENT

P.O BOX 65597 DAR ES SALAAM

202

MICHAEL NICODEMUS

P.O BOX 11007 DAR ES SALAAM

203

CHOGALUME NYAMTEMA

P.O BOX 677 KIGOMA

204

MICHAEL PETER MASELE

℅LEONARD MASELE P.O BOX60 GEITA

205

CHRISPHER H. PETER

P.O BOX 90237 DAR ES SALAAM

206

MICHAEL S.MGANYA

P.O BOX 2247 DAR ES SALAAM

207

CHRISPHER HAULE

P.O BOX 2178 ARUSHA

208

MICHAEL TIMOTHY MOSHI

P.O BOX 23088 DAR ES SALAAM

209

CHRISTINA STEPHANO

℅STEPHANO CHACHA P.O BOX 60125 DAR ES SALAAM

210

MLINGI O.IBOBO

P.O BOX 2242 IRINGA

211

CHRISTOPHER FELIX

P.O BOX 1632 ARUSHA

212

MOHAMED DACHI

P.O BOX 22710 DAR ES SALAAM

213

CLARA CHARLES

P.O BOX 21775 DAR ES SALAAM

214

MOHAMED I.BAKARI

P.O BOX 8271 DAR ES SALAAM

215

CLAUDIUS ZEBEDAYO

P.O BOX 165 SANYA JUUU KILIMANJARO

216

MOHAMED RASHID

P.O BOX 21341 DAR ES SALAAM

217

CLEMENT ELISONGUO

P.O BOX 21134 DAR ES SALAAM

218

MOHAMED SHABANI

P.O.BOX 20243 DAR ES SALAAM

219

CLEMENT STANSLAUS

P.O BOX 45095 DAR ES SALAAM

220

MOHAMEDI S.MAKANJIRA

P.O BOX 65 MTWARA

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

221

COASTER O.F. NYAGAWA

P.O BOX 54429 DAR ES SALAAM

222

MOSES MWINUKA

P.O BOX 370 NJOMBE

223

CONSTANTINO KIBIKI

P.O BOX 60573 DAR ES SALAAM

224

MOSES PASCAL MGEMBE

P.OBOX 1514 MOROGORO

225

DALILI MUSA

P.O BOX 17446 DAR ES SALAAM

226

MOSES S. E. PANGISA

℅MR. S. E. PANGISA P.O.BOX 544 MTWARA

227

DAMAS MWALONGO

℅ICT MANAGER KAIRUKI HOSPITAL P. O. BOX 65300 DAR ES SALAAM

228

MOSHI DAUD

P.O BOX 5047 DAR ES SALAAM

229

DANIEL D. KAPANGALA

P.O BOX 1698 MBEYA

230

MOURINE DAMIAN MNG'ONG'O

℅VALENTINE KIMARIO P.O BOX 1463 DAR ES SALAAM

231

DANIEL GEORGE

P.O BOX 1483 TANGA

232

MPAJI JUMA

P.O BOX DAR ES SALAAM

233

DANIEL HOSEA ANDREA

P.O BOX 2882 DAR ES SALAAM

234

MPITA DAUDI

P.O BOX 7416 DAR ES SALAAM

235

DANIEL KANDONGA

P.O BOX 33582 DAR ES SALAAM

236

MRINGI PETRO

P.O BOX 40716 DAR ES SALAAM

237

DANIEL NYATAGO

P.O.BOX 80346 DAR ES SALAAM

238

MRISHO SALUM MVANO

P.O BOX 23338 DAR ES SALAAM

239

DANIEL O CHADINGA

P.O BOX 50020 DAR ES SALAAM

240

MSAFIRI AUGUSTINO

P.O BOX 3385 DAR ES SALAAM

241

DAUDI TEMAEL

℅ELISANTE P.O BOX 22731 DAR ES SALAAM

242

MSHANA ADAM

P.O BOX 1999 MOSHI

243

DAVID CHARLES KAAYA

P.O BOX 2958

DAR ES SALAAM

244

MSHANA HEAVENLIGHT

P.OBOX 41 ARUSHA

245

DAVID D. MRAMBA

℅DAVID D. MRAMBA P.O BOX 4256 DAR ES SALAAM

246

MTAKI SAID

P.OBIX 5034 DAR ES SALAAM

247

DAVID KADALA EPIMACK

P.O BOX 979 SINGIDA

248

MUGINI SAMWEL

P.O BOX 77349 DAR ES SALAAM

249

DAVID SHBABANI

P.O BOX 543 DAR ES SALAAM

250

MUHIBU Y.NAMULYA

P.O BOX 8311 DAR ES SALAAM

251

DEBORA B. KIWELU

P.O BOX 3 MWIKA

252

MUSA HAMISI

P.OBOX 16511 DAR ES SALAAM

253

DELIFINA MWAKYUSA

P.O BOX 10702 DAR ES SALAAM

254

MUSHI BONIFACE

P.O BOX 40110 DAR ES SALAAM

255

DENNIS TITO

P.O BOX 386 MUHEZA-TANGA

256

MUSSA JOSIAH

P.O BOX 45050 DAR ES SALAAM

257

DEODATUS MZERU

P.OBOX 12439 ARUSHA

258

MUSSA MAYULLA

P.O BOX 8540 DAR ES SALAAM

259

DEOGRATIUS CHAMUBI

P.O BOX 4850 DAR ES SALAAM

260

MWALIMU JUMBE

P.OBOX 61289 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

261

DEOGRATIUS M. KAYANDA

P.O BOX 55654 DAR ES SALAAM

262

MWAMINI KAJETA

P.OBOX 31627 DAR ES SALAAM

263

DERICKO MOGHELA

P.O BOX 9481 DAR ES SALAAM

264

MWANAHARUSI SELEMAN

