Thursday, May 28, 2015

Top banner

Top2

LOGO

Top logo

Top Ads


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
TUME YA UTUMISHI WA MAHAKAMA

1.0 Tume ya Utumishi wa Mahakama ni chombo kilicho undwa kwa mujibu wa aya ya 112 (1) ya Katiba ya Jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1997. Aidha kwa mujibu wa sheria ya uendeshaji wa mahakama Na. 4/2011, Tume ya Utumishi wa mahakama mbali na kuwa na majukumu mengine, inalo jukumu la kuajiri watumishi wa kada mbalimbali wa Mahakama.

1.1 Hivyo tume ya utumishi wa mahakama inawatangazia watanzania wenye sifa zilizo ainishwa hapo chini kwa kila nafasi ya kazi na ambao wapo tayari kufanya kazi katika Ofisi za Mahakama ya Tanzania ambazo zipo katika mikoa na wilaya mbalimbali kuleta maombi yao ya kazi.

2.0 Afisa utumishi II (TGS D) - Nafasi 80.
2.1 Sifa:

Shahada ya kwanza ya sayansi ya jamii au sanaa kutoka katika Vyuo Vikuu vinavyo tambulika na serikali ambao wamejiimarisha (major) katika mojawapo ya fani zifuatazo:-

- Menejimenti ya rasilimali watu (Human resource management)
- Elimu ya jamii (Sociology)                                                           
- Utawala na Uongozi (Public Administration)                             
- Mipango ya watumishi (Manpower planning)                            
- Wawe na ujuzi wa kutumia kompyuta.                                        
2.2 Waombajin watapangiwa kazi Mahakama za wilaya isipokuwa za mkoa wa Dar es salaam. Waombaji wa nafasi hii waonyeshe wilaya tatu (3) zilizopo katika mojawapo ya mikoa ifuatayo: Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa, Mbeya, Rukwa, Katavi, Kigoma, Tabora, Simiyu, Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Singida, Dodoma, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga na Shinyanga ambazo wangependa kupangiwa ingawa pendekezo lao linaweza lisizingatiwe. Aidha, baadaye watabadilishwa kazi kuwa watendaji wa Mahakama.
2.3 Kazi za Afisa utumishi Daraja la II
(i) Kutunza kumbukumbu sahihi za watumishi wote.
(ii) Kutafsiri na kushughulikia miundo ya utumishi.
(iii) Kutafiti, kuchanganua, kupanga, na kukadiria idadi ya watumishi wanao hitaji mafunzo.
(iv) Kukusanya, kuchambua, na kupanga takwimu na kumbukumbu zote zinazohusu mipango ya watumishi.
(v) Kushughulikia masuala mbalimbali ya kila siku ya watumishi.
(vi) Kusimamia OPRAS


3.0 Afisa Tawala II - TGS D - Nafasi 80
3.1 Sifa
Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyo tambuliwa na serikali katika fani zifuatazo:-
Utawala, Elimu ya jamii, Sheria (Mwenye cheti cha Law school), Menejimenti ya Umma, Uchumi na wenye ujuzi wa kompyuta.
3.2 Waombaji watapangiwa kazi katika mahakama za Wilaya isipokuwa za mkoa wa Dar es Salaam. Waombaji wa nafasi hii waonyeshe wilaya tatu (3) zilizopo katika mojawapo ya mikoa ifuatayo:- Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa, Mbeya, Rukwa, Katavi, Kigoma, Tabora, Simiyu, Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Singida, Dodoma, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga na Shinyanga ambazo wangependa kupangiwa ingawa pendekezo lao linaweza lisizingatiwe. Aidha, baadaye watabadilishwa kazi kuwa Watendaji wa Mahakama.

1.3 Kazi za Maafisa Tawala
(i) Kuweka kumbukumbu za matukio muhimu.
(ii) Kusimamia utekelezaji wa Sheria, Sera, Kanuni na taratibu mbalimbali.
(iii) Kusimamia kazi za Utawala na Utendaji.

4.0 Mkaguzi wa Hesabu wa Ndani (Internal Auditor) Daraja la II TGS D - Nafasi 25
4.1 Sifa
(i) Wenye Intermediate Certificate inayo tolewa na NBAA.
(ii) Wenye shahada ya Biashara au Sanaa yenye mwelekeo wa uhasibu au Stashahada ya juu ya Uhasibu (UDA) kutoka Chuo au Taasisi yoyote inayo tambuliwa na Serikali.
(iii) Wenye Stashahada ya juu katika Uhasibu wa Serikali (Advanced diploma in Government Accounting) kutoka chuo cha uhasibu Dar es salaam (DSA)
4.2 Waombaji watapangiwa kazi Mahakama Kuu - Kanda au Ofisi ya Hakimu Mkazi Mfawidhi isipokuwa Dar es salaam. Waombaji wa nafasi hii waonyeshe Kanda/Mikoa mitatu (3) kati ya Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa, Mbeya, Rukwa, Katavi, Kigoma, Tabora, Simiyu, Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Singida, Dodoma, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga na Shinyanga ambayo wangependa kupangiwa ingawa pendekezo lao laweza lisizingatiwe.
4.3 Kazi za Mkaguzi wa Hesabu za Ndani Daraja la II
(i) Kufanya ukaguzi wa Hesabu.
(ii) Kusahihisha na kuidhinisha ripoti ya Ukaguzi.
(iii) Kusahihisha na kuidhinisha hoja za ukaguzi wa ndani ( Internal Audit queries)

5.0 Mchambuzi wa Mifumo ya Kompyuta Daraja la II - TGS D - Nafasi 15.
5.1 Sifa
Shahada/Stashahada ya Juu katika masomo ya Sayansi ya Kompyuta kutoka kwenye Taasisi/Chuo kinacho tambuliwa na Serikali.
5.2 Waombaji watapangiwa kazi Mahakama Kuu - Kanda isipokuwa Dar es salaam. Waombaji wa nafasi hii waonyeshe kanda tatu (3) kati ya zifuatazo: Arusha, Bukoba, Dodoma, Iringa, Mbeya, Moshi, Mwanza, Mtwara, Songea, Sumbawanga, Tabora na Tanga ambazo wangependa kupangiwa ingawa pendekezo lao linaweza lisizingatiwe.
5.3 Kazi za Mchambuzi wa Mifumo ya Kompyuta Daraja II
(i) Kuweka kumbukumbu za taratibu za kisasa na mbinu za kufanyia kazi.
(ii) Kutekeleza chati za mtiririko wa mifumo ya nyendo za taarifa na udhibiti unaohusu Kompyuta.
(iii) Kutoa msaada wa kiufundi kwa Wizara/Idara/Vituo mbalimbali vya kazi.

6.0 Mwisho wa kupokea barua za maombi ni Tarehe 16/02/2015 saa 9:30 Alasiri.

7.0 Barua za maombi ziandikwe kwa mkono wa mwombaji na kuambatanisha:-
- Vivuli vya vyeti vyote vya elimu na mafunzo.
- Ufupisho wa taarifa za mwombaji (CV)
- Kivuli cha cheti cha kuzaliwa.
- Picha mbili (Passport size) zilizopigwa hivi karibuni.
Waombaji walio katika utumishi wa Umma wanapaswa kupitisha maombi yao kwa waajiri wao na walio wahi kuacha kazi katika utumishi wa Umma waeleze bayana kuwa waliacha kazi katika utumishi wa Umma.

Maombi yote yatumwe kwa njia ya Posta kwa Katibu, Tume ya Utumishi wa Mahakama ya Tanzania, S.L.P 8391, DAR ES SALAAM.

Katibu,
Tume ya Utumishi wa Mahakama,
S.L.P 8391,
DAR ES SALAAM,
TANZANIA.

PROCUREMENT AND SUPPLIES OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Materials Management/Procurement and Supplies with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

COMPUTER SYSTEMS ANALYST GRADE II
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Information Technology or Computer Science with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

LOANS OFFICER (RECOVERY) GRADE II - 3 POSITIONS
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced
Diploma in Banking and Finance,
Accounting and Finance,Laws (LL.B),Economics or Business Administration with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

ACCOUNTANT GRADE II - 2 POSTS
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Accountancy from a recognized institution with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details:The Guardian Feb06,2015 
Deadline: February  20,  2015

MECHANICAL  FITTERS - 2 POSTS
Qualifications: FTC/Trade Test Grade I in Mechanical discipline
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News Febr 06,2015
Deadline: February  14,  2015

CRANE OPERATOR
Qualifications: Trade Test qualification in rigging or ropes man from a recognized institution
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News Febr 06,2015
Deadline: February  14,  2015

SENIOR RESEARCH AND SURVEY OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Economic Planning,Economics or Statistics with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

SENIOR PROCUREMENT AND
SUPPLIES OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Procurement and Supplies with at least a Lower Second Class
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

RESEARCH & SURVEY MANAGER
Qualifications: Holder of Bachelor degree or Advanced Diploma in Economic Planning,Economics or Statistics,holder of Master’s degree in Economic Planning,Economics or Statistics
Apply: The Education Director,
Higher Education Students’ Loans Board
Box  76068 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  20,  2015

PROCESS PLANT ELECTRICIAN
Qualifications: Trade Test qualification in electrical studies from recognized institutions
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News Febr 06,2015
Deadline: February  14,  2015

PROCESS PLANT MAINTENANCE DATA CLERK 
Qualifications: Advanced Certificate or Secondary Education Examination
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News Febr 06,2015
Deadline: February  14,  2015

CONDITIONS MONITORING
TECHNICIAN
Qualifications: Higher Diploma or equivalent Engineering Mechanical or Instrumentation from an accredited higher learning institution
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
February  06,2015
Deadline: February  14,  2015

SENIOR ACCOUNTANT
Qualifications: Holder of Bachelor degree in Commerce/Accountancy with CPA(T),CA,ACCA or its equivalent qualification recognized by NBAA and working experience of not less than seven years in Accounting field
Apply: Rector, Institute of Social Work
Box  3375 , Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: February  14,  2015

PAINTER - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of Trade Test grade I or CIBET level III Certificate from VETA or any other recognized Vocational training institution
Apply: Human Resources Executive Officer,TPC Limited
Box  93 , Moshi
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: February  20,  2015

TRAVEL AND ACCOMMODATION OFFICER 
Qualifications: Diploma in hospitality,IT information Technology,Public Relations or equivalent qualification
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
February 05,2015
Deadline: February  14,  2015

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ENGINEER
Qualifications: Degree in Mining Engineering or equivalent,five years experience in the mining industry with 3 years as a FLL
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
February 05,2015
Deadline: February  14,  2015

MINE GEOLOGIST
Qualifications: Bachelor of Science in Geology,Good Computer Determine software,ms office software Acquire Database software
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
February 05,2015
Deadline: February  14,  2015

PROJECT LEADS
Qualifications: Minimum of a university degree in Health Science,Social Science or International Development Management, Master’s degree preferable
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian
January 15, 2015 
Deadline: February  13,  2015

SECURITY  GUARD II  -  2  POSTS
Qualifications: Certificate of Secondary Education with passes in Kiswahili and English,Militia Training/National Service/Basic Police Training certificate as a Security Guard
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

DRIVER  II  -  4  POSITIONS
Qualifications: Certificate of Secondary Education with passes in Kiswahili and English,a valid class “C” driving licence of not less than three years without causing any accident
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

PERSONAL  SECRETARY II
Qualifications: Form IV Certificate and Certificate of Secretarial services from Public Service College with a pass of 80 w.p.m shorthand in either Kiswahili or English
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

COMPUTER SYSTEM ADMINISTRATOR II
Qualifications: Bachelor’s degree
 in Computer Science,
Information Technology,
Electronics from a recognized university/institution
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

CROP DEVELOPMENT AND REGULATORY SERVICES OFFICER II - 19 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree in Agriculture General or its equivalent from a recognized university/institution
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

PRINCIPAL ACCOUNTANT  I
Qualifications: Master’s degree in Accounting/Finance or Commerce from a recognized university/institution with CPA (T) ACCA
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi Febr 05,2015
Deadline: March  02,  2015

EXTERNAL RELATIONS OFFICER
Qualifications: Degree in Mass Communication/or related field
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015 
Deadline: February  13,  2015

NURSE OFFICER AND NURSE
MID-WIFE
Qualifications: A Nursing Certificate, must be registered with the relevant board and have a current  licence in nursing
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015 
Deadline: February  13,  2015

ASSISTANT MEDICAL OFFICER
Qualifications: Diploma in Clinical Medicine,registered with Medical Council of Tanganyika
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015 
Deadline: February  13,  2015

HUMAN RESOURCES LEADS
Qualifications: University degree
/Diploma in Public Administration/Human Resources Manager
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian
January 15, 2015 
Deadline: February  13,  2015

SENIOR MANAGER -TRANSACTION ADVISORY SERVICES
Qualifications: Experience and drive required to operate as a senior manager
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
February 15, 2015 
Deadline: February  23,  2015

PLANT  METALLURGIST 
Qualifications: Degree in Mineral Processing Engineering,Metallurgical Engineering or Chemical Engineering
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
February 05,2015
Deadline: February  14,  2015

OFFICE  ASSISTANT  II
Qualifications: Holder of Certificate in Secondary Education
Apply: Director General
Tanzania Tobaco Board
Box 227, Dar es Salaam
Details: Mwananchi
February 05,2015
Deadline: March  02,  2015

ASSISTANT CREDIT OFFICER 
Qualifications: National Form VI Certificate with Ordinary Diploma,Business Administration,Banking ,Accountancy,Economics,Community Development or insurance
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

CREDIT OFFICER 
Qualifications: Holder of first degree in Finance,Managem-ent,Commerce,Economics or Accountancy,Community Development or Agribusiness
Economics or other related Social Science fields
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

SENIOR RISK AND COMPLIANCE OFFICER 
Qualifications: Holder of first
degree plus Master’s degree
 in either Business Administration,Banking and Finance, Economics,Risk Management Regulatory/Compliance or other similar accreditation
Economics or other related Social Science fields
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

SENIOR PROCUREMENT OFFICER 
Qualifications: Holder of Postgraduate degree in Materials Management and Professional qualification recognized by NBMM and registered with the NBMM as Certified Procurement and Supplies Officer
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

SENIOR HUMAN RESOURCES
OFFICER 
Qualifications: Holder of this
 position must have a degree
 in Public Administration,
Human Resources Management,
Sociology and Law,plus a Master’s degree in Human Resources
 Management,Public Administration or Business Administration,Majoring in
Human Resources Management
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi
February 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

SENIOR RESEARCH AND BUSINESS PROMOTIONS OFFICER 
Qualifications: Holder of first degree in Business Management ,Marketing advertising or any equivalent qualification
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

SENIOR MANAGER OPERATIONS 
Qualifications: Holder of first degree plus Master’s degree in either Business Administration,Finance
Economics or other related Social Science fields
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi Feb 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

WEIGHBRIDGE OPERATOR - 2 POSITIONS 
Qualifications: Holder of full Technician Certificate (FTC) or an Ordinary Diploma in Civil,Mechanical, Electrical Engineering : higher qualification will have additional advantage
Apply: Regional Manager,
Tanzania National Roads Agency
Box  1022 ,Dar es Salaam
Details: Daily News Febr 06, 2015 
Deadline: March 25,  2015

SHIFT IN -CHARGE 
Qualifications: Holder of first degree in any Engineering field,higher qualifications will be an added advantage
Apply: Regional Manager,
Tanzania National Roads Agency
Box  1022 ,Dar es Salaam
Details: Daily News Febr 06, 2015 
Deadline: March 25,  2015

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER (TELLER)
Qualifications: Holder of National Form VI Certificate with Ordinary Diploma in Banking, Accountancy or Business Administration or Insurance 
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi
February 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER (CUSTOMER CARE)
Qualifications: Holder of National Form VI Certificate with Ordinary Diploma in Customer care ,Business Administration
Apply: The Chief Executive
Officer UTT Microfinance Plc
Box  5474 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi
February 06, 2015 
Deadline: March 23,  2015

PARTNERSHIP AUDITOR
Qualifications: At least university degree in Business Administration,Commerce,
Finance and Accounting,
Minmum of five years experience in Accounting or Auditor
Apply: Country Director,
Compassion International
Tanzania (CIT)
Box  3064 , Arusha
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  25,  2015

SPONSOR AND DONOR SERVICES ASSOCIATE 
Qualifications: At least university degree in Community Development, Social Science,Public Administration and Mass Communication
Apply: Country Director,
Compassion International
Tanzania (CIT)
Box  3064 , Arusha
Details: The Guardian
February 06, 2015 
Deadline: February  25,  2015

PRINCIPAL HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATIVE OFFICER II
Qualifications: Bachelor’s degree either in Human Resources Management or Business Administration with Master’s in Business Administration or Master’s in Public Administration plus 9 years relevant experience
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 16 ,2015
Deadline: January  30,  2015

PRINCIPAL SYSTEM ADMINISTRATOR
Qualifications: Master’s degree in Computer Science and knowledge in Net/MVC programming
Environment, SQL Server 2010 Database administration and management, C+Programming and working with heterogeneous systems plus 9 years relevant experience
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: January  30,  2015

RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT - 10 POSITIONS
Qualifications: Holder of National Form IV/VI with Diploma certificate in records management or equivalent qualification. Possession of computer knowledge is an added advantage
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: January  30,  2015

BUSINESS SUPPORT MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree either in Business Administration, Commerce or Human
Resources Management with Master’s in Business Administration or Master’s in Public Administration and working experience of at least 10 years in a relevant
field in a reputable institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: January  30,  2015

INDUSTRIAL LICENSING MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree in Economics or equivalent with Master’s in Business Administration and working experience of at least 10 years in a relevant field,and must be computer literate
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
January  15 , 2015
Deadline: January  30,  2015

SENIOR INFORMATION OFFICER II / ICT OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree either in Computer Science, Information Technology or
Computer Engineering, specialized in programming or related discipline from a recognized institution with nine (9) years working experience in a relevant field
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: January  30,  2015

SENIOR RECORDS MANAGEMENT OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree in Records Management or Advanced Diploma in a related field.
At least six years’ experience progressively responsible in Records management
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: January 30,  2015

PROJECT SUPERINTENDANT
Qualifications: Bachelor of Science degree or Advanced Diploma or equivalent in either Mechanical or Electrical
Engineering
Apply: Human Resources Manager  kilombero Sugar Company
Limited
Box 50 , Dar es Salaam
Details:  Mwananchi
January 30  ,2015
Deadline: February 13,  2015
PROCUREMENT AND SUPPLY
OFFICER - 6 POSITIONS
Qualifications: First degree in Law, Computer literacy
Apply: The Director  of Human Resources Development and Administration, Tanzania
Posta Authority,
Box  9184 , Dar es Salaam
Details: Daily News
30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

LEGAL SERVICE OFFICER - 6 POSITIONS
Qualifications: First degree in Law, Computer literacy
Apply: The Director  of Human Resources Development and Administration, Tanzania
Posta Authority,
Box  9184 , Dar es Salaam
Details: Daily News
30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

SENIOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER I
Qualifications: Bachelor’s degree either in Human Resources Management, Public Administration or equivalent qualifications from a recognized Institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

PROJECT SUPPORT OFFICER
Qualifications: A Bachelor’s degree or Advanced Diploma in a related field
Apply: Managing Director,
 Azania Bank Limited
Box  32089 , Dar es Salaam
Details: Daily News
January  30  ,2015
Deadline: February  08,  2015

DRIVER 
Qualifications: Holder of Secondary Education,holder of Class C driving licence
Apply: Regional Manager,
Tanzania National Roads Agency
Box  1022 ,Dar es Salaam
Details: Daily News
February 06, 2015 
Deadline: March 25,  2015

INTERNAL  AUDITOR
Qualifications: Bachelor’s degree or equivalent Professional qualification in Accounting or Finance from a reputable institution,at least two years working experience in a similar positions or function
Apply: The Executive Secretary Central Corridor (TTFA)
Box  2372 ,Dar es Salaam
Details: Daily News
February 06, 2015 
Deadline: March  06,  2015

Thursday, 05 February 2015 18:53

WAFUATAO WAMEFANIKIWA KUENDELEA NA USAILI

Written by

Wasailiwa waliochaguliwa kuendelea na usaili wa ana kwa ana wanatakiwa kufika na vyeti vyao halisi (Orginal Certificates) mahali na tarehe kama ilivyooneshwa kwenye tangazo.