P.OBOX 110109 DAR ES SALAAM

265

DESDERETA D. TARIMO

P.O BOX 6396 DAR ES SALAAM

266

MWANAIDI SULTANI

P.O BOX 61030 DAR ES SALAAM

267

DESDERIUS CEDRIC MBUNDA

P.O BOX 23385 DAR ES SALAAM

268

MWITA MWIKWABE

P.O BOX 70069 DAR ES SALAAM

269

DIANAH AUDAX MLOKOZI

P.O.BOX 32324 DAR ES SALAAM

270

NASHON PETER

P.O BOX 671 SHINYANGA

271

DIANAH AUDAX MLOKOZI

P.OBOX 32324 DAR ES SALAAM

272

NASOLUA SHILLA

P.O BOX 2138 IRINGA

273

DINAH S.ROBIWANGWE

P.O BOX 70452 DAR ES SALAAM

274

NASSORO HAMIS NYIHIRANI

P.O BOX 65 KILOSA-MOROGORO

275

DISMAS HIZA

P.O BOX 36463 DAR ES SALAAM

276

NAZIRI SIGSBERT

℅RUSTUS KONG'OA P.O BOX 18005 DAR ES SALAAM

277

DOMINIC IGNATUS

P.O BOX 13134 DAR ES SALAAM

278

NDOSHO MBWANA

P.O BOX 30293 KIBAHA PWANI

279

DOMINICA KITWANGE

P.O BOX 65085 DAR ES SALAAM

280

NEEMA A.TARIMO

P.O BOX 14831 ARUSHA

281

DORICE DANIEL

P.O BOX 803 MBEYA

282

NEEMA ABEL MSABILA

P.O BOX 6370 DAR ES SALAAM

283

DORIS SANGA

P.OBOX 35176 DAR ES SALAAM

284

NEEMA BONIFACE

P.O BOX 35131 DAR ES SALAAM

285

DOTTO JAPHET

P.O BOX 9484 DAR ES SALAAM

286

NEEMA KIMARO

P.O BOX 71814 DAR ES SALAAM

287

DUNIA ATHUMANI

P.O BOX 763 MOROGORO

288

NEEMA MAGANGA

P.OBOX 18073 DAR ES SALAAM

289

EDGAR W.HERI

P.O BOX 21518 DAR ES SALAAM

290

NEEMA MAKLASI

℅HERMAN MAKILASI P.O BOX 369 MUSOMA MARA

291

EDITH GABRIEL MASUKI

P.OBOX 2773 DAR ES SALAAM

292

NEEMA P. L. MKAYULA

P.O.BOX 70353 DAR ES SALAAM

293

EDNA KALEBI

P.OBOX 2643 ARUSHA

294

NEEMA P. MKUSU

P.OBOX 10541 DAR ES SALAAM

295

EDWARD BONIFACE

P.O BOX 184 TUNDURU-RUVUMA

296

NEEMA P.KARAU

P.O BOX DAR 62615 ES SALAAM

297

EDWARD V.LEMA

P.O BOX 21723 DAR ES SALAAM

298

NELSON E. MPALANZI

P.O BOX 8659 DAR ES SALAAM

299

EDWIN E.NALAILA

P.O BOX 10662 ARUSHA

300

NELSON GODFREY

P.O BOX 71500 DAR ES SALAAM

301

EDWIN MYALA

P,OBOX 50127 DAR ES SALAAM

302

NELSON JACOB MASSAMU

P.O BOX 9213 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

303

EDWIN ROBART FAUSTINI

P.O BOX 1019 DAR ES SALAAM

304

NELSON R. SHIRIMA

℅GAUDENCE LESHABARI P.O BOX 9542 DAR ES SALAAM

305

ELEUTER MTEGA

P.O BOX 06 TANDAHIMBA MTWARA

306

NESTROY E.KIGOMBA

P.O BOX 9153 DAR ES SALAAM

307

ELGIVER GEORGE

P.OBOX 858 IRINGA

308

NICHOLAUS K.ZABLON

P.O BOX 12078 DAR ES SALAAM

309

ELIAS EMANUEL

P.O BOX 22001 DAR ES SALAAM

310

NICKSON FRANCIS

P.O BOX 32502 DAR ES SALAAM

311

ELIAS FILBERT

℅EUDORA MINJANP.O BOX 72757 DAR ES SALAAM

312

NICODEMUS SAMWEL GESSASE

P.O.BOX 11485 DAR ES SALAAM

313

ELIUD ANTHONY

℅EMELIANA MWABUSI P.O BOX 773 TUKUYU MBEYA

314

NICOLOUS F. JULIUS

P.O BOX DAR ES SALAAM

315

ELIZABETH MATHEW

P.O BOX 507 MOSHI

316

NIMO ABDI

P.O BOX 1123 DODOMA

317

EMMA MAGOHA

P.OBOX 402 CHAMWINO DODOMA

318

NISHAN MLANGWA

P.O BOX 31863 DAR ES SALAAM

319

EMMANUEL H.MMAKUMULU

P.O BOX 989 MOSHI-KILIMANJARO

320

NUHU A.SANGA

P.O BOX 1232 DAR ES SALAAM

321

EMMANUEL HERRY KIWAYA

P.O BOX 2159 DODOMA

322

NYALUSI CHRISPIN

P.O BOX 35176 DAR ES SALAAM

323

EMMANUEL HOSEA KILEO

P.O BOX 1241 IRINGA

324

NYAMIZI MWINJUMA

P.O BOX 30080 KIBAHA PWANI

325

EMMANUEL LUCAS

P.O BOX 4082 DAR ES SALAAM

326

OBED EMMANUEL

P.O BOX 104472 DAR ES SALAAM

327

EMMANUEL MAIMU

P.OBOX 9040 ℅ELIAS MAIMU DAR ES SALAAM

328

OCTAVIAN MBOWE

P.O BOX 8176 DAR ES SALAAM

329

EMMANUEL MHANDO

P.O.BOX 5676 TANGA

330

OMARI JUMANNE SINGANO

P.O BOX 4 KYELA MBEYA

331

EMMANUEL MUNGONYA

P.OBOX 9524 ℅CHARLES MUNGONYA DAR ES SALAAM

332

OMARI LUGENDO

P.O BOX 4519 DAR ES SALAAM

333

EMMANUEL MUNISI

P.OBOX 755 MOSHI KILIMANJARO

334

OMARY MATULLA

P.OBOX 2511 DODOMA

335

EMMANUEL N.GELISON

P.O BOX 5380 DAR ES SALAAM

336

OSANZA MTENGA

P.O BOX 923 KIGOMA

337

EMMANUEL NOLLO

P.O BOX 14082 DAR ES SALAAM

338

OSCAR MICHAEL KITIME

P.O BOX 62303 DAR ES SALAAM

339

EMMANUEL PAUL

P.O BOX 95 MBEYA

340

OSCAR SIMON

P.O BOX 9132 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

341

ENEZA PETER

P.O BOX 53 MTIBWA MOROGORO

342

PASCHAL BUNDALA

P.O BOX 4468 DAR ES SALAAM

343

ENOCK LEONIDAS KARIKERA

P.O BOX 22226 DAR ES SALAAM

344

PATRICIA NTENGO

P.O BOX 18073 DAR ES SALAAM

345

ERASTO JEREMIAH

P.O.BOX 6500 DAR ES SALAAM

346

PATRICK LOTI

P.OBOX 67483 DAR ES SALAAM

347

ERASTO TENYWA

P.O BOX 20950 DAR ES SALAAM

348

PATRICK MWAKAJUMBE

P.O BOX 36008 DAR ES SALAAM

349

ERIC BUNYARA

P.OBOX 4102 DODOMA

350

PATRICK T FULLA

P.O BOX 20633 DAR ES SALAAM

351

ERICA A. MLAY

P.O BOX 12950 DAR ES SALAAM

352

PAUL CHACHA MAKULI

P.O BOX 35080 DAR ES SALAAM

353

ERICK ELIUD

P.O BOX 976 DAR ES SALAAM

354

PAUL D.PETER

P.O BOX105493 DAR ES SALAAM

355

ERICK KYARUZI KAHWA

P.O BOX 3465 DAR ES SALAAM

356

PAUL J. BONIPHACE

P.O BOX 5687 DAR ES SALAAM

357

ERICKSON MWAKALINGA

P.O BOX 9964 DAR ES SALAAM

358

PAUL K.LUSESA

P.O BOX 13199 DAR ES SALAAM

359

ERNEST MAKUYA

P.O BOX 31615 DAR ES SALAAM

360

PAUL PAMBA

P.O BOX2656 MWANZA

361

EROMINI MATEI SHIRIMA

P.O BOX 65209 DAR ES SALAAM

362

PENDO PETER KIULA

P.O BOX 60548 DAR ES SALAAM

363

ESTER MAKONO

P.O BOX 1125 DAR ES SALAAM

364

PETER E. URASSA

P.O.BOX 70839 KINONDONI DAR ES SALAAM

365

ESTHER KAZINJA

℅NOEL MASASI P.O BOX 2421 DODOMA

366

PETER ALPHONCE

P.OBOX 45858 ℅FEDASTUS NGUYA DAR ES SALAAM

367

EVODIUS ALBERT

P.OBOX 35109 DAR ES SALAAM

368

PETER EDSON

P.O BOX 2516 DODOMA

369

EZROM BATUMUNWA

P.O BOX 193 KASULU-KIGOMA

370

PETER MANINGI

P.OBOX 60308 DAR ES SALAAM

371

FADHILI HAMISI

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

372

PETER MWAKALINGA

P.O BOX 1665 DAR ES SALAAM

373

FADHILI NYAGAWA

P.OBOX 77 ILEMBULA MWANZA

374

PHILEMON RASHID

P.O.BOX 329 TABORA

375

FAHIMA S. TUWA

P.O BOX 40183 DAR ES SALAAM

376

PHILIPO PETER

P.O BOX 20573 DAR ES SALAAM

377

FANUEL MSAMBILI FANUEL

P.O BOX 5979 DAR ES SALAAM

378

PHOTUNATA P. SEME

℅DAINESS T. MAGANGA P.O.BOX 65 KILOSA, MOROGORO

379

FATMA KAWALE

P.O.BOX 61018 DAR ES SALAAM

380

PIUS JOSEPHAT

P.OBOX `100158 DAR ES SALAAM

381

FATWIMA MADINA

P.OBOX 69043 DAR ES SALAAM

382

PIUS S.QUWANGA

P.O BOX 35149 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

383

FEDY FUNGO

P.O BOX 124 MUFINDI-IRINGA

384

PROSPER P. TEMBA

P.O BOX 4996 DAR ES SALAAM

385

FEISAL ABDALLA

P.OBOX 21982 DAR ES SALAAM

386

RAJABU MBEGU

P.O BOX 5238 DAR ES SALAAM

387

FELIX C. SHAYO

P.OBOX 357 USA RIVER

388

RAMADHAN HASSAN

P.O.BOX 78258 DAR ES SALAAM

389

FERASIUS JONAS NGUSI

P.O BOX 76268 DAR ES SALAAM

390

RAMADHAN S.KHALFAN

P.O BOX 67124 DAR ES SALAAM

391

FIDEA SIMON

P.O BOX 68018 DAR ES SALAAM

392

RAMADHANI J. MASHOKA