EXAMINATION RESULTS: COMMITTEE CLERK- MDAs AND LGAs
                
Na. EXAMINATION NUMBER  SCORE  REMARKS
1    CLERK-MDA-PSRS-1004    69    SELECTED
2    CLERK-MDA-PSRS-1058    63    SELECTED
3    CLERK-MDA-PSRS-1041    60    SELECTED

4    CLERK-MDA-PSRS-1069    60    SELECTED
5    CLERK-MDA-PSRS-1070    59    SELECTED
6    CLERK-MDA-PSRS-1130    59    SELECTED
7    CLERK-MDA-PSRS-1134    59    SELECTED
8    CLERK-MDA-PSRS-1001    58    SELECTED
9    CLERK-MDA-PSRS-1083    58    SELECTED
10    CLERK-MDA-PSRS-1027    57    SELECTED
11    CLERK-MDA-PSRS-1096    57    SELECTED
12    CLERK-MDA-PSRS-1114    57    SELECTED
13    CLERK-MDA-PSRS-1011    56    SELECTED
14    CLERK-MDA-PSRS-1144    56    SELECTED
15    CLERK-MDA-PSRS-1038    55    SELECTED
16    CLERK-MDA-PSRS-1034    54    SELECTED
17    CLERK-MDA-PSRS-1103    54    SELECTED
18    CLERK-MDA-PSRS-1119    54    SELECTED
19    CLERK-MDA-PSRS-1139    54    SELECTED
20    CLERK-MDA-PSRS-1140    54    SELECTED
21    CLERK-MDA-PSRS-1157    54    SELECTED
22    CLERK-MDA-PSRS-1067    52    SELECTED
23    CLERK-MDA-PSRS-1023    51    SELECTED
24    CLERK-MDA-PSRS-1040    51    SELECTED
25    CLERK-MDA-PSRS-1053    50    SELECTED
26    CLERK-MDA-PSRS-1073    50    SELECTED
27    CLERK-MDA-PSRS-1080    50    SELECTED
28    CLERK-MDA-PSRS-1082    50    SELECTED
29    CLERK-MDA-PSRS-1105    50    SELECTED
30    CLERK-MDA-PSRS-1115    50    SELECTED
31    CLERK-MDA-PSRS-1015    48    NOT SELECTED
32    CLERK-MDA-PSRS-1061    48    NOT SELECTED
33    CLERK-MDA-PSRS-1074    47    NOT SELECTED
34    CLERK-MDA-PSRS-1090    46    NOT SELECTED
35    CLERK-MDA-PSRS-1109    46    NOT SELECTED
36    CLERK-MDA-PSRS-1000    45    NOT SELECTED
37    CLERK-MDA-PSRS-1025    45    NOT SELECTED
38    CLERK-MDA-PSRS-1028    45    NOT SELECTED
39    CLERK-MDA-PSRS-1036    45    NOT SELECTED
40    CLERK-MDA-PSRS-1100    45    NOT SELECTED
41    CLERK-MDA-PSRS-1016    44    NOT SELECTED
42    CLERK-MDA-PSRS-1042    44    NOT SELECTED
43    CLERK-MDA-PSRS-1068    44    NOT SELECTED
44    CLERK-MDA-PSRS-1133    44    NOT SELECTED
45    CLERK-MDA-PSRS-1029    43    NOT SELECTED
46    CLERK-MDA-PSRS-1113    43    NOT SELECTED
47    CLERK-MDA-PSRS-1143    43    NOT SELECTED
48    CLERK-MDA-PSRS-1019    42    NOT SELECTED
49    CLERK-MDA-PSRS-1044    42    NOT SELECTED
50    CLERK-MDA-PSRS-1048    42    NOT SELECTED
51    CLERK-MDA-PSRS-1052    42    NOT SELECTED
52    CLERK-MDA-PSRS-1060    41    NOT SELECTED
53    CLERK-MDA-PSRS-1062    41    NOT SELECTED
54    CLERK-MDA-PSRS-1071    41    NOT SELECTED
55    CLERK-MDA-PSRS-1008    40    NOT SELECTED
56    CLERK-MDA-PSRS-1030    40    NOT SELECTED
57    CLERK-MDA-PSRS-1043    40    NOT SELECTED
58    CLERK-MDA-PSRS-1075    40    NOT SELECTED
59    CLERK-MDA-PSRS-1079    40    NOT SELECTED
60    CLERK-MDA-PSRS-1097    40    NOT SELECTED
61    CLERK-MDA-PSRS-1108    40    NOT SELECTED
62    CLERK-MDA-PSRS-1148    40    NOT SELECTED
63    CLERK-MDA-PSRS-1035    39    NOT SELECTED
64    CLERK-MDA-PSRS-1046    39    NOT SELECTED
65    CLERK-MDA-PSRS-1078    39    NOT SELECTED
66    CLERK-MDA-PSRS-1125    39    NOT SELECTED
67    CLERK-MDA-PSRS-1135    39    NOT SELECTED
68    CLERK-MDA-PSRS-1145    39    NOT SELECTED
69    CLERK-MDA-PSRS-1022    38    NOT SELECTED
70    CLERK-MDA-PSRS-1056    38    NOT SELECTED
71    CLERK-MDA-PSRS-1126    38    NOT SELECTED
72    CLERK-MDA-PSRS-1033    34    NOT SELECTED
73    CLERK-MDA-PSRS-1087    34    NOT SELECTED
74    CLERK-MDA-PSRS-1110    34    NOT SELECTED
75    CLERK-MDA-PSRS-1149    34    NOT SELECTED
76    CLERK-MDA-PSRS-1049    32    NOT SELECTED
77    CLERK-MDA-PSRS-1129    31    NOT SELECTED
78    CLERK-MDA-PSRS-1057    30    NOT SELECTED
79    CLERK-MDA-PSRS-1107    30    NOT SELECTED
80    CLERK-MDA-PSRS-1063    32    NOT SELECTED


EXAMINATION RESULTS: CHEMIST II - FOOD SCIENCE, BIOCHEMICAL ENGINEERING AND BIOCHEMISTRY
       
Na. EXAMINATION NUMBER  SCORE  REMARKS
1    BIOT-GCLA-PSRS - 026    60    SELECTED
2    BIOT-GCLA-PSRS - 010    59    SELECTED
3    BIOT-GCLA-PSRS - 040    59    SELECTED
4    BIOT-GCLA-PSRS - 016    57    SELECTED
5    BIOT-GCLA-PSRS - 012    55    SELECTED
6    BIOT-GCLA-PSRS - 021    53    SELECTED
7    BIOT-GCLA-PSRS - 032    50    SELECTED
8    BIOT-GCLA-PSRS - 036    50    SELECTED
9    BIOT-GCLA-PSRS - 000    47    NOT SELECTED
10    BIOT-GCLA-PSRS - 011    47    NOT SELECTED
11    BIOT-GCLA-PSRS - 002    46    NOT SELECTED
12    BIOT-GCLA-PSRS - 019    46    NOT SELECTED
13    BIOT-GCLA-PSRS - 034    46    NOT SELECTED
14    BIOT-GCLA-PSRS - 029    44    NOT SELECTED
15    BIOT-GCLA-PSRS - 008    43    NOT SELECTED
16    BIOT-GCLA-PSRS - 018    41    NOT SELECTED
17    BIOT-GCLA-PSRS - 004    40    NOT SELECTED
18    BIOT-GCLA-PSRS - 030    40    NOT SELECTED
19    BIOT-GCLA-PSRS - 041    40    NOT SELECTED
20    BIOT-GCLA-PSRS - 028    39    NOT SELECTED
21    BIOT-GCLA-PSRS - 043    39    NOT SELECTED
22    BIOT-GCLA-PSRS - 038    38    NOT SELECTED
23    BIOT-GCLA-PSRS - 005    37    NOT SELECTED
24    BIOT-GCLA-PSRS - 017    36    NOT SELECTED
25    BIOT-GCLA-PSRS - 027    36    NOT SELECTED
26    BIOT-GCLA-PSRS - 042    36    NOT SELECTED
27    BIOT-GCLA-PSRS - 007    33    NOT SELECTED
28    BIOT-GCLA-PSRS - 025    31    NOT SELECTED
29    BIOT-GCLA-PSRS - 023    27    NOT SELECTED
30    BIOT-GCLA-PSRS - 006    26    NOT SELECTED
31    BIOT-GCLA-PSRS - 001    24    NOT SELECTED
32    BIOT-GCLA-PSRS - 033    21    NOT SELECTED
33    BIOT-GCLA-PSRS - 014    20    NOT SELECTED


EXAMINATION RESULTS: CHEMIST II - CHEMISTRY
        
Na.  EXAMINATION NUMBER  SCORE REMARKS
1    CHEM-GCLA-PSRS-1036    65     SELECTED
2    CHEM-GCLA-PSRS-1010    63     SELECTED
3    CHEM-GCLA-PSRS-1021    62     SELECTED
4    CHEM-GCLA-PSRS-1063    60     SELECTED
5    CHEM-GCLA-PSRS-1016    58     SELECTED
6    CHEM-GCLA-PSRS-1035    58     SELECTED
7    CHEM-GCLA-PSRS-1070    58     SELECTED
8    CHEM-GCLA-PSRS-1032    57     SELECTED
9    CHEM-GCLA-PSRS-1034    55     SELECTED
10    CHEM-GCLA-PSRS-1049    55    SELECTED
11    CHEM-GCLA-PSRS-1042    54    SELECTED
12    CHEM-GCLA-PSRS-1046    54    SELECTED
13    CHEM-GCLA-PSRS-1008    53    SELECTED
14    CHEM-GCLA-PSRS-1017    51    SELECTED
15    CHEM-GCLA-PSRS-1000    50    SELECTED
16    CHEM-GCLA-PSRS-1050    50    SELECTED
17    CHEM-GCLA-PSRS-1040    43    NOT SELECTED
18    CHEM-GCLA-PSRS-1011    42    NOT SELECTED
19    CHEM-GCLA-PSRS-1064    42    NOT SELECTED
20    CHEM-GCLA-PSRS-1062    40    NOT SELECTED
21    CHEM-GCLA-PSRS-1001    38    NOT SELECTED
22    CHEM-GCLA-PSRS-1019    38    NOT SELECTED
23    CHEM-GCLA-PSRS-1025    36    NOT SELECTED
24    CHEM-GCLA-PSRS-1048    36    NOT SELECTED
25    CHEM-GCLA-PSRS-1022    35    NOT SELECTED
26    CHEM-GCLA-PSRS-1028    35    NOT SELECTED
27    CHEM-GCLA-PSRS-1047    35    NOT SELECTED
28    CHEM-GCLA-PSRS-1065    35    NOT SELECTED
29    CHEM-GCLA-PSRS-1004    33    NOT SELECTED
30    CHEM-GCLA-PSRS-1013    33    NOT SELECTED
31    CHEM-GCLA-PSRS-1055    33    NOT SELECTED
32    CHEM-GCLA-PSRS-1059    33    NOT SELECTED
33    CHEM-GCLA-PSRS-1006    32    NOT SELECTED
34    CHEM-GCLA-PSRS-1051    30    NOT SELECTED
35    CHEM-GCLA-PSRS-1027    29    NOT SELECTED
36    CHEM-GCLA-PSRS-1014    27    NOT SELECTED
37    CHEM-GCLA-PSRS-1044    27    NOT SELECTED
38    CHEM-GCLA-PSRS-1015    26    NOT SELECTED
39    CHEM-GCLA-PSRS-1023    26    NOT SELECTED
40    CHEM-GCLA-PSRS-1057    26    NOT SELECTED
41    CHEM-GCLA-PSRS-1061    25    NOT SELECTED
42    CHEM-GCLA-PSRS-1018    24    NOT SELECTED
43    CHEM-GCLA-PSRS-1024    22    NOT SELECTED
44    CHEM-GCLA-PSRS-1031    19    NOT SELECTED
45    CHEM-GCLA-PSRS-1066    19    NOT SELECTED
46    CHEM-GCLA-PSRS-1068    19    NOT SELECTED


EXAMINATION RESULTS: CHEMIST - BIOTECHNOLOGY AND LABORATORY SCIENCES
            
Na. EXAMINATION NUMBER    SCORE    REMARKS
1    BIOTEC-GCLA-PSRS-1020    57    SELECTED
2    BIOTEC-GCLA-PSRS-1035    57    SELECTED
3    BIOTEC-GCLA-PSRS-1048    56    SELECTED
4    BIOTEC-GCLA-PSRS-1009    55    SELECTED
5    BIOTEC-GCLA-PSRS-1029    52    SELECTED
6    BIOTEC-GCLA-PSRS-1052    50    SELECTED
7    BIOTEC-GCLA-PSRS-1015    48    NOT SELECTED
8    BIOTEC-GCLA-PSRS-1003    46    NOT SELECTED
9    BIOTEC-GCLA-PSRS-1012    46    NOT SELECTED
10    BIOTEC-GCLA-PSRS-1047    46    NOT SELECTED
11    BIOTEC-GCLA-PSRS-1018    43    NOT SELECTED
12    BIOTEC-GCLA-PSRS-1053    42    NOT SELECTED
13    BIOTEC-GCLA-PSRS-1006    40    NOT SELECTED
14    BIOTEC-GCLA-PSRS-1021    40    NOT SELECTED
15    BIOTEC-GCLA-PSRS-1028    40    NOT SELECTED
16    BIOTEC-GCLA-PSRS-1045    38    NOT SELECTED
17    BIOTEC-GCLA-PSRS-1034    37    NOT SELECTED
18    BIOTEC-GCLA-PSRS-1049    37    NOT SELECTED
19    BIOTEC-GCLA-PSRS-1033    36    NOT SELECTED
20    BIOTEC-GCLA-PSRS-1031    35    NOT SELECTED
21    BIOTEC-GCLA-PSRS-1032    35    NOT SELECTED
22    BIOTEC-GCLA-PSRS-1022    34    NOT SELECTED
23    BIOTEC-GCLA-PSRS-1051    34    NOT SELECTED
24    BIOTEC-GCLA-PSRS-1051    34    NOT SELECTED
25    BIOTEC-GCLA-PSRS-1040    32    NOT SELECTED
26    BIOTEC-GCLA-PSRS-1041    31    NOT SELECTED
27    BIOTEC-GCLA-PSRS-1055    31    NOT SELECTED
28    BIOTEC-GCLA-PSRS-1000    30    NOT SELECTED
29    BIOTEC-GCLA-PSRS-1001    30    NOT SELECTED
30    BIOTEC-GCLA-PSRS-1008    30    NOT SELECTED
31    BIOTEC-GCLA-PSRS-1043    30    NOT SELECTED
32    BIOTEC-GCLA-PSRS-1002    26    NOT SELECTED
33    BIOTEC-GCLA-PSRS-1005    23    NOT SELECTED
34    BIOTEC-GCLA-PSRS-1037    23    NOT SELECTED
35    BIOTEC-GCLA-PSRS-1039    23    NOT SELECTED
36    BIOTEC-GCLA-PSRS-1011    20    NOT SELECTED
37    BIOTEC-GCLA-PSRS-1013    18    NOT SELECTED


EXAMINATION RESULTS: CHEMIST II (CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY)
            
Na. EXAMINATION NUMBER    SCORE  REMARKS
1    MICROB-GCLA-PSRS-1001    56    SELECTED
2    MICROB-GCLA-PSRS-1000    55    SELECTED
3    MICROB-GCLA-PSRS-1010    52    SELECTED
4    MICROB-GCLA-PSRS-1003    51    SELECTED
5    MICROB-GCLA-PSRS-1006    51    SELECTED
6    MICROB-GCLA-PSRS-1009    51    SELECTED
7    MICROB-GCLA-PSRS-1007    50    SELECTED
8    MICROB-GCLA-PSRS-1013    50    SELECTED
9    MICROB-GCLA-PSRS-1011    43    NOT SELECTED
10    MICROB-GCLA-PSRS-1018    43    NOT SELECTED
11    MICROB-GCLA-PSRS-1016    40    NOT SELECTED
12    MICROB-GCLA-PSRS-1004    37    NOT SELECTED
13    MICROB-GCLA-PSRS-1005    37    NOT SELECTED


EXAMINATION RESULTS:CHEMIST-MOLECULAR BIOLOGY
            
Na. EXAMINATION NUMBER SCORE  REMARKS
1    BIOS-GCLA-PSRS-1008    57    SELECTED
2    BIOS-GCLA-PSRS-1028    55    SELECTED
3    BIOS-GCLA-PSRS-1030    54    SELECTED
4    BIOS-GCLA-PSRS-1000    53    SELECTED
5    BIOS-GCLA-PSRS-1005    53    SELECTED
6    BIOS-GCLA-PSRS-1022    53    SELECTED
7    BIOS-GCLA-PSRS-1007    50    SELECTED
8    BIOS-GCLA-PSRS-1019    50    SELECTED
9    BIOS-GCLA-PSRS-1035    50    SELECTED
10    BIOS-GCLA-PSRS-1015    46    NOT SELECTED
11    BIOS-GCLA-PSRS-1024    46    NOT SELECTED
12    BIOS-GCLA-PSRS-1034    46    NOT SELECTED
13    BIOS-GCLA-PSRS-1027    45    NOT SELECTED
14    BIOS-GCLA-PSRS-1002    43    NOT SELECTED
15    BIOS-GCLA-PSRS-1004    42    NOT SELECTED
16    BIOS-GCLA-PSRS-1011    40    NOT SELECTED
17    BIOS-GCLA-PSRS-1038    40    NOT SELECTED
18    BIOS-GCLA-PSRS-1020    39    NOT SELECTED
19    BIOS-GCLA-PSRS-1017    36    NOT SELECTED
20    BIOS-GCLA-PSRS-1001    35    NOT SELECTED
21    BIOS-GCLA-PSRS-1003    35    NOT SELECTED
22    BIOS-GCLA-PSRS-1006    34    NOT SELECTED
23    BIOS-GCLA-PSRS-1009    34    NOT SELECTED
24    BIOS-GCLA-PSRS-1032    34    NOT SELECTED
25    BIOS-GCLA-PSRS-1039    33    NOT SELECTED
26    BIOS-GCLA-PSRS-1010    32    NOT SELECTED
27    BIOS-GCLA-PSRS-1041    32    NOT SELECTED
28    BIOS-GCLA-PSRS-1014    31    NOT SELECTED
29    BIOS-GCLA-PSRS-1016    31    NOT SELECTED
30    BIOS-GCLA-PSRS-1033    31    NOT SELECTED
31    BIOS-GCLA-PSRS-1037    31    NOT SELECTED
32    BIOS-GCLA-PSRS-1021    30    NOT SELECTED
33    BIOS-GCLA-PSRS-1031    29    NOT SELECTED
34    BIOS-GCLA-PSRS-1013    28    NOT SELECTED
35    BIOS-GCLA-PSRS-1012    27    NOT SELECTED
36    BIOS-GCLA-PSRS-1025    27    NOT SELECTED
37    BIOS-GCLA-PSRS-1018    24    NOT SELECTED
38    BIOS-GCLA-PSRS-1029    22    NOT SELECTED

PRINCIPAL INFORMATION
TECHNOLOGY OFFICER
Qualifications: Master’s degree either in Computer Science or
Information Technology, Information Systems /Computer
Engineering or equivalent qualifications from a recognized institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

PRINCIPAL INTERNAL AUDITOR
Qualifications: Master’s degree either in Financial Management, Economics or Planning, Accounting or Management Accounting and CPA (T) or ACCA, CA, ICMA or equivalent from a recognized learning institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

MARKET RESEARCH OFFICER II – 2 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree either in Economics, Statistics, Marketing or Mathematics (with a bias in quantitative methods) from a recognized learning institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

INTERNAL  AUDITOR
Qualifications: Must have a
Minimum of three years experience in Internal Auditing or Undergraduate studies in Accounting ,Auditing Business Management and Finance
Apply: Human Resources Manager  kilombero Sugar Company
Limited
Box 50 , Dar es Salaam
Details:  Mwananchi 30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

CORPORATION SECRETARY
Qualifications: Master’s degree in Law (LLM)
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

MECHANICAL TECHNICIAN
Qualifications: University degree /Diploma in Mechanical
Engineering
Apply: Human Resources
Mwanachi Communications Ltd
Box  19754 , Dar es Salaam
Details:  Mwananchi 30 Jan ,2015
Deadline: February 05,  2015

PROJECT SUPERINTENDANT
Qualifications: Bachelor of Science degree or Advanced Diploma or equivalent in either Mechanical or Electrical
Engineering
Apply: Human Resources Manager  kilombero Sugar Company
Limited
Box 50 , Dar es Salaam
Details:  Mwananchi 30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

PRINCIPAL PUBLIC RELATIONS OFFICER
Qualifications: Master’s degree either in Journalism/Mass Communication/Public Relations, Foreign Languages or equivalent qualifications from an accredited learning institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

CHIEF ACCOUNTANT
Qualifications: Master’s degree either in Finance, Financial Management, Corporate Finance,
Business Administration (Corporate Management) or equivalent
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

PROMOTIONAL SERVICES MANAGER
Qualifications: Master’s degree either in International Trade, International Business, International Marketing, Business Administration (Corporate Management), Economics or equivalent qualification from a recognized Institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

TRADE POLICY, PLANNING AND FACILITATION MANAGER
Qualifications: Master’s degree either in Economics, Economic Policy Management, International Trade, Business Administration (Corporate Management) or equivalent from a recognized Institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

BUSINESS  ANALYST
Qualifications: Degree in Business Administration or equivalent qualifications
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
Deadline: February 06,  2015
LEGAL OFFICER
Qualifications: A degree in Law and enrolment as an advocate of the High Court of Tanzania or must have completed a Law school programme
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

COMMERCIAL OFFICER - NICTBB
Qualifications: A university degree in Business Administration/Marketing Economics or equivalent qualifications from a recognized institution
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

AUDITOR
Qualifications: Bachelor’s degree from an accredited  institution or university with professional certification as a CIA,CPA,CISA
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

FRAUD AND INVESTIGATION
OFFICER
Qualifications: A degree in Law or other related field in investigation with extensive experience in the area of fraud Management Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

SOLUTIONS  INTEGRATOR -
MARKETING
Qualifications: At least a university degree in Telecommunications ,Economics,Statistics or Business Administration/Commerce Majoring in Marketing or any other relevant qualification from a recognized institution
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

MANAGER CUSTOMER CARE
Qualifications: University degree in Business Administration or equivalent education/experience
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

OPERATIONS MANAGER - NICTBB
Qualifications: University degree in sales/Marketing/Business Administration/Telecommunication Engineering or equivalent qualifications from a recognized institution
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015
PUBLIC RELATIONS MANAGER
Qualifications: University degree in Mass Communication/Public relations or equivalent qualifications from recognized institutions
Apply: www.ttcl.co.tz
Details: The Guardian
30 January ,2015
Deadline: February 06,  2015

PROCUREMENT AND SUPPLY
OFFICER - 6 POSITIONS
Qualifications: First degree in Law, Computer literacy
Apply: The Director  of Human Resource Development and Administration, Tanzania
Posta Authority,
Box  9184 , Dar es Salaam
Details: Daily News 30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

LEGAL SERVICE OFFICER - 6 POSITIONS
Qualifications: First degree in Law, Computer literacy
Apply: The Director  of Human Resource Development and Administration, Tanzania
Posta Authority,
Box  9184 , Dar es Salaam
Details: Daily News 30 Jan ,2015
Deadline: February 13,  2015