P.O BOX 295 URAMBO TABORA

393

FORTUNATHA LUSHINGE

P.O BOX 10698 MWANZA

394

RAMADHANI MASOUD

P.O BOX 20236 DAR ES SALAAM

395

FRANCIS A. ANYELWISYE

P.O BOX 4972 DAR ES SALAAM

396

RAMADHANI SELEMANI

P.O BOX 95062 DAR ES SALAAM

397

FRANCIS JOSEPH

P.OBOX 99 LUSHOTO TANGA

398

RAPAHEL NGOMALE

P.OBOX 1674 MBEYA

399

FRANCIS LAURIAN

℅LEONCE D.NKHAMA P.O BOX 9120 DAR ES SALAAM

400

RAPHAEL R. MWENDA

P.O.BOX 19069 DAR ES SALAAM

401

FRANCISCA MANYAMA

P.O BOX 31306 DAR ES SALAAM

402

RAZACK BARAZA

P.O BOX 909 MAKAMBAKO-NJOMBE

403

FRANCO AFYUSISYE

P.O BOX 1270 IRINGA

404

REBECCA BELDON CHAULA

P.O BOX 71192 DAR ES SALAAM

405

FRANK KAFUKO

P.O BOX 671 MOROGORO

406

REBMAN RABAN SUNZU

P.O BOX 11554 DAR ES SALAAM

407

FRANSISCA DAMIAN

P.O BOX 71442 DAR ES SALAAM

408

RENALDA MALLYA

P.OBOX 60148 DAR ES SALAAM

409

FREDRICK CHARLES

P.O BOX 13794 DAR ES SALAAM

410

RESTITUTA THOBIAS

P.O BOX 100106 DAR ES SALAAM

411

FREDRICK E. MALISA

P.OBOX 10520 DAR ES SALAAM

412

RICHARD HEMELI

P.O BOX 24241 DAR ES SALAAM

413

FREDRICK KEFAS

P.O BOX 16836 ARUSHA

414

RICHARD MAGUBILA

P.O BOX 1498 MOROGORO

415

FRIEDRICK G. MUNUO

P.O BOX 32124 DAR ES SALAAM

416

RICHARD MUSA SIMBALAMBWE

P.O.BOX 528 SUMBAWANGA RUKWA

417

FRIEDRICK SULEMAN

P.O BOX 42 MWANZA

418

ROBERT CHAMBU

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

419

FURAHA H. KHATIBU

P.O BOX USA RIVER ARUSHA

420

ROZI HIEROMINI MLAY

P.O BOX 316 MOSHI-KILIMANJARO

421

GABRIEL A.CHUWA

P.O BOX 9381 DAR ES SALAAM

422

ROZINA NGWELELWA

P.O BOX 9800 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

383

FEDY FUNGO

P.O BOX 124 MUFINDI-IRINGA

384

PROSPER P. TEMBA

P.O BOX 4996 DAR ES SALAAM

385

FEISAL ABDALLA

P.OBOX 21982 DAR ES SALAAM

386

RAJABU MBEGU

P.O BOX 5238 DAR ES SALAAM

387

FELIX C. SHAYO

P.OBOX 357 USA RIVER

388

RAMADHAN HASSAN

P.O.BOX 78258 DAR ES SALAAM

389

FERASIUS JONAS NGUSI

P.O BOX 76268 DAR ES SALAAM

390

RAMADHAN S.KHALFAN

P.O BOX 67124 DAR ES SALAAM

391

FIDEA SIMON

P.O BOX 68018 DAR ES SALAAM

392

RAMADHANI J. MASHOKA

P.O BOX 295 URAMBO TABORA

393

FORTUNATHA LUSHINGE

P.O BOX 10698 MWANZA

394

RAMADHANI MASOUD

P.O BOX 20236 DAR ES SALAAM

395

FRANCIS A. ANYELWISYE

P.O BOX 4972 DAR ES SALAAM

396

RAMADHANI SELEMANI

P.O BOX 95062 DAR ES SALAAM

397

FRANCIS JOSEPH

P.OBOX 99 LUSHOTO TANGA

398

RAPAHEL NGOMALE

P.OBOX 1674 MBEYA

399

FRANCIS LAURIAN

℅LEONCE D.NKHAMA P.O BOX 9120 DAR ES SALAAM

400

RAPHAEL R. MWENDA

P.O.BOX 19069 DAR ES SALAAM

401

FRANCISCA MANYAMA

P.O BOX 31306 DAR ES SALAAM

402

RAZACK BARAZA

P.O BOX 909 MAKAMBAKO-NJOMBE

403

FRANCO AFYUSISYE

P.O BOX 1270 IRINGA

404

REBECCA BELDON CHAULA

P.O BOX 71192 DAR ES SALAAM

405

FRANK KAFUKO

P.O BOX 671 MOROGORO

406

REBMAN RABAN SUNZU

P.O BOX 11554 DAR ES SALAAM

407

FRANSISCA DAMIAN

P.O BOX 71442 DAR ES SALAAM

408

RENALDA MALLYA

P.OBOX 60148 DAR ES SALAAM

409

FREDRICK CHARLES

P.O BOX 13794 DAR ES SALAAM

410

RESTITUTA THOBIAS

P.O BOX 100106 DAR ES SALAAM

411

FREDRICK E. MALISA

P.OBOX 10520 DAR ES SALAAM

412

RICHARD HEMELI

P.O BOX 24241 DAR ES SALAAM

413

FREDRICK KEFAS

P.O BOX 16836 ARUSHA

414

RICHARD MAGUBILA

P.O BOX 1498 MOROGORO

415

FRIEDRICK G. MUNUO

P.O BOX 32124 DAR ES SALAAM

416

RICHARD MUSA SIMBALAMBWE

P.O.BOX 528 SUMBAWANGA RUKWA

417

FRIEDRICK SULEMAN

P.O BOX 42 MWANZA

418

ROBERT CHAMBU

P.O BOX 3918 DAR ES SALAAM

419

FURAHA H. KHATIBU

P.O BOX USA RIVER ARUSHA

420

ROZI HIEROMINI MLAY

P.O BOX 316 MOSHI-KILIMANJARO

421

GABRIEL A.CHUWA

P.O BOX 9381 DAR ES SALAAM

422

ROZINA NGWELELWA

P.O BOX 9800 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

423

GABRIEL STEPHANO

P.O BOX 63297 SALAAM

424

RUMISHA REVOCATUS

P.O BOX 60119 DAR ES SALAAM

425

GASPAR JUSTINE MUANA

P.OBOX 1600 ARUSHA

426

SAADA M. SEGUMBA

P.OBOX 94 MOROGORO

427

GASPER HUGHO KISARIKA

P.OBOX 3041 MASAHTI PARISH

428

SAID LIKOKO

P.O BOX 17440 DAR ES SALAAM

429

GAUDENCE K.GREGORY

℅LIBORI KOMBE P.O BOX 7229 ARUSHA

430

SAID MOHAMMED

℅SIMON KAUNDA

P.O BOX 46264

DAR ES SALAAM

431

GENERAL KADUMA

P.O BOX 3154 DAR ES SALAAM

432

SAID MVUNGI

P.OBOX 90585 DAR ES SALAAM

433

GEOFREY M.KINGU

P.O BOX 1197 DAR ES SALAAM

434

SAID TAMIMU

P.O BOX 64144 DAR ES SALAAM

435

GEOFREY RWELA

P.O.BOX 45056 DAR ES SALAAM

436

SALIM ATHUMAN KISUDA

P.O.BOX 3858 DAR ES SALAAM

437

GEORGE J.WAITARE

℅MAHINDI WAITARE

P.O BOX 1918

DAR ES SALAAM

438

SALUM CHUMA

P.OBOX 5167 DAR ES SALAAM

439

GEORGE MBOYONI

P.O BOX 3120 ARUSHA

440

SALUM HEMA MOHAMED

P.OBOX 51943 DAR ES SALAAM

441

GEORGE MUHABUKI

P.O.BOX 1342 MWANZA

442

SALUM OMARI

℅SIFE MURAY P.O BOX 4772

DAR ES SALAAM

443

GEORGE OMBAELI MSUYA

P.O BOX 6679 MOSHI-KILIMANJARO

444

SALUMU M.MMAGANE

℅MASOUD YAZIDI

P.O BOX 1019

DAR ES SALAAM

445

GEORGE SHAYO

P.O BOX DAR ES SALAAM

446

SALUMU SAIDI

P.O BOX 9193 DAR ES SALAAM

447

GERALD MPUTI

P.O BOX 24 KONDOA-DODOMA

448

SAMSON MWIKWABA

P.O BOX 70069 DAR ES SALAAM

449

GERALD RAPHAEL

P.O BOX 3092 ARUSHA

450

SAMWEL MARO

P.O BOX 40647 DAR ES SALAAM

451

GERMANUS MBENA

P.O BOX 66797 DAR ES SALAAM

452

SAMWEL NDONJE

JUASUN NET.P.O BOX 1219 MUSOMA-MARA

453

GIBU SAMWEL

P.O BOX 78477 DAR ES SALAAM

454

SAMWELI ERNST

P.O BOX 11948 MWANZA

455

GODFREY FREDRICK

P.O BOX 82 DAR ES SALAAM

456

SANIF KHALIFAN

℅BERNADINA RAMBAU P.O.BOX 65474 DAR ES SALAAM

457

GODFREY J.MARANDU

P.O BOX 72647 DAR ES SALAAM

458

SANURA KASSIM

P.O BOX 45164 DAR ES SALAAM

459

GODFREY PETER

℅SIKWILAGE NGW'AVI P.O BOX 165 MUHEZA-TANGA

460

SAUDA S. YUSSUF

P.O BOX 3791 ZANZIBAR

461

GODFREY PHILEMON

P.OBOX 77412 DAR ES SALAAM

462

SAUMU JUMA

P.O BOX 90525 DAR ES SALAAM

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

463

GODFREY STEPHANO

℅GODORN MWAIPOPO

P.O BOX 18043

DAR ES SALAAM

464

SELELI DOTTO

P.OBOX 7251R DAR ES SALAAM

465

GODWIN B. TUNZE

P.O.BOX 8676 DAR ES SALAAM

466

SHADRACK KIDULILE

P.O BOX 19799 DAR ES SALAAM

467

GRACE A.MSELLE

P.O BOX 33022 DAR ES SALAAM

468

SHAFII ZUBERY

P.O BOX 35062 DAR ES SALAAM

469

GRACE MSELLE

P.OBOX 33022 DAR ES SALAAM

470

SHANI TAMA

℅RAMADHANI TAMA P.O.BOX 941 DODOMA

471

GUDILA PAUL MOSHI

P.O BOX 31694 DAR ES SALAAM

472

SHOMARI R. ABDALLAH

P.O BOX 78571 DAR ES SALAAM

473

GUGWA JUMA

P.O BOX 40998 DAR ES SALAAM

474

SHUJAA MICHAEL MOSHY

P.O BOX 32764 DAR ES SALAAM

475

GWAU SAIDI

℅PILLY MDANKU P.O BOX 512 DAR ES SALAAM

476

SHUKRAN KASULWA

P.O BOX 11252 DAR ES SALAAM

477

HABIBU AHMED

P.O BOX 100040 DAR ES SALAAM

478

SIANA GODSON

P.O BOX 4036 ARUSHA

479