DIRECTOR OF FINANCE AND PLANNING
Qualifications: Holder of a degree in Accounting,Finance , Public Administration,Business Administration,Economics,or equivalent from a recognized institution with professional Accounting certification  i.e CPA (T) ACCA or ICMA
Apply: The Chief Executive Officer,Twiga Bancorp Limited
Box 10119, Dar es Salaam
Details: Mwananchi
January 23 ,2015
Deadline: February  06,  2015

DIRECTOR OF FINANCE AND
ADMINISTRATION
Qualifications: A Master’s degree
or above in Business Administration,Finance,
Accounts or its equivalent from a recognized university
Apply: The Executive Secretary National Arts Council
Box 4779, Dar es Salaam
Details: Daily News
January 21 ,2015
Deadline: February  06,  2015

ENVIRONMENTAL AND SAFETY OFFICER
Qualifications: Bachelor of Science -Environmental Studies/Bachelor of Arts
Apply: Head Human Resource Tazama Pipelines Limited
Box 2157, Dar es Salaam
Details: Daily News
 January  21 ,2015
Deadline: February  06,  2015

ASSISTANT CREDIT OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Accounting,Finance,Banking, Cooperative Management or equivalent certification from recognized institutions
Apply: TRA Saving and credit  cooperative Society
Box 63225, Dar es Salaam
Details: Daily News 21 Jan,2015
Deadline: February  06,  2015

MANAGER
Qualifications: Master’s degree in
Co-operative Management,
Business Administration,Acco-unting,Finance or other related studies from a recognized higher learning institution
Apply: TRA Saving and credit cooperative Society
Box 63225, Dar es Salaam
Details: Daily News 21 Jan,2015
Deadline: February  06,  2015

DIRECTOR OF ICT AND OPERATIONS
Qualifications: Holder of a degree in Computer Science or Business related subjects, Master’s degree in Business Administration or a CPA holder
Apply: The Chief Executive Officer,Twiga Bancorp Limited
Box 10119, Dar es Salaam
Details: Mwananchi
January 23 ,2015
Deadline: February  06,  2015

DIRECTOR OF LEGAL CREDIT AND COMPLIANCE
Qualifications: Holder of Bachelor’s degree in Legal/Business or Banking with experience in Credit scoring System
Apply: The Chief Executive Officer,Twiga Bancorp Limited
Box 10119, Dar es Salaam
Details: Mwananchi
January 23 ,2015
Deadline: February  06,  2015

SENIOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER I
Qualifications: Bachelor Degree either in Human Resources Management, Public Administration or equivalent qualifications from a recognized Institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

PROJECT SUPPORT OFFICER
Qualifications: A Bachelor’s degree or Advanced Diploma in a related field
Apply: Managing Director,
 Azania Bank Limited
Box  32089 , Dar es Salaam
Details: Daily News
January  30  ,2015
Deadline: February  08,  2015

ASSISTANT ACCOUNTANT – 6 POSITIONS
Qualifications: Holder of either Form IV/ VI with Diploma in Accountancy, NBAA Intermediate stage Module C& D or equivalent qualifications
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

SUPPLIES OFFICER II – 10 POSTS
Qualifications: Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Materials Management, Procurement and Supplies
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

ARTISAN II - 4 POSITIONS
Qualifications: Certificate of Secondary School Examinations (CSEE) or National Form IV Certificate;
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

RESEARCH ENGINEER ASSISTANT
Qualifications: An Upper Second Class (Honors) Bachelor’s Engineering degree in Mechanical, Industrial, Chemical, Process or related engineering discipline from a recognized institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

DRIVER II - 2 POSITIONS
Qualifications: Form IV Certificate with Class “C” Driving Licence and Trade Test Grade II.
Certificate of Advanced Drivers’ Course Grade II from NIT or VETA
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

OFFICE ASSISTANT
Qualifications: Holder of Form IV Secondary School Education Certificate
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

CROP DEVELOPMENT AND REGULATORY SERVICES OFFICER II- 9 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree in Agriculture General from a recognized university/institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

RANGER II – 3 POSITIONS
Qualifications: Advanced or Ordinary Certificate of Secondary Education
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

ASSISTANT TUTOR /INSTRUCTOR II (DANCE ) – 2 POSITIONS
Qualifications: Ordinary Diploma (NTA level 6 or equivalent) in Dance field from  recognized institutions
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

ASSISTANT TUTOR /INSTRUCTOR II (MUSIC)
Qualifications: Ordinary Diploma (NTA level 6 or equivalent) in Music from recognized institutions
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

ASSISTANT LECTURER PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT – 2 POSITIONS
Qualifications: Master’s degree either in Procurement & Logistics Management or related qualifications
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

ASSISTANT LECTURER (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) – 6 POSITIONS
Qualifications: Master’s degree in ICT with a GPA of 3.8and above at undergraduate level specializing in relevant fields
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015
ASSISTANT LECTURER (ACCOUNTANCY)
Qualifications: Master’s degree in Accountancy with a GPA of 3.8 and above at undergraduate level specializing in a relevant field
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

DRIVER GRADE II
Qualifications: Form IV/VI Certificate or equivalent with Trade Test III in Motor Vehicle Mechanics or equivalent and must have a valid class ‘C’ Driving licence Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

SENIOR RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT
Qualifications: Certificate in either Records Management, Archive Administration or related field from a recognized institution. Must be Computer literate
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

OFFICE MANAGEMENT SECRETARY
Qualifications: Form IV/VI Certificate, with Diploma in Secretarial studies from an accredited training institution with at least seven (7) years working experience in reputable organizations
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Qualifications: Form IV/VI Certificate with Diploma in Secretarial studies from an accredited training institution with at least ten (10) years working experience in reputable organizations and must be computer literate
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

TRADE INFORMATION OFFICER II
Qualifications: Bachelor’s degree either in Marketing, Commerce, Business Administration, Economics from any recognized institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

DOMESTIC MARKET DEVELOPMENT OFFICER II -3 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree either in Commerce, Economics, International Trade, Agricultural Business or Business Administration from recognized learning institutions
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

PRODUCT DEVELOPMENT OFFICER II – 2 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree either in Commerce, Business Administration or Management Science or Economics from recognized institutions
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

BRANDING OFFICER II
Qualifications: Bachelor’s degree either in Commerce, Marketing, Business Administration or Economics from a recognized institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

PROMOTIONAL SERVICES
OFFICER II - 4  POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree either in Commerce, Marketing, Business Administration or Economics from a recognized learning institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
January 23, 2015
Deadline: February  07,  2015

SME DEVELOPMENT OFFICER II -2 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree either in Business Administration or Commerce with a bias in Entrepreneurship, Marketing and Communication from a recognized learning institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

EXTERNAL RELATIONS OFFICER
Qualifications: Degree in Mass Communication/or related field
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015
Deadline: February  13,  2015

NURSE OFFICER AND NURSE
MID-WIFE
Qualifications: A Nursing Certificate, must be registered with relevant board and have a current nurse’s licence
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015
Deadline: February  13,  2015

ASSISTANT MEDICAL OFFICER
Qualifications: Diploma in Clinical Medicine,registered with Medical Council of Tanganyika
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian Jan15, 2015
Deadline: February  13,  2015

HUMAN RESOURCES LEADS
Qualifications: University degree
/Diploma in Public Administration/Human Resources Management
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian
January 15, 2015
Deadline: February  13,  2015

PROJECT LEADS
Qualifications: Minimum of a university degree in Health Science,Social Science or International Development Management, Master’s degree preferable
Apply: Director of Human Resources and Administration Marie Stopes Tanzania
Box 7072, Dar es Salaam
Details:The Guardian
January 15, 2015
Deadline: February  13,  2015

CHIEF TUTOR I - SCHOOL INSPECTION AND QUALITY ASSURANCE COURSES (SCIENCE SUBJECTS
Qualifications: Holder of Master’s degree in a relevant field. Teaching experience in science subjects of not less than 15 years
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz
Deadline: February  07,  2015

SENIOR BINDER II
Qualifications: CSEE and Certificate in Graphics Art & Printing, Diploma in Binding Technology, or equivalent qualifications from a recognized institution
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63100, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Kumb. Na EA.7/96/01/H/33 23ndJANUARY, 2015


VACANCIES ANNOUNCEMENT
1.0 On behalf of Tanzania Trade Development Authority (TanTrade), College of
Business Education (CBE), Tanzania Public Service College (TPSC), Taasisi ya
Sanaa na Utamaduni Bagamoyo (TaSUBa), College of African Wildlife
Management (MWEKA), Tanzania Tobacco Board (TTB), Tanzania Investment
Centre (TIC), Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization
(TEMDO) , National Food Reserve Agency (NFRA) and National Examination
Council of Tanzania (NECTA), Development of educational management (ADEM)
Public Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 99
vacant posts in the above public institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this
advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
2
subject of the application letter and marked on the envelope; short of which will make the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates:
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
- Form IV and Form VI National Examination Certificates.
- Computer Certificate
- Professional certificates from respective boards
- One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140 dated 30th November 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU)
xiv. Dead line for application is 07th February, 2015 at 3:30 p.m
xv. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvi. Women are highly encouraged to apply
xvii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xviii. Application letters should be written in Swahili or English
3
xix. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
1.0 TANZANIA TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY (Tan Trade)
Tanzania Trade Development Authority (Tan Trade) was established by Act No. 4 of 2009 with overall objective of Developing and Promoting Trade both in domestic and foreign markets. Her establishment followed a repeal of the Acts of Parliament No. 15 of 1973 that created the Board of Internal Trade (BIT) which was responsible for Domestic Market Development and the Act of Parliament No.5 of 1978 that established the Board of External Trade (BET) that was responsible for Foreign Market Development. The mandates of the two defunct institutions are now vested on TanTrade which builds on the knowledge and vast experiences accumulated from the past.
CORPORATION SECRETARY - 1 POST
1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Head of the Legal Unit
 Ensure the implementation of the most appropriate standards of Corporate Governance.
 Ensure that the Authority’s properties and interests are properly insured with reputable insurance companies that are dully registered under the Insurance Act.
 Ensure that litigation and arbitration are duly attended to without undue delay and in a cost effective manner.
4
 Ensure proper custody of the Authority’s Seal and legal documents relating to the operations of the Authority i.e., Insurance Policies, Contract Documents and deeds, Minutes and Register of Licenses, title deeds, Memorandum of Understanding and any other related documents.
 Keep abreast with any new changes in Law that apply to the Authority’s operations and Programmes.
 Liaison with Government Ministries, Departments, Agencies and other Institutions involved in legal matters.
 Networking with the Attorney General’s Office, Law Reform Commission, Tanganyika Law Society and other related bodies.
 Draft all legal documents, regulations, briefs, orders, resolutions, and/all directions required to be issued by the Authority in accordance with its Establishment Act or any other Acts.
 Interpret, review and update various legal documents such as regulations, orders, Powers of Attorney, etc. issued by the Authority or on behalf of the Authority under its Establishment Act or for the interest of the Authority.
 Advise the Board of Directors and Management on legal matters and law generally.
 Provide legal interpretation and legal opinions/advice.
 Custodian of Board Papers, resolutions and advice the Director General on the implementation of Board’s Resolutions.
 File the resolutions accordingly.
 Ensure the Authority’s legal profile is maintained.
 Perform any other duties as may be assigned by the Director General
1.1.2 QUALIFICATION EXPERIENCE
 Master’s Degree in Law .(LLM)
 Should be registered with the High Court of Tanzania as an advocate.
 At least twelve (12) years proven working experience in Law,
 Seven (7) of which in a senior position in a reputable organization.
 Knowledge on research and research findings interpretations.
5
 Interest and experience in Business Law.
 Possession of additional Masters Degree in Business Administration is an added advantage.
 Computer literacy
1.1.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 11
1.2 TRADE POLICY, PLANNING AND FACILITATION MANAGER- 1POST
1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Head of Trade Policy, Planning and Facilitation Section
 Advice the Director of Research Planning and Capacity Building in formulating research and planning strategies in line with the Authority’s business strategy.
 Manage all departmental plans.
 Provide advice on trade policy management.
 Support efforts to design and implement trade development strategies by initiating advocacy measures to stimulate both domestic and international trade.
 Manage capacity building measures in order to develop and consolidate the capability of local enterprises and other business operators (SMEs) to trade locally and internationally.
 Ensure coherence and complementarities between trade policy and other development policies.
 Supervision of all SME development and capacity building programs of TanTrade
 Provide key role in preparation of Strategic Plan and annual plans
 Monitor Progress against objectives, plans and key milestones and reports accordingly
 Manage economic data collection and analysis.
 Provide key role in managing the general Planning sub-system of the Planning Section.
 Manage preparation of position papers and policy briefs.
6
 Manage initiative of advising the Government on when to initiate safeguard action as per relevant WTO trade remedies and on the management of the trade remedies scheme.
 Manage provision of consultancy services related to sourcing of imports which are beneficial to Tanzania in terms of BoP, Product standards and value for money.
 Manage activities of advising government on issues of national interest on international trade negotiations at the bilateral, regional and multilateral levels.
 Manage TanTrade initiatives of advising the Government on the integration of multilateral trade rules at the bilateral, regional and multilateral levels.
 Represent TanTrade in Trade Negotiations and other forums.
 To recommend policy proposals, plans of action and programs on general trade issues, particularly trade liberalization and trade policy review to the Government.
 Monitoring TanTrade development programmes and provision of essential assistance where and when required.
 Overseeing the planning and execution of special research events which are in line with TanTrade’s strategic plan.
 Measure and monitor progress towards the achievement of country programme goals, advising on re-orientation and corrective action where necessary.
 Contribute to the preparation and implementation of integrated programmes for the country. And
 Preparing regular and annual reports on progress related to research and development activities
1.2.2 QUALIFICATION EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Economics, Economic Policy Management, International Trade, Business Administration (Corporate Management) or equivalent from a recognized Institution.
 At least twelve (12) years proven working experience with seven (7)years in a senior position in a reputable organization,
 Handling trade policy, planning, research and trade facilitation affairs.
7
 Computer literacy
1.2.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 10
1.3 PROMOTIONAL SERVICES MANAGER- 1POST
1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Manage the planning, coordination and administration of the Dar es Salaam International Trade Fair and other exhibitions.
 Manage coordination of outgoing and incoming trade missions.
 Manage coordination of promotion activities of Trade Fairs and exhibitions support organized by the Authority
 Manage issuing of permit to exhibitions organizers.
 Keep abreast of current and future client demands, world trade situation and activities within the country, and provide up-to-date relevant information to exhibitors.
 Participate in the development of new technical cooperation approaches, in line with changing customer needs, specifically geared towards the needs of the business community, Trade Support Institutions (TSIs) and enterprises.
 Advice business community on upcoming events (trade fairs, conferences, seminars, trade missions, etc.), and suggested next steps, to assist them to take full advantage of business opportunities.
 Any other related duties as may be assigned by superior.
1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in International Trade, International Business, International Marketing, Business Administration (Corporate Management), Economics or equivalent qualification from a recognized Institution.
 Computer literacy
8
 At least twelve (12) years of proven working experience in a senior position in a reputable organization, seven (7) of which in business/trade based organization or related field
 Experience on events management organization is an added advantage
1.3.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 10
1.4 CHIEF ACCOUNTANT- 1POST
1.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist the Director of Finance and Administration in providing financial information whenever required
 Assist the Director of Finance and Administration in handling investment projects of the Authority
 Prepare Final accounts, budget and budget controls
 Direct implementation of accounting functions by ensuring collection, classification, recording and reconciliation of accounting data
 Prepare in accordance with accepted accounting principles, the consolidated annual accounts of the Authority
 Initiate and recommend improvements in accounting system
 Manage the internal accounting and record keeping work for the Authority
 Prepare statutory statements of the Authority
 Ensure remittance and returns to the Government are made timely
 Provide adequate information for external audit that will safeguard the assets of the organization, check the accuracy and reliability of accounting data and encourage adherence to prescribed accounting policies
 Any other relevant duties as may be assigned by the superior
1.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Finance, Financial Management, Corporate Finance,
9
Business Administration (Corporate Management) or equivalent.
 Must be a holder of CPA (T), ACCA or its equivalent qualifications and registered with NBAA.
 At least twelve (12) years proven working experience in senior position in a reputable organization
 Possession of Project design and management skills will be added advantage
 Computer literacy
1.4.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 10
1.5 PRINCIPAL PUBLIC RELATION OFFICER – 1 POST
1.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Overall in charge of the Public Relations Unit
 Enhance and maintain a good corporate image of the Authority with regard to trade development.
 Build, manage and maintain media relations with the government and its ministries, agencies, institutions and customers.
 Keep the general public informed of all relevant events and developments with regards to the Authority’s activities and programs.
 Recommend new or amend procedures for obtaining and reporting information in areas where, either inadequate or not available in accordance with the needs of the Authority.
 Prepare and carrying out effective programs of public relations with particular attention to different policies.
 Coordinate and prepare market promotional materials/advertisements within and outside the country.
 Prepare various publications such as press releases of the Authority.
 Prepare press conferences and meetings
 Examine and verify public opinions and advise on corrective measures
10
1.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Journalism/Mass Communication/Public Relations, Foreign Languages or equivalent qualifications from an accredited learning institution
 Fluent in Swahili and English languages.
 Ability to communicate in French, Spanish, Chinese and Arabic will be added advantage.
 At least ten (10) years proved working experience in related field and development in a senior position for at least seven (7) years.
 Must be computer literate
1.5.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 9
1.6 MARKET RESEARCH OFFICER II – 2 POSTS
1.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist to create and sustain methods of data collection and national statistics maintenance.
 Assist Senior Researchers to conduct research programs of TanTrade.
 Assist data collection, compilation and analyse research results.
 Assist in preparation and dissemination of research results to clients.
 Assist in constantly reviewing and interpreting correctly key marketing information.
 Assist in preparing research reports.
 Perform any other duties as may be assigned by the superior.
1.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in economics, statistics, Marketing or mathematics (with a bias in quantitative methods) from a recognized learning institution.
 Computer literate and knowledge on statistical tools
1.6.3 REMUNERATION
11
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.7 PRINCIPAL INTERNAL AUDITOR- 1POST
1.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advisor to the Director General and Board of Director on all internal control procedures within the Authority
 Ensure timely preparation of work programmes for the audit of the departments and monitoring audit work to ensure efficient execution of work programmes as prepared.
 Ensure that presentation and regular review of Internal Audit work programmes are strictly adhered to at all times.
 Formulate and recommend short and medium term plans of the Internal Audit Section.
 Keep the Director General and Board of Directors informed at all times of the progress and problems of the Internal Audit Section and the whole Authority in relation to audit work.
 Set and continuously evaluate departments performance with the view of maintaining high standards and keeping the staff morale high
 Assess the degree of adherence to the Authority’s policies and regulations by different departments
 Manage the set up and ongoing development of the Internal Audit Section for the Authority.
 Develop comprehensive audit programmes of the Authority with a view to establish adherence to established systems, procedures and regulations and ensure their accuracy
 Conduct regular audits of all offices to ensure that up to date financial records are kept and that approved management and accountancy procedures are followed
 Ensure that the Authority’s assets are adequately controlled, safe guarded and insured
 Investigate frauds or misappropriations committed by staff.
12
 Review audit reports with the Authority’s external auditors.
 Carry out systems audit and analysis to ascertain the effectiveness of established policies, procedures and plans and where necessary recommend appropriate improvements.
 Performing any other duties that may be assigned from time to time by superior.
1.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Financial Management, Economics or Planning, Accounting or Management Accounting and CPA (T) or ACCA, CA, ICMA or equivalent from a recognized learning institution.
 At least ten (10) years proved working experience in related field and development in a senior position for at least seven (7) years
 Must be computer literate.
1.7.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 9
1.8 PRINCIPAL INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER -1POST
1.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Facilitate Installation, configuration and activation of new technology and communication services;
 Assist in Initiating hardware and software procurement needs and maintenance;
 Advise on proper security of equipment and data by ensuring that equipment and systems are well secured;
 Maintain and update website and implement various web application programs;
 Coordinate development and maintenance of the Agency central Database.
 Encourage introduction of new information and communication technologies services.
 Test, approve inspect installation of equipment in the Organisation.
13
 Manages and ensure connectivity with tele centres in zone offices.
 Provide proposal for disposal of IT assets.
 Providing technical support to staff in all systems software,
 Manage the Authority’s online and offline information systems and resources.
 Liaise with other institutions on IT development issues.
 Supervise junior staff in IT Section.
 Perform any other duties relevant to the scope of work as may be assigned by the superior
1.8.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Computer Science or Information Technology, Information Systems /Computer Engineering or equivalent qualifications from a recognized institution.
 At least ten (10) years proved working experience in related field and development in a senior position for at least seven (7) years.
1.8.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 9
1.9 SME DEVELOPMENT OFFICER II -2POSTS
1.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
i. Assist in extension visit and diagnosis SMEs problems and challenges in doing business in Tanzania.
ii. Assist in analyzing results of extension surveys and problem diagnosis and prepare draft proposal for scrutiny.
iii. Assist in engaging with SMEs on selection of best fitting types of empowerment programmes to improve their productivity and growth.
iv. Assist entrepreneurs on development and project commercialization.
v. Assist in developing training modules based on their needs.
14
vi. Assist in organizing training and workshops.
vii. Assist in coordinating training centres.
viii. Perform any other duties as may be assigned by the Supervisor.
1.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in Business Administration or Commerce with a bias in Entrepreneurship, Marketing and Communication from a recognized learning institution.
 Training skills is essential
 Computer literacy
1.9.3 REMUNERATION
 According to Tan Trade Scheme of Service: TTSS 5
1.10 PROMOTIONAL SERVICES OFFICER II - 4 POSTS
1.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Coordinating, supervising and implementation of export promotion and publicity programs e.g. Trade fairs, exhibition and expos.
 Exporters in their export publicity efforts.
 Coordination of market development efforts.
 Advise exporters on formulation of export strategies.
 Coordinating incoming and outgoing trade missions.
 Perform any other relevant duties as may be assigned by the superiors from time to time.
1.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
15
 Bachelor Degree either in Commerce, Marketing, Business Administration or Economics from a recognized learning institution.
 Computer literacy
1.10.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.11 BRANDING OFFICER II – 1 POST
1.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Branding of Tanzania products and services initiatives.
 Product adaptation, packaging, pricing, labelling and external marketing development.
 Product and services research development.
 Identifying brand name.
 Perform any other relevant duties as may be assigned by the superiors.
1.11.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in Commerce, Marketing, Business Administration or Economics from a recognized institution.
 Computer literacy
1.11.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.12 PRODUCT DEVELOPMENT OFFICER II – 2 POSTS
1.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Linking with technical & research institution to develop product based on the market needs.
 Conducting sector diagnostic studies based on the tantrade strategic plans.
16
 Preparing sectoral value chain analysis to identify cost effective products for export.
 Suggesting possible sector opportunities for product development.
 Advising product development strategies.
 Analysing market information and performance statistical data to forecast market opportunities.
 Guiding entrepreneurs in product development related aspects.
 Analysing product potentials based on market needs and demands.
 Designing projects for identified products.
 Evaluating product potentials in the market.
 Developing product through various programs.
 Establishing product value chain.
 Perform any other relevant duties as may be assigned by superior.
1.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in Commerce, Business Administration or Management Science or Economics from recognized institution.
 Computer literacy
1.12.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.13 DOMESTIC MARKET DEVELOPMENT OFFICER II -3POSTS
1.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Developing and maintaining current knowledge of political and economic context of the domestic market.
 Compiling and analysing market indicators.
 Reviewing economic performance of the country.
 Assessing market intelligence systems and respond to the information requests from clients, and/or provide strategic advice to clients on doing business in the local market.
17
 Promote formation of producers’ associations/cooperatives
 Tanzanian companies to make decisions about the market options.
 Improving client’s awareness and knowledge on the foreign business environment and trade opportunities in Tanzania and overseas.
 Analyzing market systems in the country and advice on feasible implementation.
 Perform any other relevant duties as may be assigned by superior from time to time.
1.13.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in Commerce, Economics, International Trade, Agricultural Business or Business Administration from recognized learning institution.
 Must be a computer literacy
1.13.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.14 TRADE INFORMATION OFFICER II -1 POST
1.15 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Analyzing, interpreting, reviewing and dissemination of up to date trade information to relevant parties.
 Supervising market intelligence system equipments and devices, including computers etc.
 Collecting, managing and dissemination of tantrade information system.
 Conducting and managing market intelligences.
 Providing domestic and international trade related data and information.
 Developing a system for collection (sources and methods), assessment, classification, generating, orderly arrangement, storage, manipulation and retrieval of useful trade information.
 Managing tantrade’s website, contents development and upload,
 Provide advice to applications’ users on the effective use of database packages
 Perform any other relevant duties as may be assigned by superiors.
18
1.15.1 QUALIFICATION
 Bachelor Degree either in Marketing, Commerce, Business Administration, Economics from any recognized institution.
 Must be computer literacy.
1.15.2 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
1.16 ADMINISTRATIVE ASSISTANT - 1 POST
1.16.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Provide Secretarial Service in the relevant Executive Office,
 Take minutes at staff meetings,
 Provide secretarial service at Meetings, Seminars etc.
 Record official appointments and make sure that the officer is kept informed in time.
 Deal with all appointment schedules for the relevant Executive Officer,
 Handle all incoming and outgoing mails, files, faxes and E-mail messages and ensures they are properly channelled to respective destinations,
 Handle all official travel related matters for the relevant Executive officer,
 Coordinate secretarial functions with other departments.
 Perform any other duties as may be assigned by superior.
1.16.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with Diploma in Secretarial studies from an accredited training institution with at least ten (10) years working experience in reputable organization and must be computer literate
1.16.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Scheme of Service: TTSS 5
19
1.17 OFFICE MANAGEMENT SECRETARY - 1 POST
1.17.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Provide Secretarial Service to respective Executive Officer
 Take minutes at meetings
 Provide secretarial services at Meetings, Seminars etc.
 Record official appointments and make sure that the officer is kept informed in time
 Deal with all appointment schedules for the relevant Executive Officer
 Handle all incoming and outgoing mails, files, faxes and E-mail messages and ensures they are properly channelled to respective destinations
 Handle all official travel related matters for the relevant Executive officer
 Assist in coordinating secretarial functions with other departments
Perform any other duties as may be assigned by superior.
1.17.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate, with Diploma in Secretarial studies from an accredited training institution with at least seven (7) years working experience in reputable organizations and must be computer literate
REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 4
1.18 SENIOR RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT - 1 POST
1.18.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Maintain up-to-date register of files and file index books,
 Give file numbers to file searchers.
 Review pending correspondence and listing files required for filling.
20
 Sort outgoing correspondence in accordance with instructions or established means of dispatch and checks dates and signature.
 Assemble flimsy copies and files them for consultation to listed officers,
 Weed out inactive files i.e. old closed volumes, files with torn covers etc.
 Check files in the cabinet/rack periodically to ensure proper order and neatness.
 Draft acknowledgement letters on matters related to mail clearing.
 Supervise junior staff.
 Perform any other duties as may be assigned by superior.
1.18.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Certificate in either Records Management, Archive Administration or related from a recognized institution. Must be Computer literate.
 At least seven (7) years working experience in the relevant field from reputable organization
REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 4
1.19 DRIVER GRADE II- 1 POST
1.19.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drive the Authority’s vehicles skilfully
 Maintain and keeps up-to-date log-books
 Adhere to vehicles maintenance schedules
 Keep motor vehicle in good running conditions and report immediately any faults and defects to supervisor
 Ensure valid documents are obtained prior to commencing of any journey
 Ensure safety and cleanliness of the vehicle at all times
 Performs any other duties as may be assigned by superior
21
1.19.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate or equivalent with Trade Test III in Motor Vehicle Mechanics or equivalent and must have a valid class ‘C’ Driving License.
 Must have two (2) years driving experience
 Must have a certificate from a recognized Driving School
1.19.3 REMUNERATION
 According to TanTrade Salary Scale: TTSS 1
2.0 COLLEGE OF BUSINESS EDUCATION (CBE)
The College of Business Education is established by Act of Parliament No. 31 of 1965. College of Business Education is a training Government Executive Agency operating ‘semi’ autonomously and commercially in providing education in Accountancy, Procurement & Supplies Management and other business related disciplines.
2.1 ASSISTANT LECTURER (ACCOUNTANCY) – 1 POST (READVERTISED)
2.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 8 (Bachelor’s Degree).
 Prepares learning resources for tutorial exercises.
 Conducts research, seminars and case studies.
 Carries out consultancy and community services under supervision.
 Prepares teaching manual.
 Performs any other relevant duties as assigned by supervisor.
2.1.2 QUALIFICATION
22
 Master’s Degree in Accountancy with a GPA of 3.8 and above at undergraduate level specializing in relevant fields.
2.1.3 REMUNERATION
Salary Scale: PHTS 2
2.2 ASSISTANT LECTURER (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) – 6 POSTS (RE- ADVERTISED)
2.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 8 (Bachelor’s Degree).
 Prepares learning resources for tutorial exercises.
 Conducts research, seminars and case studies.
 Carries out consultancy and community services under supervision.
 Prepares teaching manual.
 Performs any other relevant duties as assigned by supervisor.
2.2.2 QUALIFICATION
 Master’s Degree in ICT with a GPA of 3.8and above at undergraduate level specializing in relevant fields.
2.2.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: PHTS 2
3.0 TANZANIA PUBLIC SERVICE COLLEGE (TPSC)
The Tanzania Public Service College (TPSC) is a Government Executive Agency established in 2000 as a direct response to fill a void for a sustainable public service training institution. TPSC offers programmes that are directly linked to Government
23
business agenda and demand driven. As the demands for the public service to offer quality services at affordable costs increase, it is imperative that the service should be staffed with competent personnel. Hence, TPSC’s core business is to develop the appropriate public service competences, which will transform the service into effective and efficient machinery that will strive to meet citizen’s needs in terms of services. TPSC’s Mission is to improve the quality, efficiency and effectiveness of the public service of Tanzania by providing comprehensive training, consultancy and applied research interventions.
3.1 ASSISTANT LECTURER PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT – 2 POSTS (RE- ADVERTISED)
3.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conduct short and long term courses
 Prepares learning resources for tutorial exercise
 Conducts research, seminars and case studies
 Carries out under supervision consultancy and community services
 Supervises students project
 Prepares teaching manuals
3.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree either in Procurement & Logistics Management or related qualifications
 The candidate should be eligible for registration as technical teacher with a G.P.A of not less than 3.5 in Bachelor degree
 Working experience of at least 2 years in the public service will be an added advantage
3.1.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
24
3.2 OFFICE ASSISTANT – 1 POSTS (RE- ADVERTISED)
3.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in organizing meeting arrangements when needed.
 Distributes mails internally to respective offices & staff.
 Duplicates documents, such as circulars and other publications.
 Circulates files and documents internally to respective staff.
 Prepares and serves tea and refreshments to staff during meetings and/or workshops.
3.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Holder of Form IV Secondary School Education Certificate
 Environment maintenance Certificate from VETA or equivalent.
3.2.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
4.0 TAASISI YA SANAA NA UTAMADUNI BAGAMOYO (TaSUBa)
Pursuant to Executive Agency Act No. 30 of 1997, Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo (TaSUBa) under the Ministry of Information, Culture and Sports of Tanzania is determined to meet its mission and objectives by continuing to offer and deliver high quality education in Arts and culture by recruiting competent and well motivated staff both ‘Academic’ and ‘Non-Academic’ who will facilitate effective transformation of students opting for a career in arts and culture.
4.1 ASSISTANT TUTOR /INSTRUCTOR II (MUSIC) - 1 POST (RE- ADVERTISED)
4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 4 and many assist teaching in higher NTA levels.
 Prepares learning resources for practical exercise.
 Assists in carrying our consultancy and community services.
 Performs any other duties assigned to him by his seniors.
25
 Assists in conducting practical exercises for students in the department under close supervision up to level 5.
 Prepares material for practical exercises.
 Carries consultancy and service job assignments under close supervision.
 Performs any other duties assigned to him by his seniors.
4.1.2 QUALIFICATION
 Ordinary Diploma (NTA level 6 or equivalent) in Music from a recognized Institutions.
4.1.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
4.2 ASSISTANT TUTOR /INSTRUCTOR II (DANCE ) – 2 POSTS
(RE- ADVERTISED)
4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 4 and many assist teaching in higher NTA levels
 Prepares learning resources for practical exercise
 Assists in carrying our consultancy and community services
 Performs any other duties assigned to him by his seniors
 Assists in conducting practical exercises for students in the department under close supervision up to level 5
 Prepares material for practical exercises
 Carries consultancy and service job assignments under close supervision.
 Performs any other duties assigned to him by his seniors
4.2.2 QUALIFICATION
 Ordinary Diploma (NTA level 6 or equivalent) in Dance field from a recognized Institutions
26
4.2.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
5.0 COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE MANAGEMENT (MWEKA)
The College of African Wildlife Management (MWEKA), founded in 1963 is a center of excellence in professional and technical wildlife and tourism management training in Africa. It is registered with the National Council of Technical Education (NACTE) in Tanzania and recognized by the East African Community (EAC) and the Southern African Development Community (SADC). It is situated 14 km from Moshi town on the slopes of Mount Kilimanjaro.
5.1 RANGER II – 3 POSTS (RE- ADVERTISED)
5.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Patrols study area to suppress poaching, vandalism and bush fires
 Receives orders to apprehend and evict violators of wildlife laws and regulations in the study area
 Maintains cleanliness and sanitation of the study area
 Undertakes animal control activities in order to protect human life and property
 Maintains infrastructure and facilities in the study area including side drains, access roads and trails
5.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Advanced or Ordinary Certificate of Secondary Education
 Certificate in either paramilitary or ranger operations from a recognized Institution
5.1.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: PGSS 4 –5
6.0 TANZANIA TOBACCO BOARD
27
The Tanzania Tobacco Board is a crop regulatory body established under the Tobacco Industry Act No. 24 of 2001 (as amended by Crop Laws (Miscellaneous Amendments) Act No. 20 of 2009).
6.1 CROP DEVELOPMENT AND REGULATORY SERVICES OFFICER II- 9 POSTS (RE- ADVERTISED)
6.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Assist in conducting field crop inspection and evaluation in order to establish correct crop estimates;
 Assist conducting field tobacco classification;
 Compile production and marketing statistics and draft reports;
 Assist organize and provide efficient tobacco classification;
 Administer tobacco market operations;
 Assist in carrying out verification inspections on tobacco inputs to conform to the approved standards.
6.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Agriculture General from a recognized University/Institution.
6.1.3 REMUNERATION:
Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: TBGS 5
2.0 TANZNIA INVESTMENT CENTRE (TIC)
The Tanzania Investment Centre (TIC) is the Primary Agency of the Government established in 1997 by an Act of Parliament No. 26, with the mandate to coordinate, encourage, promote and facilitate investments in Tanzania.
28
2.1 DRIVER II - 2 POSTS
2.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 To Drive Centre’s motor vehicles;
 To be responsible for safe-keeping of the vehicle and tools entrusted on him/her;
 To reports promptly any defect or problems detected in the vehicle ;
 To performs messenger duties such as dispatching documents/letters,
 Collecting mails, photocopying of documents;
 To maintain and keep record of movement of vehicles;
 Carrying out diagnoses of minor problems requiring immediate repair;
 Maintaining cleanliness of the vehicle and tools;
 Performing any other relevant duties assigned by the superior.
2.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV Certificate with Class "C" Driving License and Trade Test Grade II.
 Certificate of Advanced Drivers’ Course Grade II from NIT or VETA.
 Working experience of at least three (3) years
2.1.3 REMUNERATION:
 Accordance with the institution`s salary scale TIC GS.1/4
3.0 TANZANIA ENGINEERING AND MANUFACTURING DESIGN ORGANIZATION (TEMDO)
Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO) is an applied Engineering Research and Development institution established through Parliament Act No 23 of 1980 which became operational in July 1982. TEMDO operates under the Ministry of Industry and Trade (MIT). TEMDO is based at Njiro Hills in the City of Arusha.
3.1 RESEARCH ENGINEER ASSISTANT- 1 POST
3.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
29
 Undertaking design or adaptation and development of products/ prototypes or technologies and testing;
 Writing performance reports of prototypes or technologies developed and tested;
 To work on clients` projects related to design and manufacture of spare parts, tools, and equipment under supervision of a senior engineer;
 Conducting training programs for engineers, technicians and artisans from industry;
 Preparation of cost estimates for jobs or projects and preparation of work schedules;
 To carry out any other duties as may be assigned to him by his supervisors
3.1.2 QUALIFICATIONS , EXPERIENCE AND COMPETENCIES REQUIRED
 An Upper Second Class (Honors) Bachelors Engineering Degree in Mechanical, Industrial, Chemical, Process or related engineering discipline from a recognized institution;
 Be a registered by Engineers Registration Board of Tanzania as a Graduate Engineer
3.1.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
3.2 ARTISAN II-4POST
3.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 To perform machining, fitting and fabrication of various parts;
 To carry out repair and maintenance works of machines, equipment and tools;
 To perform any other duties may assigned to by his senior
3.2.2 QUALIFICATIONS , EXPERIENCE AND COMPETENCIES REQUIRED:
30
 Certificate of Secondary School Examinations (CSEE) or National Form IV Certificate;
 Trade Test Grade I and Served as Artisan III with three years of satisfactory service in that grade.
3.2.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
4.0 THE NATIONAL FOOD RESERVE AGENCY (NFRA)
The National Food Reserve Agency (NFRA) was established as part of the Public Service Reforms. With effect from 01 July 2008, the Order of establishing NFRA as an Executive Agency under the Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives in accordance with the Executive Agencies Act, No. 30 of 1997, came into force.
4.1 SUPPLIES OFFICER II – 10 POSTS
4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 To receive goods and materials in store and issue the same to users
 To inspect goods for quality and quantity upon delivery, issue or during storage
 To prepare, store documents such as Local purchase Orders, Goods Received Notes, requisition and Issue Vouchers
 To maintain records of all procurement, disposal and related activities
 To maintain periodic performance reports
 To maintain efficient stock control levels (inventory analysis and control)
 To maintain up to date data base on procurement activities
 To perform any other related duties assigned to by supervisor
4.1.2 QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES REQUIRED:
 Bachelor degree or Advanced diploma in Material Management, Procurement and Supplies
31
 Holder of either Form IV/ VI with National Materials Management Professional Stage II from NBMM or equivalent qualification.
4.1.3 REMUNERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: NFRASS 5
4.2 ASSISTANT ACCOUNTANT – 6 POSTS
4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 To prepare and keep payment vouchers and other records in safe custody,
 To carry posting of accounting entries into books and accounts, balance books of accounts and prepare bank reconciliation statements,
 To save as cashier for both receiving and paying funds, issue receipts for funds received and obtain acknowledgements for funds paid, complete and maintain a cherub dispatch register
 To deposit and withdrawal funds into/ from the Agency’s bank accounts and prepare bank reconciliation statements
 To maintain ledger accounts, journal, cashbook and other accounting records and reconcile control accounts in the general ledger with subsidiary ledgers
 To prepare trial balances and periodic financial reports
 To prepare bills and other debt documents
 To tally and check arithmetical accuracy of accounting documents and records;
 To perform any other related duties assigned to by supervisor
4.2.2 QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES REQUIRED:
 Holder of either Form IV/ VI with Diploma in accountancy
 NBAA Intermediate stage Module C& D or equivalent qualifications
 Must be computer literate
4.2.3 REMUNERATION
32
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: NFRASS 5
5.0 DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (ADEM)
Development of Educational Management (ADEM) mission is to promote qualitative and quantitative improvement of the education sector in the country through training, research and consultancy in educational leadership, management and administration and hence to produce both effective and efficient professional educational leaders, managers and administrators.
5.1 CHIEF TUTOR I - SCHOOL INSPECTION AND QUALITY ASSURANCE COURSES (SCIENCE SUBJECTS) - 1 POST
5.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Teaches up to NTA level 8
 Coordinates teaching activities and prepares learning resources
 Conducts research and consultancy projects
 Develops and reviews curricula
 Plans, designs and reviews training programmers
 Supervises students projects and research works up to NTA level 8;
 Assumes leadership roles
 Supervises and assists junior teaching staff and
 Performs any other duties as assigned by supervisors.
5.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Masters degree in relevant field
 Teaching experience in sciences subjects of not less than 15 years
 Ten (10) years working experience as a School Inspector in Sciences subjects
 Not above 45 years for a person who is not employed in the Government.
33
 Must be competent in teaching, carrying out Training Needs Assessment, Designing and Developing Training Programs, Conducting Research and Consultancy in Education Management.
 Computer literacy is compulsory.
5.1.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale: PTSS 21
5.2 CHIEF TUTOR I – IN SCHOOL INSPECTION AND QUALITY ASSURANCE COURSES (LANGUAGES SUBJECT,SWAHILI & ENGLISH) - 1 POST
5.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Teaches up to NTA level 8
 Coordinates teaching activities and prepares learning resources
 Conducts research and consultancy projects;
 Develops and reviews curricula;
 Plans, designs and reviews training programmers;
 Supervises students projects and research works up to NTA level 8;
 Assumes leadership roles;
 Supervises and assists junior teaching staff; and
 Performs any other duties as assigned by supervisors.
5.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Masters degree in relevant field
 Teaching experience in Swahili and English subjects of not less than 15 yrs
 Ten (10) years working experience as a School Inspector in language subjects
 Not above 45 years for a person who is not employed in the Government.
5.2.3 COMPETENCES:
34
 Must be competent in teaching, carrying out Training Needs Assessment, Designing and Developing Training Programs, Conducting Research and Consultancy in Education Management
 Computer literacy is compulsory.
5.2.4 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale / PTSS 21
6.0 THE NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA (NECTA)
The National Examinations Council of Tanzania (NECTA) is a Government Agency which is under the Ministry of Education and Vocational Training. NECTA was established by the Parliamentary Act No. 21 of 1973 to undertake the responsibility of examinations objectives and functions as provided for in the Act. The aim of NECTA is to contribute to national development through a fair, efficient and effective national examinations and educational assessment system that provide high quality stakeholders service through competent and motivated staff.
6.1 PRINCIPAL EXAMINATIONS OFFICER II – (BIOLOGY SUBJECT) - 1 POST - (RE – ADVERTISED).
6.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Writes conference papers as may be required from time to time;
 Writes well researched papers and represents NECTA in local and international examination bodies from time to time;
 Advises the respective Head of Department or Section on all professional and technical matters pertaining to Examinations designs and development in line with areas of specialty;
 Conducts pre-testing exercise of examinations items;
 Moderates examinations items;
 Proofread examinations items and papers;
35
 Review examination formats
 Writes various reports related to examinations;
 Prepares various reports related to examinations.
 Typesetting of examinations paper in respective subject
 Responsible for maximum confidentiality and security of examinations
 Supervises marking of examinations administered by NECTA;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superiors.
6.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master of Science (Education) majoring in Biology.
 At least (8) eight years working experience in an Education Institution with knowledge in conducting research and evaluation;
 Must have good computer knowledge.
6.1.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
6.2 PRINCIPAL EXAMINATIONS OFFICER II – (GEOGRAPHY SUBJECT) - 1 POST. (RE – ADVERTISED).
6.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Writes conference papers as may be required from time to time;
 Writes well researched papers and represents NECTA in local and international examination bodies from time to time;
 Advises the respective Head of Department or Section on all professional and technical matters pertaining to Examinations designs and development in line with areas of specialty;
 Conducts pre-testing exercise of examinations items at Teacher Education Level;
 Moderates Geography examinations items;
 Proofread examinations items and papers;
36
 Review examination formats;
 Writes various reports related to examinations;
 Prepares various reports related to examinations;
 Typesetting of examinations paper in respective subject;
 Responsible for maximum confidentiality and security of examinations;
 Supervises marking of examinations administered by NECTA;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superiors.
6.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Master’s Degree in Education major in Geography or equivalent qualification.
 Eight years working experience in Teaching Education Institution with knowledge in conducting research and evaluation.
 Must have good computer knowledge.
6.2.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.