HALID OMARY MTWANGE

P.O BOX 61088 DAR ES SALAAM

480

SIJALI ALLY RAJABU MADIKAH

P.OBOX 12403 DAR ES SALAAM

481

HAMIDU MIKIDADI

P.OBOX 10374 MWANZ

482

SIJAONA JOHN NGOSO

P.O BOX 2419 MWANZA

483

HAMIS SOLLO

P.OBOX 13251 ARUSHA

484

SILAS G,LAIZER

P.O BOX 15538 ARUSHA

485

HAMISI A. MLEKE

P.O BOX 96 MANG'ULA KILOMBERO

486

SILIAKUS T.DEDEMA

P.O BOX DAR ES SALAAM

487

HAMISI ISMAIL

P.O.BOX 1992 DAR ES SALAAM

488

SILVESTER MGANGA

P.O BOX 25 GAIRO-MOROGORO

489

HAMISI SAID

P.OBOX 65196 DAR ES SALAAM

490

SIMON G. KATEGO

P.O BOX 16510 DAR ES SALAAM

491

HASSAN CHOBU

P.O BOX 71623 DAR ES SALAAM

492

SIMON MWAZEMBE

P.OBOX 3941 DAR ES SALAAM

493

HEMED OMARY

P.O BOX 80502 DAR ES SALAAM

494

SIMON SHILLAH

P.OBOX 14866 DAR ES SALAAM

495

HENRY C. LEONARD

P.O BOX 2368 MPUNGUZI DODOMA

496

SLEYM MOHAMED

P.O BOX 25 IGUNGA-TABORA

497

HENRY JOHN

P.O BOX DAR ES SALAAM

498

SOPHIA ALPHONCE MTENGULE

P.O BOX 35120 DAR ES SALAAM

499

HERMAN C.LANGENI

P.O BOX 7593 MOSHI-KILIMANJARO

500

SOPHIA HOKORORO

P.O BOX 15001 DAR ES SALAAM

501

HERMAN F.NJELEKELA

P.O BOX 6043 MOROGORO

502

SOSPETER MTITI

P.OBOX 9191 DAR ES SALAAM

503

HERMAN M.TSHOMBE

P.O BOX 643 MBOZI

504

SOSTENES BUNDALA

P.O BOX 10633 MWANZA

40

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

505

HERRIN Y. MTERA

P.O BOX 10 SAME KILIMANJARO

506

STAREHE JOSEPH STAREHE

℅MARIETHA B.STAREHE P.O BOX 834 SHINYANGA

507

HEZRON ROBERT

P.O BOX 12859 DAR ES SALAAM

508

STEPHANO MATEREGO

P.OBOX 9254 DAR ES SALAAM

509

HILARY KOMBA

P.O BOX 54429 DAR ES SALAAM

510

STEVEN MHILIWA

P.O BOX 898 MBEYA

511

HOLLACE BRAITON

P.O.BOX 33074 DAR ES SALAAM

512

SUFIAN ALLY

P.O BOX 30259 KIBAHA-PWANI

513

HOPEMAN P.MBUKWA

P.O BOX 50177 DAR ES SALAAM

514

SULEIMAN ASHERY KISWAGA

P.O BOX255 SUMBAWANGA-RUKWA

515

HOYCE ANASELI MSACKY

P.O BOX 372 MOROGORO

516

TAJI NZOGELA

P.O BOX 115 IRINGA

517

HUSSEIN KARISHA

P.OBOX 60248 DAR ES SALAAM

518

TAMARI S. MWANGOKA

P.O BOX 60164 DAR ES SALAAM

519

HUSSEIN MWALIMU

P.O BOX 1924 TANGA

520

THOBIAS PASCAL MTUI

P.BOX 77400 ℅LEORNAD YEGELLA DAR ES SALAAM

521

IBRAHIM KASONSO

P.O BOX 2803 MBEYA

522

THOMAS ADAM

P.O BOX 42375 DAR ES SALAAM

523

IBRAHIM MHINA

P.O BOX 12290 DAR ES SALAAM

524

THOMAS MBISI

P.O BOX 993 IRINGA

525

IDDY MAULIDY

P.O BOX 419 MOSHI

526

THOMAS MSASA

P.O BOX 6065

DAR ES SALAAM

527

ILIAS JUMA

P.O BOX 590 SINGIDA

528

THOMAS WILLIAM KYARUZI

P.OBOX 1738 ARUSHA

529

IMANI JANKENI

P.O BOX 18073 DAR ES SALAAM

530

TIMOTH MWAIJANDE

P.OBOX 7776 DAR ES SALAAM

531

INNOCENT MKWAME MLAGE

P.O BOX 1472 MOROGORO

532

TITUS MARTINE

P.O BOX 180 MWANZA

533

IRENE BEEBWA

P.O.BOX 32727 KIJITONYAMA DAR ES SALAAM

534

TONY E.CHAULA

P.O BOX 12097 DAR ES SALAAM

535

ISAACK FRANCIS.SANGA

P.O BOX 1597 IRINGA

536

TUMGANILE FRANCIS MAGINGO

P.O BOX 35065 DAR ES SALAAM

537

ISAKA BENICO MWINUKA

P.O BOX 33 MAKETE- NJOMBE

538

TUMSHUKURU H.MHALILA

P.O BOX 5473 MOROGORO

539

ISAYA NGUA

P.O BOX 443 MPANDA KATAVI

540

TWAIB WAZIRI KAANGA

B22KJ RWAMKOMA (JKT) P.O BOX 36 MUSOMA-MARA

541

ISHENGOMA PAUL JOSEPHAT

P.O BOX 884 SHINYANGA

542

UTOU ALEX

P.O BOX 67373 DAR ES SALAAM

543

ISIHAKA GWOTA

P.O BOX 21554 DAR ES SALAAM

544

VENANCE DUANGES

P.OBOX 841 MONDULI ARUSHA

 