6.3 SENIOR BINDER II - 1 POST - (RE – ADVERTISED).
6.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Trims books to size with power cutting machines;
 Fabricates covers for books;
 Embosses designs and tiles on covers and decorates books edges with plain or mixed color;
 Assembles all printed materials into finished printed products
 Operates various machines in the finishing section on folding, cutting, stitching, binding of examination, examinations stationery and office stationery;
 Performs any other duties as assigned by his/her supervisor.
37
6.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 CSEE and Certificate in Graphics Art & Printing, Diploma in Binding Technology, or equivalent qualifications from a recognized Institution
 At least four years (4) working experience in a related field.
6.3.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the institution`s salary scale
6.4 SENIOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER I - 1 POST- (RE – ADVERTISED)
6.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Participate in drawing up of HR plans and strategies in the Institution;
 Deals with staff welfare matters such as provision of uniforms and protective gears etc;
 In charge of Insurance issues pertaining to NECTA properties and workman’s compensation/Group Personal Accident;
 Coordinates the Identification of Human Resources needs such as Training Needs Analysis (TNA) for inclusion in the Human Resources Plans programs;
 Interprets Human Resources policies, processes and guidelines to ensure proper implementation and adherence;
 Deals with verification of bills for Electricity, water, Telephone, Canteen services and office and ground maintenance services;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superiors;
6.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Bachelor Degree either in Human Resources Management, Public Administration or equivalent qualifications from a recognized Institution.
 Must have proven ability and experience in operational or strategic Human Resources Management areas for at least seven years
6.4.3 REMUNERATION
38
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.
6.5 REGISTRATION OFFICER II - 1 POST (RE – ADVERTISED)
6.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receives and verifies registration forms from Centre and individual candidates;
 Deals with registration of candidates;
 Verifies correctness of registration forms, such as entry qualifications for different examinations and payment of fees;
 Provides total number of candidates for each subjects for examination packing;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superiors.
6.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Degree in Education, Social Science or equivalent qualifications from a recognized Institution must have good computer knowledge.
6.5.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
6.6 PRINCIPAL REGISTRATION ASSISTANT II - 1 POST. (RE – ADVERTISED)
6.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Checks and verifies accuracy of subject summaries for each Centre and master summaries for examinations;
 Keeps and updates examination registration records;
 Compiles and keeps records of fee defaulters for necessary follow up;
 Advice the Registrar of Examinations Administration on all matters pertaining of examination registration;
 Supervises parking of examination papers;
 Performs any other duties as assigned by his/her superiors;
6.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
39
 Diploma in Education or equivalent with two principle passes.
 At least seven years teaching experience.
6.6.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.
6.7 REGISTRATION OFFICER II - 3 POST (RE – ADVERTISED)
6.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receives and verifies registration forms from Centre and individual candidates;
 Deals with registration of candidates;
 Verifies correctness of registration forms, such as entry qualifications for different examinations and payment of fees;
 Provides total number of candidates for each subjects for examination packing;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superiors.
6.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Degree in Education, Social Science or equivalent qualifications from a recognized Institution must have good computer knowledge.
6.7.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.
6.8 OFFICE MANAGEMENT SECRETARY II - 1 POST (RE – ADVERTISED)
6.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Types all material as directed;
 Co-ordinates all office needs and requirements;
 Receives and distributes letters to respective officials;
 Arrange appointments and attends meeting where necessary and writes minutes;
 Receive telephone calls and takes messages;
40
 Handle travel arrangement on duty for senior officers and other members of the unit/department;
 Ensure expedient, accurate and clean execution of duties;
 Ensure that copies of letters are filed in relevant files, types confidential letters, minutes, circulars, certificate charts and stencils;
 Ensure clines of the office(s);
 Takes proper care of facilities and equipment under his/her charge;
 Performs any other duties as assigned by his/her superiors.
6.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Diploma in Secretarial Studies from recognized Institution and CSEE or ACSEE with principal passes in English and Kiswahili.
 At least six years working experience in similar roles in a reputable Institution.
6.8.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.
6.9 RECEPTIONIST II - 1 POST (RE – ADVERTISED)
6.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receives all visitors to NECTA and directs them to the appropriate officials as may be necessary;
 Attends all incoming telephone calls and directs them to the right officials;
 Receives all incoming mail and submits them to secretaries or respective officials;
 Ensure proper organization of the front office;
 Maintains register of various activities;
 Performs any other duties as assigned by his/her superiors.
6.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 CSEE/ACSEE and a pass in English and Swahili subjects
 Certificate in front office or equivalent qualifications from a recognized Institution.
41
6.9.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale.
6.10 SENIOR DRIVER II – 1 POST. (RE – ADVERTISED)
6.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drives NECTA vehicles skillfully;
 Maintains and Keeps up-to-date log-books;
 Adhere to maintenance schedules;
 Keeps motor vehicles in good running conditions and reports faults and defects to head of department;
 Ensures that valid documents are obtained prior to commencing any journey;
 Ensure safety and cleanliness of the vehicles at all times;
 Supervises motor vehicle service and repair;
 Adheres to maintenance schedules;
 Performs any other duties as assigned by his/her superiors.
6.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 CSEE with Trade Test I and must have a valid Class C Driving License.
 Working experience of not less than five years without causing accident.
 Possession of Drivers Certificate from recognized Institution such as NIT or VETA is necessary
6.10.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
6.11 BINDING SUPERVISOR II - 1 POST (RE – ADVERTISED)
6.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Operates, sets and runs stitching machines;
 Operates stitching-cum-trimming machines;
 Operates paper cutting machines and knives;
42
 Undertakes gluing, thread paper wire stitching and perfect binding;
 Operates various machines in the finishing section on folding, cutting, stitching, binding of examination, examinations stationery and office stationery;
 Performs the recording of examination papers which have been printed and folded;
 Packages folded examination papers in boxes ready for centering;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superior.
6.11.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 CSEE and Certificate in Graphics Art & Printing, Diploma in Binding Technology or equivalent qualifications from a recognized Institution.
 At least seven (5) years working experience in a related field.
6.11.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
6.12 DRIVER II - 4 POSTS (RE – ADVERTISED)
6.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drives NECTA vehicles skillfully;
 Maintains and keeps up-to-date log-books;
 Adheres to maintenance schedules;
 Keeps motor vehicles in good running conditions and reports faults and defects to head of department;
 Ensures that valid documents are obtained prior to commencing any journey;
 Ensures safety and cleanliness of the vehicles at all times;
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA as assigned by his/her superior.
6.12.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 CSEE with Trade Test III in motor vehicle maintenance/mechanics or equivalent..
43
 Must have a valid class ‘C’ Driving License .
 At least three (3) years continuous driving experience.
 Must have a certificate from a recognized driving school.
6.12.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
6.13 PERSONAL SECRETARY I - 2 POSTS (RE – ADVERTISED)
6.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Types letters and other documents;
 Receives visitors, ascertains the nature of their business and relays information to the executive concerned;
 Maintains a diary of appointments, meetings, occasions for executives and informs/reminds them before and on due date;
 Handles incoming mails for personal attention of the relevant executive and ensures that information and correspondences are effectively circulated and managed;
 Prepares and facilitates departmental and other meetings and processes records of the proceedings;
 Ensures cleanliness of the office(s)
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA assigned by his/her superiors.
6.13.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 CSEE with credit passes in English and Kiswahili and Diploma in Secretarial Studies or equivalent qualifications from a recognized Institution with three years working experience.
6.13.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale
44
6.14 PERSONAL SECRETARY II -1 POST (RE – ADVERTISED)
6.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Types letters and other documents;
 Receives visitors, ascertains the nature of their business and relays information to the executive concerned;
 Maintains a diary of appointments, meetings, occasions for executives and informs/reminds them before and on due date;
 Handles incoming mails for personal attention of the relevant executive and ensures that information and correspondences are effectively circulated and managed;
 Prepares and facilitates departmental and other meetings and processes records of the proceedings;
 Ensures cleanliness of the office(s)
 Performs any other duties relevant to the functions of NECTA assigned by his/her superiors.
6.15 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 CSEE with credit passes in English and Kiswahili and Diploma in Secretarial Studies or equivalent qualifications from a recognized Institution
 At least (2) two years working experience.
6.15.1 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale


X.M. DAUDI
Secretary
Public Service Recruitment Secretariat

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA

Kumb. Na EA.7/96/01/H/29 16 Januari 2015


TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI


Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki,
pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea
katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 51 za kazi kwa ajili ya Katibu Mkuu
Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi.

NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
- Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za
vyeti vya kidato cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango
hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
v. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
vi. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
vii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
viii. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
ix. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
x. Mwisho wa kupokea za maombi ni tarehe 05 Februari, 2015
xi. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira HAURUHUSIWI.
xii. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kwenye mfumo wa elektroniki kupitia anuani ifuatayo;
http://portal.ajira.go.tz/


xiii. MUHIMU: KUMBUKA KUWEKA (ATTACH) BARUA YAKO YA MAOMBI KWENYE SEHEMU YA ‘OTHER ATTACHEMENTS’
3
1.0 AFISA ARDHI DARAJA LA II (LAND OFFICER GRADE II) – NAFASI 51
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kusimamia uingizaji wa kumbukumbu katika kompyuta.
 Kushughulikia utayarishaji wa nyaraka za kisheria.
 Kufanya ukaguzi wa viwanja.
 Kutoa notisi na kupendekeza ubatilishaji wa miliki kwa visivyoendelezwa kwa mujibu wa sheria.
 Kuwasiliana na wateja kuhusu Hati zilizotayarishwa na kuwakabidhi.


1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu katika fani ya Usimamizi ardhi na Uthamini au Shahada ya Sheria kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitano.


1.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.E kwa mwezi

X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.


THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE

PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT


Ref. Na EA.7/96/01/H/28 15th January, 2015
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of the Business Registrations and Licensing Agency (BRELA)
and Tanzania Meteorological Agency (TMA) the Public Service
Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 27 vacant posts in
the above public institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this
advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
subject of the application letter and marked on the envelope; short of which
will make the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
certificates:
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
- Form IV and Form VI National Examination Certificates.
- Computer Certificate
- Professional certificates from respective boards
- One recent passport size picture and birth certificate.
2
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV
will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route
their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should
not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC.
45/257/01/D/140 dated 30th November 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason
should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania
Commission for Universities (TCU)
xiv. Dead line for application is 30th January, 2015 at 3:30 p.m.
xv. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvi. Women are highly encouraged to apply
xvii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xviii. Application letters should be written in Swahili or English
xix. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING
ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika
Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
1.0 BUSINESS REGISTRATIONS AND LICENSING AGENCY (BRELA)
BRELA is a semi-autonomous Executive Agency under the Ministry of Industry and Trade
(MIT). It was established under the Government Executive Agency Act No. 30 of 1997,
and formally launched on the 3rd December, 1999. The main responsibility of the Agency
is to ensure that businesses operate in accordance with the laid down regulations and
sound commercial principles. Its key functions are registration of companies, both local
and foreign; registration of Business Names; registration of Trade and Service Marks;
Granting of patents and issuing of industrial licensing.
3
1.1 BUSINESS SUPPORT MANAGER - 1 POST
1.1.1 JOB SUMMARY
To oversee the effectiveness and efficiency of Financial, Panning, Human
Resource Management and Administrative policies; to ensure that the Agency
fulfils its statutory obligations and customer satisfaction.
1.1.2 REPORT TO
Chief Executive Officer
1.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Responsible for the planning, co-ordination and control of all financial,
accounting, insurance, Human Resource and Administration activities of the
Agency.
· Coordinating all strategic issues pertaining to BRELA and ensures compliance
of all regulations in relation to BRELA’s rights and obligations are provided to
management in a timely manner.
· To operationalize the approved budget and utilize the same within the
procedures set out in the financial regulations and institutes expenditure control
mechanisms, including budgetary controls, authority levels, limits and
counterchecks and provides feedback.
· Coordinating the preparation of long term, short term and annual corporate
plans, and implementation timeframes, action plans, identifies resource
requirements and persons responsible and contributes to the preparation of the
corporate strategic plan.
· To design, develop, review and oversee the implementation of policies and
strategies of management, acquisition and use of fixed assets, inventories,
debtors, cash resources, purchases and supplies of goods and services, donor
assistance and funding, pricing of goods and services and accounting policies.
· Work closely with other management staff to determine and implement specific
technical needs and priorities of the Agency.
· Overseeing information technology (IT) departments, support managers are
responsible for maintaining a dynamic knowledge base of technical solutions
to ensure that the Agency’s IT infrastructure is as efficient and productive as
possible.
· To Carry out annual appraisal of performance and oversees staff development
within the entire Agency and ensures their contribution towards achieving
organizational objectives and goals.
· Responsible for supervision and preparation of strategic plan for the agency.
4
· Provide regular report highlighting resourcing status, performance
management status, engaging action plans and other HR action items.
· To develop individual objectives/targets and performance standards as part of
the individual performance agreement.
· To perform any other duties as may be assigned from time to time.
1.1.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree either in Business Administration, Commerce or Human
Resource Management with Master’s in Business Administration or Master’s in
Public Administration and working experience of at least 10 years in the relevant
field in a reputable institution. Possession of computer application skills is a must.
1.1.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Being organized and proactive, with a strong attention to detail, able to process
complex information and produce ad-hoc reports, papers and presentations to
support efficient and informed decision making.
· Exceptional interpersonal skills and proven ability to work to tight timescales
and under pressure and to deal with competing priorities
· High level of analytic skills, bringing innovation to problem solving,
complimented with a good customer instinct/understanding
· Excellent written and oral communication skills, with confidence to present
complex ideas to senior stakeholder
· High level of personal drive and self-motivation and Strategic thinker
· Excellent office computer skills.
· Strong people/relationship skills with a customer service and teamwork
orientation.
1.2 INDUSTRIAL LICENSING MANAGER - 1 POST
1.2.1 JOB SUMMARY
To administer and supervise Licensing processes as per the National Industries
(Licensing and Registration) Act.
1.2.2 REPORT TO
Chief Executive Officer
5
1.2.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Directing and supervising all operations in the division of Industrial licensing
and to ensure that all tasks are carried out effectively and efficiently
· Receiving applications for Industrial License, checking validity of the
documents and prepares Board Paper to be tabled before the Industrial
Licensing Board Meeting.
· To conduct assessment of the application for Industrial license.
· To prepare recommendations on all applications and presents them to the
industrial licensing Board for decision making.
· To call and organize the Industrial licensing Board meetings, also to take
minutes and documents deliberations of the Board.
· To notify all applicants for Industrial License the outcome of the Board meeting.
· Issuing Certificate of Registrations which have been approved by the Industrial
Licensing Board.
· Cancelling an Industrial License for failure of implementation of project and
make report available to the Industrial Licensing Board.
· To conduct open performance review and appraisal of subordinates and gives
feedback.
· To perform any other duties as may be assigned.
1.2.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Economics or equivalent with Master’s in Business
Administration and working experience of at least 10 years in the relevant field,
and must be computer literate.
1.2.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Leadership and management skills in Business judgment, Negotiation
experience / skills, Technical and analytical capabilities
· Ability to evaluate and appraisal of different projects
· Capable of directly managing, shaping and transacting high value, technology
based opportunities.
· Demonstrated capability to manage multiple high-value collaborations with
leading executives of public and private companies as well as internationally
recognized innovators.
· High level of analytic skills, bringing innovation to problem solving,
complimented with a good customer instinct/understanding.
· Excellent written and oral communication skills, with confidence to present
complex ideas to senior stakeholder.
· High level of personal drive and self-motivation and Strategic thinker
6
· Excellent office computer skills.
1.3 PRINCIPAL HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATIVE
OFFICER II - 1 POST
1.3.1 JOB SUMMARY
Provides specialized Human Resource management professional in day- to day
management and administration of the human resource functions in alignment with
achieving agency objectives.
1.3.2 REPORT TO
Business Support Manager
1.3.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Carries out human resource planning to determine supply and demand for
professionals in the Agency;
· To Plan and Co-ordinates human resource management and all administrative
services of the Agency.
· Coordinates preparation of training and development programs; and facilitates
orientation/induction programs for new entrants in the Agency;
· Carries out impact assessment of the training and development programs and
prepares assessment reports.
· Preparing voluntary agreements negotiate with Trade Unions and administer
proper industrial relations and high work moral programmes.
· To advise management on changes of Human Resources policies and
supervise its implementation.
· Coordinates implementation of open Performance Review and Appraisal
System (OPRAS), assesses appraisal results and prepares implementation
reports;
· To coordinate performance management systems reward management and all
issues that affect the relationships between the Agency and its employees.
· Coordinating and conducting interviews, and selection of applicants, as well as
new employee orientation.
· To prepare Annual/quarterly, Staff Appraisals; Disciplinary issues;
· To develop updates and administer the preventive maintenance schedules so
as to comply with for the office equipment, buildings and the related
infrastructures.
· Responsible for the operational and strategic management of the
administrative support services and other related tasks for the Agency.
7
· Interface with the payroll administrator to ensure payroll is promptly informed
of any changes affecting the employment conditions.
· Prepares and administers employee benefits (pension, allowance etc.) and
entitlements;
· Facilitates employee relations and welfare including health, safety, sports and
culture;
· Coordinates implementation of ethics including prevention of corrupt practices;
· Implements diversity issues including disability and HIV/AIDS;
· Coordinates implementation of Client Service Charter; and
· To perform any other assigned by supervisor
1.3.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree either in Human Resources Management or Business
Administration with Master’s in Business Administration or Master’s in Public
Administration plus 9 years relevant experience. Must have basic computer skills.
1.3.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Professional recruitment, coaching and performance skills.
· Evident knowledge of Tanzania labour laws.
· Ability to maintain confidentiality with a higher level of professionalism.
· Well organized, self-guided and motivated to professionalism.
· Detail oriented and with special attention to accuracy.
· Strong verbal and written communication and negotiation skills.
· Excellent office computer skills.
1.3.6 REMUNERATION: Salary Scale - BRS 9
1.4 PRINCIPAL SYSTEM ADMINISTRATOR - 1 POST
1.4.1 JOB SUMMARY
Responsible for managing acquisitions, designing, installations/configurations,
operations, and maintenance of systems, hardware and software and related ICT
technology infrastructure in BRELA, ensure backup systems operate effectively
and that systems in place are run 99.99%.
1.4.2 REPORT TO
Business Support Manager
1.4.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
8
· Administering computer systems by ensuring that all the time the systems are
properly functioning and help users to understand their operations
· Undertake technical designing, planning, implementation, and the highest level
of performance tuning and recovery procedures for mission critical enterprise
systems. Serves as a technical expert in the area of system administration for
complex operating systems. Recommends the redesign and configuration of
operating systems and system applications
· Confer with users to gain understanding of needed changes or modifications of
existing programs; resolve questions of program intent, data input/output
requirements, and inclusion of internal checks and controls.
· Analyses software specifications for completeness and compatibility with
operating system capabilities.
· Establish and implement computer systems guidelines, procedures and
standards to ensure availability, optimal performance, and security of systems
hardware and software.
· Identifies methods, solutions, and provides project leadership and
management in order to provide a high level of service to the customers.
· Evaluates system capacity and plans for systems development and expansion;
Participates in the planning, installation and implementation of hardware
equipment interfaces and peripheral devices. Recommend changes to current
and future computer system requirements to meet desired needs.
· Defines scope, plans, organizes and directs project teams involved in large
and/or complex system's hardware and/or software projects.
· Schedules, monitors, guides and participates in installing, configuring,
analysing, monitoring and maintaining systems software, hardware and related
applications systems.
· Schedules, monitors, directs and evaluates a lower technical staff, and
participates in installing, configuring, analysing, monitoring and maintaining
systems software, hardware and related applications systems.
· Review and recommend methods, procedures, and metrics needed to ensure
that systems analysis attains the required quality standards and practices;
· Provide technical assistance to project users in the conceptualization and
detailed design of systems desired for a specific project; confer with users to
gain complete understanding of systems required.
· Analyses, documents, install, develop and maintain operating system software
including utility software and job control languages.
· Implements system backup procedures and participates in recovery operations
in the event of destruction of all or part of the operating system or other system
components.
· Performing other related duties as assigned by superiors from time to time.
9
1.4.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Master's degree in Computer Science and knowledge in Net/MVC programming
environment, SQL Server 2010 Database administration and management, C+
programming and working with heterogeneous systems plus 9 years relevant
experience.
1.4.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Knowledge of: Programming languages and operating systems; current
equipment and technologies in use; Unix system administration, enterprise
backup and recovery procedures, and system performance monitoring tools;
effective project management techniques; principles and practices of effective
management and supervision.
· Ability to: Plan, organize and document complex system design activities and
to configure systems to be consistent with institutional policies/procedures;
communicate technical/complex information both verbally and in writing;
establish and maintain cooperation, understanding, trust and credibility;
perform multiple tasks concurrently and respond to emergency situations
effectively.
· Professional recruitment, coaching and performance skills.
· Well organized, self-guided and motivated to professionalism.
1.5 SENIOR INFORMATION OFFICER II / ICT OFFICER
(PROGRAMMER) - 1 POST
1.5.1 JOB SUMMARY
Ensure systems and hardware are properly running effectively.
1.5.2 REPORTS TO
Principal System Administrator
1.5.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Review and recommend alternative computer systems’ specifications;
· Establish and implement computer systems guidelines, procedures and
standards to ensure availability, optimal performance, and security of systems
hardware and software.
· Evaluates system capacity and plans for systems development and expansion;
· Defines scope, plans, organizes and directs project teams involved in large
and/or complex systems hardware and/or software projects.
10
· Schedules, monitors, guides and participates in installing, configuring,
analysing, monitoring and maintaining systems software, hardware and related
applications systems.
· Schedules, monitors, directs and evaluates a lower technical staff, and
participates in installing, configuring, analysing, monitoring and maintaining
systems software, hardware and related applications systems.
· Analyse and estimate feasibility, cost, time and compatibility with hardware
and other programs;
· Review and recommend methods, procedures, and metrics needed to ensure
that systems analysis attains the required quality standards and practices;
· Recommend changes to current and future computer system requirements to
meet desired needs and design necessary report writing.
· Reviews and documents software failures and takes corrective action as
needed.
· Develop and review test plans, test procedures, acceptance plan and
performance assessment requirements;
· Recommend and implement corrective actions for performance improvements;
· Perform any other duty as may be assigned by his superiors.
1.5.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree either in Computer Science, Information Technology or
Computer Engineering, specialized in programming or related discipline from
recognized institution with nine (9) years working experience in the relevant field.
1.5.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Demonstrated experience with detailed requirements analysis.
· Demonstrated experience with at least dynamic programming languages
(Ruby, Perl, Python, PHP etc.)
· Demonstrated experience with at least following programming languages (C#,
C++, .Net etc.)
· Demonstrated experience with application frameworks (Code igniter, Laravel,
.Net etc.)
· Demonstrated experience with GUI application development environment (MS
Visual Studio 2013, Borland C++ Builder etc.)
· Demonstrated experience with relational databases (Oracle, SQL Server 2012,
MySQL, etc.)
· Report writing Skills
1.5.6 REMUNERATION: Salary Scale - BRS 6
11
1.6 SENIOR RECORDS MANAGEMENT OFFICER - 1 POST
1.6.1 JOB SUMMARY
Responsible for leading, controlling and managing the Agency’s records; manage
and archiving of records including electronic records, paper records, web content,
and information stored on the databases.
1.6.2 REPORT TO
Chief Executive Officer
1.6.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Advises Management on adequacy of documentation and creation and
management of agency records, keeping management informed on current
and projected operational requirements, issues, legislative, and regulatory
matters.
· To facilitate communications in matters relating to records/information assets
and the management of risks to those assets.
· Works closely and proactively with all registries within the Agency to ensure
that records/information assets are managed to ensure Agency accountability,
protect the interests of the public, and mitigate records-related litigation risks.
· Leads the transformation of agency records management processes to
address the challenges posed by electronic records.
· Participates in Agency capital planning process for all major information
systems to ensure that records management functionality appropriate to the
records/information assets they support is included in system design.
· To advise program Officer and IT members on metadata requirements
necessary to achieve this functionality.
· Works with the all heads of Division to build records management functionality
into the Agency enterprise architecture and to ensure all Agency information
systems incorporate records management functionality appropriate to the
records/information assets they support.
· Formulates and oversees the implementation of Agency policy and guidance
for record-keeping in accordance with the Agency strategic plan.
· Plans, organizes, directs, reviews, coordinates, and establishes controls for all
Agency records activities.
· To ensure that Agency personnel are knowledgeable and kept current about
records management principles and requirements, and that they receive
records management training appropriate to their needs.
12
· To direct all staff of records management professionals responsible for the
implementation of the records management program.
· To perform any other related activities assigned by Superiors.
1.6.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree in Records Management or Advanced Diploma in related field.
At least six years’ experience progressively responsible in Records management.
Should be computer literate and must have attended computer course in Windows,
Microsoft Office, Internet, E-Mail and Publisher.
1.6.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· Good knowledge of how storage systems work you’ll almost certainly need to
have good computer skills and experience of records management system,
perhaps learnt at a basic level and working your way up
· Professional recruitment, coaching and performance skills.
· Ability to maintain confidentiality with a higher level of professionalism.
· Well organized, self-guided and motivated to professionalism.
· Strong verbal and written communication skills
1.7 SENIOR PROCUREMENT OFFICER - 1 POST
1.7.1 JOB SUMMARY
Responsible for identifying and screening procurement suppliers, negotiating
terms and conditions, and procurement best practice processes, Leads the
procurement function and oversees all aspects of purchasing, coordinate tender
processes and negotiations teams, strategy, tool and process implementation for
procurement related to works, goods and services as per PRA 2011 and the Public
Procurement Regulations, 2013.
1.7.2 REPORT TO
Chief Executive Officer
1.7.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Develops implements and maintains procurement policies and review on a
regular basis to ensure relevance and conformance with best practices and
ensure compliance with the Public Procurement Acts and the PPRA directives
and circulars available.
· Prepares and updates procurement plans in respect of procurement of goods,
no-consultancy services, consultancy services and works.
13
· Guides user departments on the preparation of corporate procurement plan to
ensure its implementation is in line with the approved corporate Annual budget.
· Prepares bid documents for procurement of goods, works, non-consultant
services and disposal of Assets as per format issued by PPRA.
· Give monthly feedback on implementation of procurement plan is prepared for
the Tender Board, management, user functions and other stakeholders.
· Prepare briefings to the tender board deliberations and ensure that minutes of
Tender Board meetings are timely prepared.
· Maintains list of approved Suppliers; Service providers and contractors.
· Maintains proper records and reports pertaining to Agency’s procurement.
· Follows-ups on purchases goods and services to ensure their timely delivery is
in accordance with the terms of contracts
· Liaise with Directorate of Finance to ensure all issued LPOs issued are paid
timely and at the end of the year there are no pending LPOs as per financial
regulations
· Raises purchase orders when relevant approval has been granted
· Maintains list of approved Suppliers; Service providers and contractors.
· Provides inputs to tender evaluation and review of tender evaluation reports.
· Developing individual objectives/targets and performance standards as part of
the individual performance agreement in consultation with the immediate
superior
· Performing any other duties as may be assigned from time to time.
1.7.4 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Bachelor Degree either in procurement/logistics or Advanced Diploma in Materials
Management who is registered with CSP issued by Procurement and Supplies
Professionals and Technician Board (PSPTB) plus 9 years working experience
and must be Computer Literate.
1.7.5 KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
· High integrity, pro-active, stable, robust character and a good team-player
· Professional recruitment, coaching and performance skills.
· Excellent communication skills, Excellent analytical and negotiation skills.
· Evident knowledge of Tanzania labour laws especially PRA 2013.
· Ability to maintain confidentiality with a higher level of professionalism
Substantial within carrying out actual procurement
· Proven commitment to accountability practices.
14
· Proven ability to priorities tasks, meet deadlines and work with limited
supervision.
· Knowledge of computers: word processing, database management packages.
· Fluent in written and spoken English.
1.7.6 REMUNERATION: Salary Scale - BRS 8
2.0 THE TANZANIA METEOROLOGICAL AGENCY (TMA)
The Tanzania Meteorological Agency (TMA) is under Ministry of Transport. It was
established by the Executive Agency (Amendment) Act No. 30 of 1997 and was
inaugurated as an Executive Agency on 3rd December, 1999. The Agency is mandated
to provide meteorological service to the general public, institutions and individual users
of tailor made services for the purpose of maintain safety and security of people and their
properties and support sustainable social economic development.
2.1 METEOROLOGIST II - (10 POSTS)
2.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in data analyses i.e. performing Meteorological, Agro Meteorological,
Hydro Meteorological, and Environmental analysis under the guidance of
Senior Meteorologist;
· Issue weather forecast for the general public, media etc.;
· Assists in providing services for Marine, General Aviation, Agriculture, Tourism,
Energy, Disasters, etc.;
· Conducting climatological data processing; and
· Performs any other duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
2.1.2 QUALIFICATION
Holders of degree in Meteorology (Bachelor in science in Meteorology), or a
Bachelor in science majoring in Mathematics and Physics with Postgraduate
Diploma in Meteorology. It should be noted that, a holder of Bachelor degree
in Science majoring in Mathematics and Physics shall be required to undertake
Postgraduate Diploma course in Meteorology before being converted to the
post of Meteorologist II. He/She will start with a post of Assistant Meteorologist
in the TMA 4 salary scale.
15
2.2 TECHNICAL OFFICER II (1 POST)
2.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Testing, installing, repairing and maintaining of meteorological, communication,
electrical and electronics equipment under guidance of Principal Technician as
listed below:
· Intercoms;
· Receiver/Transmitters (HF,VHF,UHF)
· Meteorological Instruments i.e. Anemometers, Barometers
· and Optical Theodolite;
· Power Supplies such as UPS
· Air conditioners and Hydrogen Plants
· Non-specialized equipment like Tele-printers, Fax machines, Printers and
Recorders; and
· Assists in designing Anemometer mast and other equipment for fabrication
· Performs any other duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
2.2.2 QUALIFICATION
Holders of FTC or National Form VI Certificate plus a one year Meteorological
Technician III course followed by instruments maintenance certificate
recognized by WMO. Appointees will be in the TMA 1 scale until they acquire
the Meteorological Technicians Certificate and Instruments Maintenance
certificate.
2.3 SYSTEMS ANALYST II( 1 POST)
2.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Assist in Designs, implementations, and maintenance of ICT
· systems;
· Assists in preparing specifications and user requirements;
· Encodes, tests, debugs program modules;
· Supervise the smooth running of all ICT systems, including anti-virus software,
print services, Internet and email Provision;
· Assists in conducting ICT training to TMA members of staff;
· Assists in maintaining and administering the TMA website and Intranet; and
· Performs any other duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
2.3.2 QUALIFICATION
Holders of a Bachelor’s degree or equivalent in Information Technology or
Computer Science. Possession of IT certification e.g. CCNPS; Cisco CISA;
CISM; CSSP; MCSE will be an added advantage.
16
2.4 LIBRARIAN (1 POST)
2.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Keeps and creates back up records of library documents;
· Prepares procedures and regulations on book borrowing;
· Classifies books and other documents;
· Catalogues books and other documents;
· Sorts and orders books and journals;
· Enters Library data in computer;
· Performs user survey ;
· Devises data base for Library; and
· Performs any other related duties as assigned by the immediate Supervisor.
2.4.2 QUALIFICATION
Holders of Ordinary Diploma in Librarianship from School of Library Archive
and Documentation Studies (SLADS) Bagamoyo or equivalent qualifications
from a recognised institution plus at least three years working experience. He
must be computer literate.
2.5 SENIOR SUPPLIES ASSISTANT II (1 POST)
2.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Clears and forwards supplies/goods from the ports;
· Assists in determining consumption rate for assessing adequacy of stock for
any given period;
· Maintaining fixed asset register, estate records and stock register; and
· Performs any other duty as might be assigned by the immediate Supervisor.
2.5.2 QUALIFICATION
Holder of NBMM Professional level II or equivalent qualification with at least six
years work experience.
2.6 PERSONAL SECRETARY I ( 5 POSTS)
2.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Types documents and undertakes normal secretarial duties;
· Handles internal and external incoming mail marked for the personal attention
of the boss, files and distributes them ensuring proper maintenance and
confidentiality;
· Answers routine correspondence, such as acknowledgements, on his/her own
initiative without supervision;
· Follows-up outstanding correspondence and or replies;
17
· Keeps record of files for action by the boss;
· Organizes and facilitates meetings of the boss to promote a favourable working
environment;
· Responds to routine questions on the telephone, takes messages and forwards
the messages to appropriate intended recipients;
· Manages the office arrangement and cleanliness to ensure a favourable
working environment;
· Maintains appointments and priorities of calls and visits to the boss;
· Receives office visitors and directs them to the relevant offices;
· Makes travel arrangements for the boss;
· Make the necessary facility preparations for departmental meetings; and
· Performs any other duties as may be assigned by immediate Supervisor.
2.6.2 QUALIFICATION
Holder of National Form IV/VI with secretarial certificate from a recognized
institution with a work experience of at least three years. Must have passed
stage three with 80 w.p.m and have Computer skill in Word Processing
Spreadsheet shorthand speed of 80wpm is compulsory.
2.7 TELEPHONE OPERATOR/RECEPTIONIST (1 POST)
2.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Provides telephone services and reporting on the defects;
· Receives and relaying telephone calls;
· Attends to visitors with courtesy and keeping visitor’s record book;
· Records all out going telephone calls and assign reason(s) for the call;
· Keeps visitors record book;
· Maintains and updated the internal telephone directory; and
· Performs any other duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
2.7.2 QUALIFICATION
Holders of Ordinary/Advanced Certificate of Secondary education and obtained
credit pass in English and Kiswahili. Must have undertaken receptionist /
Telephone operator’s course from recognized institution.