41

NA

NAME

ADDRESS

NA

NAME

ADDRESS

545

ISMAIL HUSSEIN

P.O BOX 505 DAR ES SALAAM

546

VENANCE W.HAULE

P.O BOX 95810 DAR ES SALAAM

547

ISSA MWALIMU

℅MWALIMU ALLY P.O BOX 40110 DAR ES SALAAM

548

VICTOR KISILA

℅PRISCA KISILA P.O BOX 3580 DAR ES SALAAM

549

JACKOB MAJANA

P.O BOX 35091 DAR ES SALAAM

550

VICTORIA M MAGHALI

P.O.BOX 11252 DAR ES SALAAM

551

JACOB C. NGAINAYO

P.O BOX 8100 MOSHI

552

VIOLET INYACE

P.O BOX 2624 DAR ES SALAAM

553

JACOB MWAIPOPO

℅N.K.MTAKI P.O BOX 705 DAR ES SALAAM

554

VIVIAN KESSY

P.OBOX 9190 C.O MERCY KESSY DAR ES SALAAM

555

JACQUILINE MAGILE

P.OBOX 14868 DAR ES SALAM

556

WENCER N. KIMARO

P.O BOX 907 MOSHI

557

JAMBO ABEL MASHIRI

P.O BOX DAR ES SALAAM

558

WILBARD P.KIMARIO

P.O BOX 161 HAI KILIMANJARO

559

JAMES CHAMBO

P.O BOX 69023 DAR ES SALAAM

560

WILLIAM NEBSON

P.OBOX 1333 MWANZA

561

JAMES G.HOKORORO

P.O BOX 76325 DAR ES SALAAM

562

WILLIAM NGININAI MOLLEL

P.O BOX 13881 ARUSHA

563

JAMES JOSEPH KISWAGA

P.O BOX 610 IRINGA

564

YOHANA JESSE

P.O BOX 53 SHINYANGA

565

JAMES KUNAMBI

P.O BOX 14124 ARUSHA

566

YORAM LASTO Y.

P.O BOX 101 KASULU

567

JAMES MPANGA

P.O BOX 963 DAR ES SALAAM

568

YUNUS KHALIFA

P.OBOX 99 KARATU

569

JAMES PIUS

℅EGIDIUS KAHAMBA P.O.BOX 12487 DAR ES SALAAM

570

YUSUPH KASSIM

P.OBOX 2202 TANGA

571

JAMINA J.NDUBE

P.O BOX 431 MBEYA

572

YUSUPH MPANGILE

P.O BOX 1315 DAR ES SALAAM

573

JAPHET MNYETA

P.BOX 758 MOROGORO

574

YUSUPH RAJABU

P.O BOX 666 TANGA

575

JAVIUS MUGIZI RWELAMILA

P.O.BOX 72319 DAR ES SALAAM

576

ZAINAB A. WAMBALI

P.O BOX 21735 DAR ES SALAAM

577

JEROME SEBASTIAN

P.O BOX 881 ARUSHA

578

ZAKARIA E.MOSHI

P.O BOX 31338 DAR ES SALAAM

579

JESCA MALUGU

P.O BOX 1055 MWANZA

580

ZIPORA L.NYANG'ANYI

P.O BOX 0 DODOMA

 

KADA: TUTOR II - FRENCH LANGUAGE

MWAJIRI: NATIONAL COLLEGE OF TOURISM

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 29/09/2014, SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA NATIONAL COLLEGE OF TOURISM, SHAABAN ROBERTSTREET, DAR ES SALAAM

NO

NAME

ADDRESS

NO

NAME

ADDRESS

 

1.

 

SULEIMAN ABUBAKARI

P.O. BOX 35738 DAR ES SALAAM

 

2.

 

LEONARD PAUL

P.O. BOX 64 BIHARAMULO, KAGERA

 

3.

 

YULITA BONIFACE MULANDOZI

P.O. BOX 63 MIKUMI, MOROGORO

 

4.

 

RONALD KESSY

P.O. BOX 1091 MOSHI, KILIMANJARO

 

5.

 

SIGFRED MBIGO

P.O. BOX 110 MOROGORO

 

6.

 

RAJAB ABDALLAH OMARY

P.O. BOX 42583 DAR ES SALAAM

 

KADA: SUPPLIES OFFICER GRADE II

MWAJIRI: NATIONAL COLLEGE OF TOURISM

TAREHE YA USAILI WA MCHUJO: 27/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA NATIONAL COLLEGE OF TOURISM, SHAABAN ROBERT STREET, DAR ES SALAAM

TAREHE YA USAILI WA MAHOJIANO: 29/09/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

MAHALI: OFISI ZA NATIONAL COLLEGE OF TOURISM, SHAABAN ROBERT STREET, DAR ES SALAAM NO

NAME

ADDRESS

NO

NAME

ADDRESS

 

1.

 

ABBAS HASSAN SHARIFF

P.O. BOX 2819 DAR ES SALAAM

 

2.

 

ABDALLAH ADAM SANGU

P.O. BOX 19884 DAR ES SALAAM

 

3.

 

ABDULRAHMAN KIPINDO

P.O. BOX 18043 DAR ES SALAAM

 

4.

 

ABUBAKARI MOHAMEDI MANGOCHI

P.O. BOX 13693 DAR ES SALAAM

 

5.

 

AGNES J.MASSAWE

P.O. BOX 100159 DAR ES SALAAM

 

6.

 

AHIDI A. KISRA

P.O. BOX 2070 DAR ES SALAAM

 

7.

 

ALBERTH G SILAA

P.O.BOX 10237 DAR ES SALAAM

 

8.

 

AMANI AYUB MATUMBO

P.O. BOX 60040 DAR ES SALAAM

 

9.

 

AMANI HENRY MWANGWA

P.O. BOX 350 MBEYA.

 

10.