X.M. DAUDI
Secretary
18
Public Service Recruitment Secretariat

Wednesday, 14 January 2015 19:42

NAFASI MPYA ZA AJIRA, MWISHO JANUARI 18, 2015

Written by


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA

Kumb. Na EA.7/96/01/H/24 3 Januari, 2014


TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki,
pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea
katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi kwa
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 593 za kazi kwa ajili ya wakala wa
vipimo kama zilivyorodheshwa katika tangazo hili.
NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili
kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato
cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu
mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka au kupotea.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika Utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
xii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 18 Januari, 2015
xiii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira HAURUHUSIWI.
xiv. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
Katibu, AU Secretary,
Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
Utumishi wa Umma, Secretariat,
SLP.63100, P.O.Box 63100
Dar es Salaam. Dar es Salaam.
1.0 WAKALA WA VIPIMO
Wakala wa Vipimo ni Taasisi (Wakala) ya Serikali iliyochini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Taasisi hii iliundwa kwa mujibu wa Sheria ya Wakala za Serikali Sura Na. 245, mapitio ya mwaka 2002. Wakala wa Vipimo ilianzishwa rasmi tarehe 13 Mei, 2002 kwa amri ya Serikali Na. 194 (Government Order No. 194) na kutangazwa tarehe 17 Mei, 2002. Wakala wa Vipimo ina jukumu la kumlinda mlaji kwa kuhakiki vipimo vyote vinavyotumika katika sekta za Biashara, Afya, Usalama na Mazingira.
Nafasi hizi zitajazwa katika ofisi za Wakala wa Vipimo zilizoko Makao Makuu na katika Mikoa yote Tanzania Bara.
1.1 AFISA UGAVI MKUU DARAJA LA I - NAFASI 1 (INARUDIWA)
1.1.2 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushauri juu ya Sera ya Ununuzi na Ugavi katika Wakala;
 Kushauri juu ya Mfumo wa Mtandao wa Ununuzi na Ugavi kwa kutumia kompyuta, “e-procurement”;
 Kutathmini taarifa ya vifaa vinavyotumika na Wakala ili kujua aina ya kasi ya vifaa husika kwa hatua zaidi;
 Kusimamia utayarishaji wa Mpango wa manunuzi wa Wakala;
 Kusimamia utayarishaji wa makisio ya vifaa vinavyohitajika katika Wakala;
 Kusimamia upimaji wa utendaji wa Maafisa Ugavi walio chini yake;
 Kumshauri Mtendaji Mkuu kuhusu namna bora kutekeleza majukumu yanayohusu ununuzi, utunzaji na ugavi katika Wakala;
1.1.3 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya Ugavi na Shahada/Stashahada ya Uzamili katika fani za Biashara au Ugavi kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Bodi ya Taifa ya Usimamizi wa Vifaa, na uzoefu wa kazi usiopungua miaka kumi na mbili (12).
1.1.4 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani WMAS 7 kwa mwezi
1.1.5 MCHUMI MKUU DARAJA LA I- NAFASI 1 (INARUDIWA)
1.1.6 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuratibu na kuhuisha upangaji na udhibiti wa mipango ya Wakala;
 Kushiriki katika shughuli za kuandaa mipango, miongozo na nyaraka mbalimbali za Wakala;
 Kuchambua, kudhibiti na kuoanisha Bajeti ya Wakala kwa kushirikiana na Wizara mama;
 Kutayarisha taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo;
 Kutoa picha kamili ya uchumi wa Wakala na maendeleo yake kwa vipindi vya muda mfupi na kati;
 Kutayarisha miongozo ya maendeleo ya kila mwaka;
 Kutayarisha na kusimamia mifumo ya shughuli za mipango ya maendeleo;
 Kusimamia mwenendo wa kiuchumi wa Wakala na kutoa ushauri;
 Kusimamia upimaji wa utendaji wa watumishi walio chini yake;
1.1.7 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Uzamili (Masters/Postgraduate Diploma) ambao wamejiimarisha katika mojawapo ya fani zifuatazo Uchumi (Economics), Takwimu (Statistics), Sayansi ya Uchumi au Kilimo (Bsc. Agriculture Economics & Agri Business) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
 ujuzi wa kutumia kompyuta na uzoefu wa kazi ya uchambuzi wa masuala ya kiuchumi kwa muda usiopungua miaka kumi na mbili (12).
 Waombaji wenye Shahada ya Falsafa ya (Phd) katika fani husika au watakaokuwa wamechapisha makala zisizopungua sita (6) zinazohusiana na fani mbalimbali za uchumi watafikiriwa kwanza.
1.1.8 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani WMAS 7 kwa mwezi.
2.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (UPIMAJI ARDHI) - (ASSISTANT WATER WORKS TECHNICIAN GEOMETRIC) – NAFASI 24
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
2.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aoyesajiliwa ili aweze;
 Kushirikiana na Wahandisi wa Maji na kuwaongoza walengwa katika kuchagua njia za kupitisha bomba kwa ajili ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kupima hali ya kijiografia ya maeneo ya inayokusudiwa kujengwa au yenye miradi ya maji na usafi wa mazingira ili kuwezesha usanifu wa miundo mbinu miradi;
 Kupima uwekaji wa vifaa vya miundo mbinu kwenye ardhi wakati wa ujenzi wa miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kunakili na kutunza taarifa za upimaji wa ardhi kwa ajili ya miundo mbinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa namna inayokubalika kwa mchoraji wa ramani za usanifu wa miradi kufanya kazi yake kwa unadhifu;kuchora ramani za maeneo ya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa namna zote zinazokubalika kwa ajili ya kuwezesha usanifu wa miundo mbinu ya maji na usafi wa mazingira;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za upimaji ardhi.
2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Water Works Technician Geometric).
2.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
3.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (PAMPU) – NAFASI 25
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
3.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atafanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga pampu na injini za aina mbalimbali za miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa pampu na injini za miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu, endelevu na kuzuia uharibifu;
 Kuhudumia uendeshaji wa pampu na injini za miradi ya maji;
 Kufanya matengenezo ya kawaida, ya vipindi na ya kuzuia uharibifu wa pampu na injini kwa kufuata miongozo ya uendeshaji na matengenezo na inapohitajika kwa dharura;
 Kunakiri, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya pampu na injini za miradi ya maji;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za kiufundi.
3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Mitambo Ya Maji (Pampu).
3.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
4.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (UMEME) – NAFASI 12
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
4.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga mfumo wa umeme unaohitajika kwa ajili ya uendeshaji wa mitambo ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufunga mota na vifaa vingine vya umeme vya aina mbalimbali vya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa mfumo wa umeme, mota na vifaa vingine umeme vya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu wa pampu na kuzuia uharibifu;
 Kuendesha mitambo inayotumia umeme ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya matengenezo ya kawaida, ya vipindi na ya kuzuia uharibifu kwenye mfumo wa umeme, mota na vifaa vingine umeme kwa kufuata miongozo ya uendeshaji, na inapohitajika kwa dharura.
 Kunakili, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya mitambo inayotumia umeme ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za kiufundi.
4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Plants Technician Electrical).
4.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
5.0 MHANDISI DARAJA LA II (MAJI) – WATER RESOURCE ENGINEER –
NAFASI 2
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
5.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushughulikia upembuzi yakinifu, usanifu wa ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu midogo midogo ya usambazaji maji na kushiriki shughuli za upembuzi yakinifu, usanifu, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikubwa ya ujenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia mapitio taarifa za upembuzi yakinifu na sanifu za ujenzi wa miundombinu ya miradi ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia ukaguzi wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na utengenezaji wa miundombinu ya uzalishaji na usambazaji maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kupata ubora unaokusudiwa.
 Kushiriki katika kazi ya kupendekeza miradi na kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya uchunguzi kuhusu uharibifu wa miundombinu au ajali zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kutayarisha bajeti ya utekelezaji wa shughuli za sekta za maji.
 Kusimamia kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na mategenezo ya miundombinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kukusanya na kutayarisha taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za sekta ya maji kwa ajili ya matumizi ya sekta na kwa ajili ya kujisajili katika bodi ya Wahandisi.
5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu ya uhandisi wa Maji (Water Resource Engineering) kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
5.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
6.0 MHANDISI DARAJA LA II (MAJI) – WATER RESOURCE WITH GIS ENGINEER – NAFASI 4
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
6.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushughulikia upembuzi yakinifu, usanifu wa ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu midogo midogo ya usambazaji maji na kushiriki shughuli za upembuzi yakinifu, usanifu, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikubwa ya ujenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia mapitio taarifa za upembuzi yakinifu na sanifu za ujenzi wa miundombinu ya miradi ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia ukaguzi wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na utengenezaji wa miundombinu ya uzalishaji na usambazaji maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kupata ubora unaokusudiwa.
 Kushiriki katika kazi ya kupendekeza miradi na kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya uchunguzi kuhusu uharibifu wa miundombinu au ajali zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kutayarisha bajeti ya utekelezaji wa shughuli za sekta za maji.
 Kusimamia kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na mategenezo ya miundombinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kukusanya na kutayarisha taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za sekta ya maji kwa ajili ya matumizi ya sekta na kwa ajili ya kujisajili katika bodi ya Wahandisi.
6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu ya uhandisi wa Maji (Water Resource with GIS) kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
6.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
7.0 MHIFADHI WANYAMAPORI DARAJA LA II – NAFASI 31
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii.
7.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi
 Kudhibiti vitendo vya ujangili nje na ndani ya hifadhi
 kusimamia uwindaji wa kitalii na utalii wa picha
 kulinda Nyara za Serikali
 Kusimamia usafirishaji wa wanyamapori na nyara nje na ndani ya Nchi
 Kusimamia matumizi ya magari ya doria
 Kukagua wanyamapori kwenye mashamba na mazizi ya wanyamapori na kutunza takwimu zao
 Kuratibu uingiaji wa wageni katika Mapori ya Akiba
 Kudhibiti moto katika hifadhi
 Kukusanya na kutunza vielelezo vya ushahidi na kutoa ushahidi Mahakamani
 Kukusanya takwimu za wanyama na mimea kwenye hifadhi
 Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa zinazoendana na taaluma yake
7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV au kidato cha VI wenye Stashahada ya Uhifadhi Wanyamapori (Diploma in Wildlife Management) kutoka Chuo cha Usimamizi Wanyamapori Mweka au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali.
7.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
8.0 MHIFADHI MAMBO YA KALE II (CONSERVATORS OF ANTIQUITIES GRADE II) – NAFASI 4
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii.
8.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushiriki katika kutunza na kuhifadhi mazingira ya vituo na maeneo ya Mambo ya Kale.
 Kushiriki katika kufanya kazi za ukarabati wa majengo
 Kushiriki katika kuboresha maeneo yenye umuhimu ya kihistoria.
 Kushiriki katika kufanya kazi za ufundi
 Kuratibu na kupokea wageni mbalimbali wanaotembelea Vituo vya Mambo ya Kale.
 Kushiriki katika kufanya utafiti na uhifadhi.
 Kushiriki kuandaa tathmini ya maeneo ambayo yamefanyiwa utafiti na uhifadhi.
 Kuratibu ushauri wa kurekebisha vipengele vya Sheria ya Mambo ya Kale.
 Kuendesha mafunzo ya Elimu ya Jamii kuhusu masuala ya utafiti na uhifadhi kwa njia ya semina, warsha na vipindi vya radio.
 Kushiriki katika kuandaa vipindi vya TV na Radio
 Kushiriki katika kuandaa kazi za maabara.
 Kushiriki katika kuandaa kumbukumbu za mambo ya kale.
8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/stashahada ya juu ya Sayansi ya Jamii au Sayansi ya Asili, waliojiimarisha (major) katika mojawapo ya michepuo ya Jiologia, elimu ya viumbe, Akiolojia, Anthropolojia, Jiografia, Historia, Paleontolojia au Ethnolojia kutoka Vyuo vinavyotambulika na Serikali.
8.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi.
9.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) – KISWAHILI (NAFASI 16)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
9.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Kiswahili katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosoma somo la Kiswahili. Aidha kipaumbele ni walimu wenye Shahada ya Elimu ya Watu Wazima katika somo tajwa hapo juu.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
9.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
10.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) – KIINGEREZA (NAFASI 14)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
10.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Kiingereza katika vyuo vya Maendeleo ya wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosoma somo la Kiingereza.Aidha kipaumbele ni walimu wenye shahada ya Elimu ya Watu Wazima katika somo tajwa hapo juu.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
10.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
11.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) – URAIA (CIVIC EDUCATION) (NAFASI 30)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
11.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uraia katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Development Studies au Political Science. Aidha kipaumbele ni walimu wenye shahada ya Elimu ya Watu Wazima katika somo tajwa hapo juu.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
11.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
12.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –BACHELOR OF EDUCATION IN COMMERCE)- (NAFASI 30)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
12.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya Hesabu za biashara na Ujasiriamali katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Elimu ya Biashara na ualimu (Bachelor Of Education in Commerce).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
12.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
13.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –HISABATI (MATHEMATICS) (NAFASI 15)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
13.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Hesabu katika vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi Stadi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Hisabati na Ualimu (Bachelor of Education in Mathematics).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
13.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
14.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –KEMIA (CHEMISTRY) (NAFASI 5)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
14.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Kemia katika vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi stadi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika somo la Kemia (Chemistry).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
14.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
15.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –FIZIKIA (PHYSICS) (NAFASI 14)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
15.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Fizikia katika vyuo vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi Sanifu
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
15.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika somo la Fizikia (Physics).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
15.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
16.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –SAYANSI KIMU(DOMESTIC SCIENCE) (NAFASI 30)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
16.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la upishi na lishe,hotel management, uhifadhi wa vyakula,uzalishaji vyakula na vinywaji katika, vyuo vya Maendeleo ya Wananchi
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
16.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka chuo Kikuu cha Sokoine na vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Maarifa ya nyumbani (Home Economics/Domestic Science)
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
16.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
17.0 MWANASHERIA DARAJA LA II (LAWYER GRADE II) –SHERIA (LAW) (NAFASI 8)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
17.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la sheria katika vyuo vya Maendeleo ya Jamii.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
17.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Sheria (Law)
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
17.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
18.0 MWALIMU DARAJA LA III (TEACHER GRADE III) –UFUNDI CHUMA (WELDING AND METAL FABRICATION) (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha Masomo ya Ufundi katika vyuo 55 vya Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
18.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uungaji vyuma katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
18.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha Nne/sita na mafunzo ya ualimu miaka miwili (2) na kuapata cheti cha Ualimu daraja la IIIA katika fani ya uungaji vyuma (Welding And Metal Fabrication) na kusomea ualimu kwa miaka miwili.
 Aidha kipaumbele ni kwa walimu waliohitimu katika vyuo Ualimu vya Klerruu, Mtwara Ufundi na Dakawa na vyuo vingine vinavyotambulika na serikali.
18.3 10.2 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS B kwa mwezi.
19.0 MWALIMU DARAJA LA III (TEACHER GRADE III) –USHONAJI NA UFUMAJI(KNITTING AND EMBROIDERY) (NAFASI 3)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha Masomo ya Ufundi katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
19.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la ushonaji na ufumaji katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
19.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha Nne/sita na mafunzo ya ualimu miaka miwili (2) na kuapata cheti cha Ualimu daraja la IIIA katika Ushonaji na ufumaji (Knitting and Embroidery).
 Aidha kipaumbele ni kwa walimu waliohitimu katika vyuo Ualimu vya Klerruu, Mtwara Ufundi na Dakawa na vyuo vingine vinavyotambulika na serikali.
19.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS B kwa mwezi.
20.0 MWALIMU DARAJA LA III (TEACHER GRADE III) –UPISHI (COOKERY) (NAFASI 3)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha Masomo ya Ufundi katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
20.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Upishi katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
20.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha Nne/sita na mafunzo ya ualimu miaka miwili (2) na kuapata cheti cha Ualimu daraja la IIIA katika Upishi (Cookery).
 Aidha kipaumbele ni kwa walimu waliohitimu katika vyuo Ualimu vya Klerruu, Mtwara Ufundi na Dakawa na vyuo vingine vinavyotambulika na serikali.
20.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS B kwa mwezi.
21.0 MWALIMU DARAJA LA III (TEACHER GRADE III) –UFUNDI UJENZI (CIVIL) (NAFASI 3)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha Masomo ya Ufundi katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
21.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la ujenzi katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
21.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha Mtihani wa Taifa wa kidato cha Nne/sita ambao walisomea somo la ujenzi na mafunzo ya ualimu miaka miwili (2) na kupata cheti cha Ualimu daraja la IIIA katika fani ya Ujenzi (Civil).
 Aidha kipaumbele ni kwa walimu waliohitimu katika vyuo Ualimu vya Klerruu, Mtwara Ufundi na Dakawa na vyuo vingine vinavyotambulika na serikali
21.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS B kwa mwezi.
22.0 TABIBU II (CLINICAL OFFICERS) – (NAFASI 7)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Tabibu hawa watafanya kazi ya kutoa huduma ya kwanza na utabibu kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
22.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi
 Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo.
 Kutoa ushauri wa kiafya kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo.
 Kusimamia utendaji wa watumishi walio chini yake na kufanya upasuaji mdogo
 Kushiriki katika kupanga na kutekeleza huduma za Afya msingi
 Kushauri na kuhamasisha wanachuo kuchangia huduma za afya na Mfuko wa Afya ya jamii.
 Kufundisha somo la afya ya jamii chuoni.
22.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita wenye Stashahada ya Tabibu ya miaka mwitatu kutoka chuo kinachotambuliwa na serikali.
22.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS B kwa mwezi.
23.0 II (NURSE II) – (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahudumu wa afya (Nurse) hawa watafanya kazi ya kutoa huduma ya kwanza na kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara
23.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutoa huduma ya kwanza kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo.
 Kuangalia afya za wanachuo na jamii inayokizunguka chuo na kutoa ushauri kwa uongozi wa chuo.
 Kutoa elimu ya afya ya jamii kwa wanachuo na jamii inayokizunguka chuo.
 Kushirikiana na tabibu katika kutekeleza majukumu yake.
23.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita wenye stashahada ya Uuguzi ya miaka mwitatu kutoka chuo cha afya kinachotambuliwa na serikali.
23.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGHS A kwa mwezi.
24.0 MKUFUNZI DARAJA LA II –MHANDISI MAJI (WATER TECHNOLOGY) – (NAFASI 1)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Mhandisi huyu atafanya kazi ya kufundisha somo la Uhandisi wa Maji katika vyuo vya maendeleo ya Jamii Tanzania Bara
24.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Uhandisi maji katika vyuo vya maendeleo ya jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kujifunzia na kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam kuhusu somo la uhandisi maji.
 Kutunga na kusahihisha Mitihani ya wanachuo.
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni.
24.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Uhandisi Maji (Water Technology) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
24.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
25.0 MKUFUNZI DARAJA LA II –MHANDISI MITAMBO (METAL TECHNOLOGY) – (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Ufundi Mitambo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii Tanzania Bara
25.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la ufundi mitambo katika vyuo vya Maendeleo ya Jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kujifunzia na kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa ushauri wa kitaalam kuhusu somo la uhandisi maji.
 Kutunga na kusahihisha Mitihani ya wanachuo.
 Kufanya utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali
 katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni
25.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Uhandisi Mitambo (Metal Technology) kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
25.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
26.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- UUNGA VYUMA (MECHANICAL ENGINEER)-(NAFASI 24)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Uungaji vyuma, computer Application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi Tanzania Bara
26.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uungaji vyuo, computer application na Technical drawing katika vyuo vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakaosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa ushauri juu ya kuboresha taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
26.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Uunga vyuma, ufundi bomba, computer application and technical (Mechanical Engeneering) kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
26.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D/E kwa mwezi.
27.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- MHANDISI UJENZI (CIVIL ENGINEER)-(NAFASI 25)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Ujenzi, computer Application na technical drawing katika vyuo (24) vya maendeleo ya Wananchi na chuo cha Maendeleo ya Jamii Missungwi
27.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uungaji vyuo, computer application na Technical drawing katika vyuo vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakaosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa ushauri juu ya kuboresha taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
27.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya uhandisi majengo(Civil Engeneering), Uunga vyuma, computer application and technical drawing kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
27.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D/E kwa mwezi.
28.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- COMPUTER SCIENCE (NAFASI 5)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la computer na electronics (Computer Application) katika vyuo vya maendeleo ya WananchiTanzania Bara
28.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la computer na electronics katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
28.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya computer science kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
28.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
29.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- ELECTRICAL ENGINEER - (NAFASI 20)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Umeme wa majumbani (Electrical installation), computer application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya Jamii Tanzania Bara
29.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la umeme wa majumbani, computer application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
29.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Electrical Engineering kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
29.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
30.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- KILIMO (AGRICULTURAL OFFICER )- (NAFASI 10)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la kilimo (Agriculture) katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
30.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la kilimo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
30.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika somo la kilimo kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
30.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
31.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II–HOME ECONOMICS/ DOMESTIC SCIENCE
(NAFASI 9)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ushonaji, ufumaji, kudarizi, upishi na lishe katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
31.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya ushonaji, ufumaji, kudarizi na upishi na lishe katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
31.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani za ushonaji, ufumaji, kudarizi, upishi na lishe kutoka vyuo vya ufundi vinanvyotambuliwa na Serikali.
31.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
32.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – KILIMO - (NAFASI 8)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Kilimo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
32.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la kilimo na mifugo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
32.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya kilimo kutoka vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali.
32.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
33.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – UCHORAJI NA UREMBAJI (PAINTING AND DECORATION) - (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha masomo ya uchoraji na Urembaji katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
33.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uchoraji na urembaji katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo.
33.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya uchoraji na Urembaji kutoka vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali.
33.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
34.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – USEREMALA (CARPENTRY AND JOINERY) - (NAFASI 6)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la useremala katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
34.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la useremala katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
34.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya Useremala kutoka vyuo vya ufundi inavyotambuliwa na Serikali.
34.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
35.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – UFUNDI CHUMA NA MABOMBA ( WELDING AND PLUMBING) - (NAFASI 12)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ufundi chuma na bomba katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
35.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha Masomo ya uungaji vyuma na ufundi bomba katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
35.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya ufundi chuma na bomba kutoka vyuo vya ufundi inanvyotambuliwa na Serikali
35.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
36.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – UFUNDI MAGARI (MOTOR VEHICLE MECHANICS) - (NAFASI 8)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ufundi magari katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
36.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la umakenika katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
36.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya ufundi magari kutoka vyuo vya ufundi inanvyotambuliwa na Serikali.
36.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
37.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – UFUNDI VIATU(SHOE MAKING) - (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ufundi viatu katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
37.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundish somo la ushonaji viatu katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
37.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya ufundi viatu kutoka vyuo vya ufundi inanvyotambuliwa na Serikali.
37.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
38.0 MSANIFU MAJENGO DARAJA LA II (ARCHITECT II ) - (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Usanifu Majengo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii
38.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundish somo la usanifu majengo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
38.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya Shahada ya Usanifu Majengo kutoka vyuo vinanvyotambuliwa na Serikali
38.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
39.0 MPIMA ARDHI DARAJA LA II (LAND SURVEYOR II ) - (NAFASI 2)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Upimaji Ardhi katika vyuo vya maendeleo ya Jamii
39.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundish somo la usanifu majengo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
39.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya Shahada ya Upimaji wa Ardhi kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
39.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
40.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II-KOMPYUTA (TECHNICIAN II-COMPUTER ) NAFASI -2
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Mafundi Sanifu hawa watafanya kazi ya matengenezo madogomadogo ya kompyuta za wizara
40.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuainisha matatizo mbalimbali ya Komputa na kushauri kuhusu matengenezo.
 Kutengeneza Komputa.
 Kuunganisha na kufunga Kompyuta mpya pindi zinapoletwa Wizarani
40.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Stashahada ya Ufundi Kompyuta (Computer Engineering) kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
40.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
41.0 KATIBU MUHTASI DARAJA LA III (PERSONAL SECRETARY III ) NAFASI 20
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Makatibu muhtasi hawa watafanya kazi ya kupiga chapa katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
41.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kupokea wageni wanaofika katika ofisi ya Mkuu wa chuo
 Kupiga chapa nyaraka mbalimbali za Mkuu wa Chuo
 Kupiga chapa za mihtasari ya vikao vya chuo vikiwemo Bodi ya chuo, Menejimenti ya chuo, Baraza la wafanyakazi wa chuo nk.
 Kupiga chapa majaribio mbalimbali na matokeo ya wanachuo.
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
41.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu uhazili katika ngazi ya cheti (Secretarial) kutoka vyuo vya Utumishi wa Umma na vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali
41.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
42.0 MPISHI DARAJA LA II (COOK II ) NAFASI - 5
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wapishi hawa watafanya kazi ya kuwapikia wanachuo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
42.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa chakula cha wanachuo kulingana na Menyu na idadi ya wanachuo
 Kupika chakula cha wanachuo
 Kutoa ushauri kwa uongozi wa chuo kuhusu chakula cha wanachuo.
 Kusimamia jiko.
42.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo yacheti yasiyopungua mwaka mmoja katika fani ya food Production kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali .
42.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
43.0 MHUDUMU WA JIKONI (KITCHEN MESS ATTENDANT II) NAFASI-13
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wahudumu hawa watapika chakula cha wanachuo chini ya usimamizi wa wapishi katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
43.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa chakula cha wanachuo kulingana na Menyu na idadi ya wanachuo
 Kupika chakula cha wanachuo
 Kufanya usafi wa jiko.
 Na kazi nyingine atazopangiwa na mpishi/wasimamizi wao.
43.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye cheti cha mtihani wa kitado cha nne na kufuzu mafunzo si chini ya mwaka mmoja katika fani ya Food and Beverages kutoka kwenye vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
43.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGOS A kwa mwezi
44.0 MHUDUMU WA OFISI II (OFFICE ASSISTANT II ) NAFASI -10
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wahudumu hawa watafanyakazi za uhudumu katika ofisi ya Mkuu wa chuo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
44.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufungua na kufunga milango ya ofisi
 Kufanya usafi wa ofisi.
 Kupeleka vifurushi na barua
 Kuhudumia miradi ya mafunzo chuoni.
44.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofaulu vizuri katika masomo ya Kiingereza, Kiswahili na Hisabati.
44.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGOS A kwa mwezi
45.0 WALINZI (SECURITY GUARDS) NAFASI -20
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Walinzi hawa watafanyakazi ya kulinda chuo na mali zake mchana na usiku katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
45.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kulinda chuo na mali zake.
 Kukagua mizigo inayoingia na kutoka ndani ya eneo la chuo.
 Kutoa taarifa za usalama wa chuo kwa uongozi wa chuo kwa kufuata miongozo, kanuni na taratibu zilizopo chuoni.
 Kutoa mapendekezo ya namna ya kuimarisha usalama wa chuo na mali zake kwa uongozi wa chuo.
45.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya mgambo.
45.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGOS A kwa mwezi
46.0 AFISA ELIMU MSAIDIZI DARAJA LA III (ASSISTANT EDUCATION OFFICER GRADE III) – (NAFASI 10)
Nafasi hzi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafundisha masomo katika moja wapo ya fani zifuatazo: Ujenzi (civil engineering),Useremala (Carpentry and Joinary),Uungaji vyuma (Welding and Metal fabrication) katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
46.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya Ujenzi, Useremala na Uungaji vyuma katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
46.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Stashahada ya Ualimu na Ufundi katika fani zifuatazo: Ujenzi (civil engineering),Useremala (Carpentry and Joinary),Uungaji vyuma (Welding and Metal fabrication) kutoka vinavyotambuliwa na Serikali.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
46.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS C kwa mwezi.
47.0 AFISA ELIMU MSAIDIZI DARAJA LA III (ASSISTANT EDUCATION OFFICER GRADE III) – (NAFASI 10)
Nafasi hzi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafundisha masomo katika moja wapo ya kozi zifuatazo: Upishi
(cookery),Ushonaji (Tailoring),Sayansi Kimu (Domestic Science) katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
47.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya Upishi, Ushonaji na Sayansi Kimu katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
47.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Stashahada ya Ualimu katika masomo ya Upishi, Ushonaji na Sayansi Kimu kutoka vinavyotambuliwa na Serikali.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
47.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS C kwa mwezi.
48.0 AFISA ELIMU MSAIDIZI DARAJA LA III (ASSISTANT EDUCATION OFFICER GRADE III) – (NAFASI 11)
Nafasi hzi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafundisha masomo katika moja wapo ya fani zifuatazo: Umeme wa majumbani (Electrical Installation),Umakenika (Motor Vehicle Mechanics),Ufundi Kompyuta (Computer Technician),Electronics (Fundi radio,simu, TV nk) katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
48.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya Umeme wa majumbani, Umakenika, Ufundi Kompyuta na Electronics katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
48.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Stashahada ya Ualimu na Ufundi katika fani za Umeme wa majumbani, Mechanics, Komputa na electronic kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
48.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS C kwa mwezi.
49.0 AFISA MAENDELEO YA JAMII MSAIDIZI II (ASSISTANT COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICER GRADE II) – NAFASI 20
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa
49.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuratibu shughuli zote za maendeleo ya jamii katika Kijiji zikiwemo za wanawake na watoto na zikizingatia jinsia.
 Kuwezesha jamii kushiriki katika kubuni, kupanga, kutekeleza, kusimamia, kutathmini mipango/miradi ya maendeleo.
 Kuhamasisha na kuwawezesha wanachi kupanga na kutekeleza kazi za maendeleo ambazo ni pamoja na usafi wa mazingira, ujenzi wa nyumba bora vijijini, ujenzi wa shule, zahanati, majosho, barabara za vijijini (Feeder Roads), uchimbaji wa visima vifupi na uchimbaji wa marambo.
 Kuhamasisha na kuwawezesha wananchi kupanga mbinu za kutatua vikwazo vya maendeleo hasa vya maji na nishati kwa kuwa na miradi ya uvunaji wa maji ya mvua, majiko sanifu na matumizi ya mikokoteni.
 Kutoa na kuwezesha upatikanaji wa mafunzo kwa viongozi wa kijiji na vikundi mbalimbali vya maendeleo kijijini kuhusu:-
- Utawala bora na Uongozi
- Ujasiriamali
- Mbinu shirikishi jamii na kazi za kujitegemea
- Chakula bora na lishe
- Utunzani na malezi bora ya watoto
 Kuwa kiungo kati ya wanakijiji (Afisa Mtendaji wa Kata) na watumishi wengine wa Serikali katika kutekeleza shughuli za maendeleo.
 Kuwawezesha wananchi kupanga na kutekeleza kazi za kujitegemea
 Kuwawezesha wananchi kubaini na kuratibu rasilimali zilizopo na kuzitumia katika miradi ya kujitegemea
 Kukusanya, kutunza, kutafsiri na kuwasaidia wananchi kutumia takwimu na kumbukumbu mbalimbali za kijiji.
 Kuwawezesha viongozi wa vijiji kutumia mbinu shirikishi jamii kuandaa ratiba za kazi na mipango ya utekelezaji.
 Kuandaa na kutoa taarifa za kazi za maendeleo ya jamii kila mwezi kwa uongozi wa kijiji na kwa Afisa Maendeleo ya Jamii ngazi ya kata.
 Kuhamasisha na kuwezesha jamii kuona umuhimu wa kuthamini mazingira kwa kutumia mazingira kwa njia endelevu na hasa kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji kwa matumizi ya vizazi vya sasa na vya baadae
 Kusaidia kuunda vikundi vya kijamii na vya kimaendeleo
 Kuratibu shughuli za Mashirika na Asasi zisizo za Kiserikali na za kijamii
 Kuratibu shughuli za kupambana na UKIMWI
49.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV/VI wenye Stashahada ya Maendeleo ya Jamii kutoka Vyuo vya Maendeleo ya Jamii (Buhare au Rungemba) au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.
50.0 KATIBU MAHSUSI DARAJA LA III (PERSONAL SECRETARY GRADE III) – NAFASI 2
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi.
50.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida.
 Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa.
 Kusaidia kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa wakati unaohitajika.
 Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wake majadala, nyaraka au kitu chochote kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
 Kusaidia kufikisha maelekezo ya Mkuu wake wa kazi kwa wasaidizi wake na pia kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
 Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa Maofisa walio katika sehemu alipo, na kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
 Kutekeleza kazi zozote atakazokuwa amepangiwa na Msimamizi wake wa kazi.
50.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV waliohudhuria Mafunzo ya Uhazili na kufaulu mtihani wa Hatua ya Tatu. Wawe wamefaulu somo la Hatimkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja na wawe wamepata mafunzo ya Kompyuta kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali na kupata cheti katika programu za Window, Microstoft Office, Internet, E-mail na Publisher.
50.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B kwa mwezi.
51.0 DEREVA DARAJA LA II (DRIVER II) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi.
51.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuendesha magari ya abiria, magari madogo na malori
 Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji matengenezo,
 Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari,
 Kutunza na kuandika daftari la safari “Log-book” kwa safari zote.
51.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka mitatu bila kusababisha ajali na wenye Cheti cha Majaribio ya ufundi Daraja la II.
51.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
52.0 WAHUDUMU MIFUGO (LIVESTOCK ATTENDANTS) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi.
52.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuchunga na kulisha mifugo
 Kujenga/ kukarabati uzio wa shamba la ‘padock’
 Kufanya usafi wa vifaa, kutunza na kuhudumia wanyama wadogo wa maabara,
 Kutunza wanyama kwa ajili ya majaribio na utafiti,
 Kuogesha mifugo (dipping/spraying),
 Kukamua mifugo na kusambaza maziwa sehemu husika,
 Kutambua na kuandaa majike yanayohitaji kupandishwa,
 Kuwamba ngozi (Hides/skin dressing),
 Kufanya usafi kwenye miundombinu ya mifugo ikiwemo, machinjio, vituo vya karantini, vituo vya kupumzikia (Holding Grounds), minada, vituo vya kutolea na kuandaa mifugo inayokaribia kuchinjwa,
 Kuandaa vifaa kwa ajili ya tiba na wakati wa kufanya uchunguzi wa mizoga ya wanyama (postmortem) usafi na kuchemsha vifaa (Equipment sterilization),
 Kutoa taarifa mbalimbali za mifugo kuhusiana na vizazi, vifo, chakula, uzalishaji wa maziwa na utagaji mayai kwa msimamizi wa kazi, na
 Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na msimamizi wake wa kazi zinazohusiana na fani yake.
52.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV ambao wamepata mafunzo ya mifugo ya muda wa mwaka mmoja na kutunukiwa Astashahada (certificate) kutoka vyuo vya maendeleo ya Wananchi (FDCs) au Vyuo vinavyotambuliwa na Mamlaka ya Elimu ya Ufundi Stadi (VETA).
52.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS A Kwa mwezi.
53.0 MKUFUNZI WA MIFUGO MSAIDIZI (ASSISTANT LIVESTOCK TUTOR) – NAFASI 1
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi.
53.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa mtiririko (Lesson Plan) wa masomo
 Kufundisha kozi ya astashahada ya mifugo na wafugaji.
 Kusimamia masomo ya vitendo chini ya usimamizi wa Mkufunzi Mkuu wa somo
 Kuandaa na kupanga vifaa kwa ajili ya somo la vitendo
 Kuwapima wanachuo wakati wa mazoezi ya somo la vitendo
 Anaweza kuteuliwa kuwa Mkuu wa Kitengo (dairy, poultry, maabara, museum, nk).
 Kufanya kazi nyingine kadri atakavyopangiwa na mkuu wake wa kazi.
53.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita (VI) waliofuzu mafunzo ya Stashahada ya mifugo kutoka MATI/LITI au chuo kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali.
53.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
54.0 AFISA MIFUGO DARAJA LA II (LIVESTOCK OFFICER II) – NAFASI 4
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi na Halmashauri ya Wilaya ya Bunda
54.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atabuni mipango ya uzalishaji mifugo wilayani.
 Ataratibu uzalishaji wa mifugo katika mashamba makubwa ya mifugo.
 Atasaidia kuratibu mipango ya ugani kuhusiana na uzalishaji wa mifugo wilayani.
 Ataratibu na kuendesha mafunzo ya ufugaji bora, usindikaji wa mazao ya mifugo kwa wataam wa mifugo na wafugaji.
 Atafanya mapitio na marekebisho ya miundo ya masoko ya mifugo wilayani kwake na mkoani.
 Atabuni, kuanzisha na kutekeleza miradi ya maendeleo ya mifugo wilayani.
 Atafanya soroveya ya rasilimali (resource survey) kama vile mifugo, vyakula vya mifugo, malisho n.k. katika eneo lake la kazi.
 Ataendesha mafunzo kwa Mawakala, wauzaji na wataalam juu ya njia salama katika kuweka na kusambaza pembejeo za mifugo.
 Atatafiti maeneo mapya yanayofaa kwa ufugaji wa mifugo mbalimbali
 Atafanya utafiti juu ya uharibifu wa mazingira katika wilaya.
 Atashiriki katika shughuli za kudhibiti milipuko ya wanyama/viumbe waharibifu wa malisho.
 Ataandaa taarifa ya jumla juu ya maendeleo ya mifugo.
 Atafuatilia, kuweka, kuchambua na kutafsiri takwimu za uzalishaji wa mifugo.
 Atafanya kazi nyingine zinazohusiana na fani yake kama atakavyoelekezwa na mkuu wake wa kazi.
54.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza (bachelor degree) ya sayansi ya Mifugo (Animal Science) kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali au sifa inayolingana nayo.
54.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi
55.0 MLINZI (SECURITY GUARD) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi.
55.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina hati ya idhini.
 Kuhahikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
 Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.
 Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho wa saa za kazi.
 Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wana idhini ya kufanya hivyo.
 Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika.
 Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.
55.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.
55.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara TGOS.A kwa mwezi.
56.0 AFISA BIASHARA DARAJA LA II (TRADE OFFICER GRADE II) – NAFASI 5
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa
56.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuwasiliana na Wizara nyingine ambazo zinafanya biashara, kupata takwimu ambazo zitatumika katika kutathimini mwenendo wa biashara na masuala mengine ya kibiashara.
 Kusambaza taarifa za kibiashara kwa wafanyabiashara.
 Kutathmini mwenendo wa biashara kwa kuangalia hali ya masoko katika nchi mbalimbali ambazo bidhaa zetu zinauzwa.
 Kuandaa grafu na “chart” ambazo zinaonyesha, mwenendo wa bidhaa zinazoingizwa nchini na zile ziendazo nje kwa kila nchi ambazo hufanya biashara na Tanzania.
56.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa mwenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Biashara waliojiimarisha katika fani ya Uchumi, Masoko, Uendeshaji Biashara au inayolingana nayo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salam au chuo kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali.
56.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
57.0 MPISHI DARAJA LA II (COOK GRADE II) – NAFASI 3
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa
57.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kusafisha jiko
 Kupika chakula cha kawaida
57.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha IV waliofuzu mafunzo ya cheti yasiyopungua mwaka mmoja katika fani ya ‘Food Production’ yanayotolewa na Vyuo vya Forodhani (Dar es Salaam), Masoka (Moshi), Arusha Hotel, Y.M.C.A (Moshi), VETA (Mikumi) na Vision Hotel (Dar es Salaam) au vyeti vingine vitakavyotambuliwa na Serikali na wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopunguja miaka (5) mitatu.
57.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
58.0 MFUGAJI NYUKI MSAIDIZI – (NAFASI 2)
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mamlaka za Serikali za Mitaa
58.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kusimamia manzuki.
 Kutunza hifadhi za nyuki.
 Kukusanya takwimu za ufugaji nyuki.
 Kutunza kumbukumbu za kazi za utafiti.
 Kuondoa nyuki wanaodhuru binadamu na mifugo.
 Kutoa leseni za biashara ya mazao ya nyuki.
 Kutoa ushauri wa kitaalam kwa wananchi juu ya ufugaji endelevu wa nyuki na matumizi bora ya mazao ya nyuki.
 Kutunza makundi ya nyuki wanaouma na wasiouma.
58.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada (Diploma) ya Ufugaji Nyuki kutoka katika vyyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
58.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B Tsh: 151,240/= na kuendelea hadi 190,030/=kwa mwezi na TGS C Tsh: 201,870/= na kuendelea hadi Tsh: 250,930/= kwa mwezi.
59.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II (UMWAGILIAJI) – NAFASI 20
59.1 MAJUKUMU YA KAZI
59.2 FANI YA KILIMO
 Kutoa ushauri kwa wakulima kuhusu matumizi bora ya zana za kilimo kwa vitendo,
 Kuwafundisha wakulima kutengeneza na kufanya matengenezo ya zana za kilimo,
 Kuendeleza kilimo cha zana,
 Kukusanya na kutunza takwimu za zana za kilimo,
 Kukusanya na kutunza takwimu za kilimo cha umwagiliaji,
 Kusaidia katika ujenzi wa mifereji ya umwagiliaji,
 Kushiriki katika savei kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji,
 Kushiriki katika ujenzi wa malambo madogo
59.3 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Sita (VI) waliofuzu Mafunzo ya miaka miwili (2) ya stashahada (Diploma) ya ufundi sanifu Umwagiliaji maji.
 Mafunzo ya Taasisi za ufundi (VETA)
Au sifa zinazolingana na hizo kutoka kaitka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
59.4 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS C Kwa mwezi.

X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

DHOBI II
Qualifications: Holder of Secondary School Education plus at least two years of basic training in Laundry services with ability to use   laundry Machine
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

WAITER/WAITRESS I
Qualifications: Holder of Secondary School Education with good passes
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  23,  2015

ARTISAN II ELECTRICAL
Qualifications: Holder of Form IV/VI Certificate and Certificate in Electrical Engineering
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

SYSTEM SECURITY OPERATOR II
Qualifications: Holder of Form IV/VI Certificate and Certificate in Security system Operation,which includes modules for CCTV, Access Control, Alert systems
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

NUTRITIONIST II -3 POSITIONS
Qualifications: Holder of Bachelor of Science degree in Food and Nutrition,Dietetics,Food Services Systems Management or its equivalent from a recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

ASSISTANT NURSING OFFICER II - 15 POSITIONS
Qualifications: Holder of Diploma/Advanced Diploma in Nursing or its equivalent from a recognized institution and is registered by a Tanzania Nurses and Midwives Council
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015
RADIOGRAPHER II - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of three years Diploma in radiography or equivalent qualification who is registered by the National radiation Commission
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January 5,  2015

HEALTH RECORDER II
Qualifications: Holder of one year Certificate in Health Records or equivalent qualification from a recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

HEALTH ATTENDANT II- 27 POSTS
Qualifications: Holder of Form IV/VI Certificate with passes in English and Kiswahili subjects and one year certificate in Health from a recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

SUPPLIES OFFICER II
Qualifications: Holder of degree in Procurement and Supply Management or Advanced Diploma in Procurement and Supply Management or Bachelor in Business Administration with Procurement and Logistics Management option or equivalent,from a recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

TUTOR II
Qualifications: Holder of B.Sc degree in Nursing plus two years training in education from a recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  23,  2015

NURSE  II- 3 POSTS
Qualifications: Holder of two years/3 years certificate in Nursing/Midwifery or its equivalent from any recognized institution
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015
PHARMACIST  II - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of degree in Pharmacy or equivalent
qualification who has completed internship
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania  Dec 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

DENTAL SPECIALIST II
Qualifications: Holder of Doctor of Medicine degree with three or more years, Master’s degree in one of the Medical fields who is registered with the Medical Council of Tanganyika
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

MEDICAL SPECIALIST II- 4 POSTS
Qualifications: Holder of Doctor of Medicine degree with three or more years; Master’s degree in one of the medical fields who is registered with the Medical Council of Tanganyika
Apply: Executive Director Muhimbili National Hospital
Box  65000 , Dar es Salaam
Details: Mtanzania 
December 23, 2014 
Deadline: January  5,  2015

DRIVER - 3 POSTS (DSM )
Qualifications: Holder of Form IV  Certificate with class “C” driving licence obtained from either Vocational Education Training Authority (VETA) or (NIT) or any other recognized institution and not less than three years driving without a major accident
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014 
Deadline: January  5,  2015

INFORMATION TECHNOLOGY - 5 POSITIONS
Qualifications: Holder of first degree or its equivalent qualification in Computer Science, Computer Engineering or Information Communication Technology from a recognized higher learning institution (Master’s degree will be an added advantage)
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014 
Deadline: January  23,  2015

SENIOR RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT  - 2 POSITIONS (Kigoma Mwanza)
Qualifications: Holder of Diploma in Records Management or its equivalent from a recognized higher learning institution
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institute of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014
Deadline: January  23,  2015

SALES EXECUTIVES - ARUSHA
Qualifications: A Minimum Diploma in Sales and Marketing or related Business field
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details:The Guardian
December 22,2014 
Deadline: January  05,  2015

SALES EXECUTIVES  - 2 POSTS
Qualifications: A Minimum in Diploma in Sales and Marketing or related Business field
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

LIBRARIAN - 6 POSITIONS
Qualifications: Holder of first
degree or its equivalent in
library studies
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014
Deadline: January  23,  2015

PLANNING OFFICER - 2 POSTS
Qualifications: Holder of Master’s degree in Economics,
Educational Planning,
Management,Statistics and any other relevant field from recognized institutions
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014 
Deadline: January  23,  2015

INTERNAL  AUDITOR - 3 POSTS
Qualifications: First degree or Advanced Diploma in Accountancy or its equivalent from recognized institutions (CPA or Master’s degree
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News
December 24, 2014
Deadline: January  23,  2015
ASSISTANT  LECTURERS - 23 POSITIONS
Qualifications: Holder of Master’s degree and Upper second class with a minimum average of GPA 3.8 in the first degree in the relevant field
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of
Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News Dec 24, 2014 
Deadline: January  23,  2015

ACCOUNT MANAGER IT - CORPORATE
Qualifications: Diploma /degree in IT software and hardware
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

PRE-SALES NETWORKING
Qualifications: A Bachelor’s degree in Science,Electronics,IT Electrical or Telecom Engineering
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

MARKETING ASSISTANT -GRADUATE TRAINEES - 2 POSITIONS
Qualifications: Degree holder (First degree)in Business Administration in Marketing,Good Communication skills both written and spoken
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December 22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

TECHNICIAN TRAINEES- 4 POSTS
Qualifications: Certificate in Office Machines Mechanics level II,Diploma or Bachelor’s degree in Science Electronics,IT,Electrical or Telecom Engineering
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December 22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

RECEPTIONIST
Qualifications: Holder of Form IV Certificate with one year Certificate in telephone operation or front desk/reception Administration or equivalent qualification from recognized training institutions
Apply: Chief Executive Officer Tanzania Institution of Accountancy
Box  9522 , Dar es Salaam
Details: Daily News Dec 24, 2014
Deadline: January  23,  2015Friday, 26 December 2014 12:06

NAFASI MPYA ZA AJIRA, MWISHO JANUARI 06, 2015

Written by

FREELANCE SALES EXECUTIVE - 8 POSITIONS
Qualifications: Basic university degree
Apply: Human Resources
Manager Mwananchi
Communications Limited
Details: Mwananchi Dec  26, 2014 
Deadline: January  06,  2015

BUSINESS EXECUTIVE
Qualifications: Basic university degree
Apply: Human Resources
Manager Mwananchi
Communications Limited
Details: Mwananchi
December  26, 2014 
Deadline: January  06,  2015

BUSINESS MANAGER REGIONAL ADVERTISERS
Qualifications: Basic university degree
Apply: Human Resources
Manager Mwananchi
Communications Limited
Details: Mwananchi
December  26, 2014 
Deadline: January  06,  2015

SALES EXECUTIVES - SECURITY
Qualifications: A Minimum Diploma in Sales and Marketing or related Business field
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

SALES EXECUTIVES - IMAGING -3 POSITIONS
Qualifications: A Minimum Diploma in Sales and Marketing or related Business field
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

PRE-SALES ENTERPRISE
Qualifications: A Bachelor’s degree in Science,Electronics,IT Electrical or Telecom Engineering
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

ADMINISTRATION ASSISTANT -CLINICAL OPERATIONS
Qualifications: Degree or Advanced Diploma holder preferably in Nursing,Business Administration or any related field
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014
ACCOUNT MANAGER IT - GOVERNMENT
Qualifications: Diploma /degree in IT software and hardware
Apply: www.myjobsintanzania.com/bmtl
Details: The Guardian
December  22, 2014 
Deadline: January  05,  2015

OFFICE ASSISTANT GENERAL
Qualifications: High School - A level Certificate with passes in Science subjects including Mathematics
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

RECEPTIONISTS - 6 POSITIONS
Qualifications: Diploma or Advanced Diploma in secretarial duties coupled with training on customer Services/Front Office Management
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

NURSES - 3 POSITIONS
Qualifications: Form IV or VI Secondary and Advanced Education at least in two Science subjects,Diploma or higher in Nursing and experience of at least 2 years
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

HEAD NURSES - 3 POSITIONS
Qualifications: Holder of Diploma in Nursing,experience of 2 years of appropriate experience in nursing
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
Dec 17 2014
Deadline: December 31, 2014

FIELD  COORDINATOR - 3 POSTS
Qualifications: Minimum Bachelor’s degree in Agribusiness,Agricultural Economics or Entrepreneurship
Apply: The General Manager  Agrics Tanzania
Box 1195, Shinyanga
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014
PHARMACEUTICAL  PERSONAL - 6 POSITIONS
Qualifications: Degree or Diploma in Pharmaceutical Sciences,minimum 2 years hands on experience in pharmaceutical service delivery
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

GENERAL  PRACTITIONERS
(DOCTORS) - 3 POSITIONS
Qualifications: University degree,
Qualified(MD),at least  2 years of appropriate experience in a hospital setting
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

CUSTOMER SERVICE MANAGER
Qualifications: Degree in Business Administration,Marketing,
Entrepreneurship or any related field
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

HEALTH CENTRE MANAGERS - 3 POSITIONS
Qualifications: University degree,
Qualified(MD),plus 2 years experience of managing a health centre or Clinic,Minimum one year in a Middle Management in health services
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

MALE CIRCUMCISION PROGRAM OFFICER
Qualifications: Medical degree or related field and clinical experience in Tanzania
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 29, 2014

DRIVER
Qualifications: A Form IV Certificate plus valid class “C” driver’s licence
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details:The Guardian
December 17 2014
Deadline: December 29, 2014
HEALTH CENTRE MANAGERS - 3 POSITIONS
Qualifications: University degree,
Qualified(MD),plus 2 years experience of managing a health centre of Clinic,minimum one year in a Middle Management in health services
Apply: Human Resources and Employees Relations Manager AAR Healththcare Tanzania)Ltd
Box 9600, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

INTERNAL PROGRAMME MONITOR (GIRLS EDUCATION CHALLENGE) Qualifications: One year of experience in Graduation in any subject,but in Education is preferable,Competent in O-level
 Math,English ,and Science subjects
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

QUALITY CONTROL MANAGER
(EDUCATION)
Qualifications: Two years of experience in an Education program,Graduation in any subject,but in Education is
Preferable,Competent in O -level Math and English subjects
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

YOUTH AND LIVELIHOOD OFFICER
Qualifications: A Bachelor’s degree in Social work or relevant social science,with at least one year of relevant work experience or at least three years of relevant work experience 
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian
December 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

MANAGER FOOD AND DRUGS ANALYSIS SECTION
Qualifications: Master’s degree either in Chemistry, Chemical and Process Engineering, Food and Biochemical Engineering, Food Science and Technology, Microbiology, Biochemistry or Biotechnology, from recognized higher learning institutions
Apply: Secretary,Public Service Recruitment Secretariat
Box 63000, Dar es Salaam
Details: www.ajira.go.tz 
Deadline: December  18,  2014

BUSINESS MANAGER AGRICS
TANZANIA
Qualifications: A Master’s degree in Business Administration,Community Economics Development,Agricultural Economics or Entrepreneurship
Apply: The General Manager  Agrics Tanzania
Box 1195, Shinyanga
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: December 31, 2014

AREA MANAGER (EDUCATION)Qualifications: Three years of experience in an Education programme,Master’s degree in Education is preferable
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

REGIONAL COORDINATOR (LIVESTOCK)
Qualifications: A Master’s/
Bachelor’s degree (Animal Science,Veterinary Medicine).At least two (2) to three (3) years working knowledge” and experience in implementing a livestock development programme
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

SENIOR  SECRETARY
Qualifications: Minimum of Secondary School Education Certificate,degree in Secretarial Science is preferable
Apply: The Head of Representative,UNESCO
Dar es Salaam Office
Box 127C, Mafinga
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: January 03,  2014

INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
Qualifications: Bachelor’s degree or equivalent in Computer Science,Knowledge of IT Governance,Security and Assurance Policy
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014

COMMUNITY ORGANIZERS
(MICRO FINANCE)
Qualifications: A-level,Certificate,
university degree/Diploma in any discipline,Good Communication skills in English 
Apply: Human Resource Department,Country Office
Box 105213, Dar es Salaam
Details: The Guardian Dec 17 ,2014
Deadline: December 27, 2014