 

AMINA RUSHANYA

P.O. BOX 80721 DAR ES SALAAM

 

11.

 

AMOS ELFAS

P.O. BOX 45304 DAR ES SALAAM

 

12.

 

ANNA RAPHAEL

P.O. BOX 70595 DAR ES SALAAM

 

13.

 

ANNE WILSON SWILA

P.O. BOX 10098 DAR ES SALAAM

 

14.

 

ANNETH SHEDRACK

P.O. BOX 8324 DAR ES SALAAM

 

15.

 

ANOLD RUTALEMWA MWIZANDURU.

P.O. BOX 96265 DAR ES SALAAM

 

16.

 

ATHUMAN TEGEZYA

P.O. BOX 80099 DAR ES SALAAM

 

17.

 

ATUGANILE GOLDEN

P.O. BOX 148 MBEYA.

 

18.

 

ATUPELE L. MWANGUPILI

P.O. BOX 668 ARUSHA

 

19.

 

AUGUSTINE SALVATORY SWAI

P.O. BOX 89 ROMBO MKUU KILIMANJARO.

 

20.

 

AVIT ANDREA QALQAL

P.O. BOX 247 BABATI - MANAYARA.

 

43

NO

NAME

ADDRESS

NO

NAME

ADDRESS

 

21.

 

AYOUB F.NG`ONDYA

P.O. BOX 62852 DAR ES SALAAM

 

22.

 

AYOUB LOTTY

P.O. BOX 11360 DAR ES SALAAM

 

23.

 

BARAKA BONIPHACE

P.O. BOX 77

KAHAMA SHINYANGA

 

24.

 

BARAKA NICK UDOBA

P.O. BOX 9492 DAR ES SALAAM

 

25.

 

BARNABAS H.MKANGIRA

P.O. BOX 95619 DAR ES SALAAM

 

26.

 

BEATICE P.MBAGA

P.O. BOX 3094 ARUSHA.

 

27.

 

BEATRICE ASSENGA

P.O. BOX 12603 DAR ES SALAAM

 

28.

 

BENINO FAUSTINE NGESA

P.O. BOX 62131 DAR ES SALAAM

 

29.

 

BERNAD MWAMPAGAMA

P.O. BOX 1556 MBEYA.

 

30.

 

BERNARD M.MASSAY

P.O. BOX 107 BABATI

 

31.

 

BERTHA NINSIMA

P.O. BOX 53017 DAR ES SALAAM

 

32.

 

BESHUU AYOUB

P.O. BOX 22009 DAR ES SALAAM

 

33.

 

BHOKE MICHAEL SAMWEL

P.O. BOX 9152 DAR ES SALAAM

 

34.

 

BIBIANA ARBOGAST MAUKY

P.O. BOX 33178 DAR ES SALAAM

 

35.

 

CALORINE DAFFA

P.O. BOX 4922 DAR ES SALAAM

 

36.

 

CARITAS I.KAPESULA

P.O. BOX 32243 DAR ES SALAAM

 

37.

 

CAROLYNE MTAITA

P.O. BOX 7490 DAR ES SALAAM

 

38.

 

CHARLES C.CHIKOMELE

P.O. BOX 355 MTWARA

 

39.

 

CHARLES CHAYEKA

P.O. BOX 230 KILOSA MOROGORO.

 

40.

 

CHARLES SANARE

P.O. BOX 1294 ARUSHA.

 

41.

 

CHATTA MOHAMED.

P.O. BOX 104610 DAR ES SALAAM

 

42.

 

CHRISTIAN EPMACK

P.O. BOX 14496 DAR ES SALAAM

 

43.

 

CHRISTINA PROTY MRAMBA

P.O. BOX 2369 DAR ES SALAAM

 

44.

 

CLEMENCE ALEXANDER MUSHI

P.O. BOX 7240 MOSHI, KILIMANJARO

 

45.

 

CLEMENCE DEUSDEDITH MBOGO

P.O. BOX 7483 MOSHI.

 

46.

 

CONWEL B.NGANI

P.O. BOX 139 BUKOBA

 

47.

 

COSMAS ZACHARIA

P.O. BOX 65231 DAR ES SALAAM

 

48.

 

DAMARECE KAZEMBE

P.O. BOX 31850 DAR ES SALAAM

 

49.

 

DAMAS MICHAEL BARAGWIHA

P.O. BOX 11790 DAR ES SALAAM

 

50.

 

DENIS R. TEMBA

P.O. BOX 6115 ARUSHA

 

51.

 

DEODATA B. LASWAI

P.O. BOX 25388 DAR ES SALAAM

 

52.

 

DEOGRATIAS HULUYE

P.O. BOX 44 KIGOMA.

 

53.

 

DEUS CHACHA

P.O. BOX 7025 DAR ES SALAAM

 

54.

 

DIGNA GODWIN NJAU

P.O. BOX 36 HIMO - MOSHI, KILIMANJARO

 

44

NO

NAME

ADDRESS

NO

NAME

ADDRESS

 

55.

 

DOMITILA K.KABAKUZI

P.O. BOX 2233 DAR ES SALAAM

 

56.

 

DOROTHY C.GONDA

P.O. BOX 21763 DAR ES SALAAM

 

57.

 

EDGAR MBUTA

P.O. BOX 1820 MBEYA

 

58.

 

EDNA SALEMA

P.O. BOX 3038 DODOMA

 

59.

 

EDWARD RAPHAEL

P.O. BOX 35588 DAR ES SALAAM

 

60.

 

EDWARD SAGANA

P.O. BOX 80348 DAR ES SALAAM

 

61.

 

ELIATOSHA

P.O. BOX 1386 ARUSHA.

 

62.

 

ELIZABETH MUHIZI

P.O. BOX 9153 DAR ES SALAAM

Page 1 of 18